Nuacht an Tuaiscirt: 9 Deireadh Fómhair

Nuacht an Tuaiscirt: 9 Deireadh Fómhair

Coiste croinéara

Cuireadh tús le coiste cróinéara i Leitir Ceanainn inniu maidir le bás Jasmine McMonagle, ocht mbliana is fiche d'aois, ó Chúl na gCuirtín a fuair bás ina teach cónaithe ar an cheathrú lá de mhí Eanáir na bliana seo.

Chuala an coiste croinéara inniu go bhfuair Jasmine Mc Monagle bás de bharr easpa ocsaigne chuig a hinchinn.

Dúirt an Garda David Durkin go mbeidh tús a chur le triail coiriúil ar an chás ar 10ú lá de Mheitheamh 2020.

Cuireadh siar an coiste cróinéara go dtí Márta 2021.

Cigireacht ar sheirbhisí altranais

Rinne an tÚdarás Um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte cigireacht fógraithe thar cúig lá i mí Mheitheamh i mbliana ar sheirbhisí altranais faoi chúram TUSLA i gcontae Dhún na nGall.

Rinneadh cigireacht ar shé cinn de phríomh théamaí san aonad le linn an tréimhse cúig lá cigireachta ón cheathrú lá fiche go dtí an t-ochtú lá fichead de mhí Mheitheamh.

Bhíthear ag comhlíonadh rialacháin maidir le trí cinn de théamaí, bhíthear ag comhlíonadh téama amháin go ducht daingean agus bhí dhá théama nach raibh ag cloí le rialacha HIQA.

Dúradh i dtuarascáil an Údaráis um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte go raibh dearcadh dearfach ag na páistí faoina gcuid oibrithe sóisialta ag rá go raibh siad iontach cuidiúil agus cineálta.

Dúirt líon beag páistí go raibh sé doiligh acu aithne a fháil ar na oibrithe sóisialta mar go n-athraíonn an fhoireann go minic.

Luaitear go raibh an seribhís cúram ar ardchaighdeán agus gur cuireadh achan pháiste sa tseribhís faoi bhráid oibrithe sóisialta.

Pleanáil teanga

Beidh dhúslán faoi leith ag baint le cur i bhfeidm plean teaga do limistear pleanála teanga Thuaisceart Dhún na nGall, de bharr sé cheantar a bheith san áireamh agus an ceantar a bheith iontach scaipthe, dar le Caoimín Mac an Bhaird, Cathaoirleach Choiste Stiúrtha Pleanála Teanga Thuisceart Dhún na nGall.

Tá post fógraithe anois do Oifigeach Pleanála Teanga don limistéar. Sé'n eagraíocht Céim Aniar atá freagrach as an phlean teanga do Limistéar Pleanála Teanga Thuaisceart Dun na nGall a chur i bhfeidhm.

Tá Fanaid, Ros Goill, Gleann Bharr, Tearmann, Craoslach agus  Gleann tSúilí faoi Limistéar Pleanála Teanga Thuaisceart Dhún na nGall. Is é an Aoine seo an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

Post comhairleoireachta

Tá sé faighte amach ag an Teachta Dála Piaras Ó Dochartaigh i bhfreagra ar cheist dála a chur an Teachta Ó Dochartaigh faoin mhoill post comhairleoireachta pobail do pháistí agus do dhéagóirí faoi mhíchumas a líonadh ar an Chlochán Liath go bhfuil deireadh curtha ag Feidhmeannacht na Seribhisí Sláinte leis an phost.

Chuir an tseirbhís tacaíocht ar fáil do pháistí agus do dhéagóirí faoi mhíchumas intleachtúil nó fisiciúil in Iarthar Dhún na nGall.

Dúirt Feidhmeannacht na seirbhisí sláinte i litir chuig an Teachta Ó Dochartaigh nach bhfuil sé ar a gcumas leanstain leis an tseirbhís mar gheall ar chúrsaí buisid agus nach bhfuil pleananna ar bith acu an tseribhís a chur ar bun arís ar an Chlochán Liath.

Dúirt an Teachta Ó Dochartaigh go bhfuil an cinneadh an tseirbhís rí-thábhachtach seo a tharraingt siar scannallach agus léiríonn sé nach bhfuil an rialtas ag tabhairt tosaíochta dóibh siúd atá faoi mhíchumas.

Déagóirí gortaithe

Déir na Gardaí gur tugadh an bheirt dhéagóir a gortaíodh i dtimpiste bóthair tráthnóna inné i gceantar Thamhnach an tSalainn go hOtharlann Leitir Ceanainn, áit ar coinníodh thar oíche iad, agus cé gur bhain gortaithe cnáimhe daofa, nach bhfuil ceachtar acu i mbaol báis.

Bhí an bheirt dhéagóir, deartháir agus deirfiúir, agus atá ina mic léinn i nGairmscoil na Mainistreach i mBaile Dhún na nGall i ndiaidh theacht de bhus scoile ar chúl bhealach idir Tamhnach an tSalainn agus Inbhear, nuair a leag mionbhus iad. Déir na Gardaí go bhfuil siad i mbun fiosrúcháin.

Soilse sráide

Tá tús a chur ag Bonneagair Iompair Éireann an tseachtain seo leis an obair le soilse sráide úra a chur in airde ar bhealach an N56 i Mín na Cuinge i nGaoth Dobhair.

Seo an tríú scéim soilse poiblí ar an phíosa seo bealaigh le dhá bhliain déag, áit gur theip ar dhá scéim píolótach soilse poiblí a bhí ag úsáid fuinneamh na gréine mar fhoinse cumhachta.

Costas de €39,000 a bheas ag baint leis na cúig cinn déag de shoilse úra den déanamh LED, a bheas a gcur in airde ar na cuaillí ar a raibh na sean soilse.

Chuir Cathaoirleach Choiste Cheantar Bardais na nGleanntach, An Comhairleoir John Shéamuis Ó Fearraigh, fáilte roimh an scéal go mbeidh an obair seo ag toiseacht an tseachtain seo, agus go mbeidh an obair críochnaithe taobh istigh de choicís.

Oileáin Dhún na nGall

Ta iarratas eile á dhéanamh ag Coiste Oileáin Chomhairle Contae Dhún na nGall ar chruinniú leis an Aire Stait Gaeltachta, Sean Kyne, le plé a dhéanamh ar mhaoiniú do oileáin Dhún na nGall.

Léiríodh cuid mhór feirge ag cruinniú choiste na n-oileán ar an Chlochán Liath inne nár ceadaíodh airgead ar bith go dtí seo i mbliana do oileáin Dhún na nGall.

Ta neamhaird agus neamhiontas a dhéanamh ag an Aire Sean Kyne do oileáin Dhún na nGall, a dúirt Mairin Ni Fhearraigh, o Chomharchumann na nOileán Beag ag cruinniú an lae inne. 

Caithfear iarraidh ar an Aire a theacht os comhar an choiste agus an scéal a mhíniú cén fáth nach bhfuil maoiniú a cheadú do oileáin na contae, a dúirt ionadaí oileán Ghabhla, Eddie Joe Mac Aoidh.

Dúirt an Cathaoirleach, An Comhairleoir John Shéamuis O Fearraigh, go mbeadh sé ag iarraidh ar Theachtaí Dála Dhún na nGall brú a chur ar an Aire Sean Kyne maoiniú a cheadú láithreach le tabhairt faoin obair ata le déanamh ar bhóithre agus ar bhonneagair ar na hOileáin.

Ta freagracht ar an Aire Joe McHugh maidir leis an cheist seo fosta, a dúirt an Comhairleoir Micheal Cholm Mac Giolla Easpaig, agus ba cheart brú a chur air maoiniú a aimsiú le hinfheistíocht a dhéanamh ar na hOileáin ar bhonn práinne.

Inis Oirthear

Rinne ionadaithe ó oileán Inis Oirthear cur i láthair don chéad uair ar liosta tosaíochtaí an oileáin ag cruinniú Choiste Oileáin Chomhairle Contae Dhún na nGall inné.

I measc na n-éilimh bhí síniú 10 méadar a bheith curtha le céibh Inis Oirthear, de bharr fadhbanna bádaí a thabhairt i dtír ansin le linn lag trá, le cois cóiriú ar bhóithre an oileáin.

Dúirt innealtóir Mara na Comhairle, Cathal Mac Suibhne, nár cuireadh síniú le céibh sa chontae le scór bliain, ceal airgid, agus go mbeadh obair ollmhór é sin a dhéanamh in Inis Oirthear, ag cur san áireamh go mbeadh cead pleanála, ceadúnas cladaigh ag teastáil.

Bheadh costas de ar a laghad €100,000 sula bhféadfaí tús a chur leis an obair, a dúirt sé.

Dúirt Margaret McCullagh, ionadaí de chuid Inis Oirthear ar Choiste na nOileán, gur chuir sé beag uchtach agus díomá uirthi, i ndiaidh dí freastal ar an chruinniú don chéad uair inné, ar an easpa maoinithe atá ar fáil do thograí ar na hoileáin.

Beo

Spórt an tSathairn

Spórt an tSathairn

Féach suíomh

RnaG Beo

An chéad chlár eile

plaeholder alt text

Nuacht a Sé

Féach suíomh

Nua ar Líne

Scéal is mó Suim

Load More...
Dr. Fiachra Ó Corragáin; ceol na cláirsí agus Edward Bunting

Dr. Fiachra Ó Corragáin; ceol na cláirsí agus Edward Bunting

 
Laethanta oscailte i gColáste Íde

Laethanta oscailte i gColáste Íde

 
Seachbhóthar Mhaghchromtha

Seachbhóthar Mhaghchromtha

 
Dáithí de Mordha;Bealach Glas Uíbh Ráthaigh.

Dáithí de Mordha;Bealach Glas Uíbh Ráthaigh.

 
An Saol ó Dheas 18ú Deireadh Fómhair 2019

An Saol ó Dheas 18ú Deireadh Fómhair 2019

 
Corn Mhic Uidhir.

Corn Mhic Uidhir.

 
Daithi Alcorn.

Daithi Alcorn.

 
Máirtín Ó Mainín.

Máirtín Ó Mainín.

 
Marjorie Uí Chearúil.

Marjorie Uí Chearúil.

 
Barra Ó Caoimh.

Barra Ó Caoimh.

 
Aodh Máirtín Ó Fearraigh.

Aodh Máirtín Ó Fearraigh.

 
Barrscéalta Dé hAoine 18-10-19.

Barrscéalta Dé hAoine 18-10-19.

 
Cian de Buitléir, tráchtaire rugbaí.

Cian de Buitléir, tráchtaire rugbaí.

 
Seán Kelly, feisire i bpairlimint na hEorpa.

Seán Kelly, feisire i bpairlimint na hEorpa.

 
Daithí de Mórdha, RTÉ Raidió na Gaeltachta, Baile na nGall.

Daithí de Mórdha, RTÉ Raidió na Gaeltachta, Baile na nGall.

 
Mairéad Mac Con Iomaire agus Ray Mac Pháidín, Comhar Naíonraí na Gaeltachta.

Mairéad Mac Con Iomaire agus Ray Mac Pháidín, Comhar Naíonraí na Gaeltachta.

 
Cathal Ó Gallachóir, Bainisteoir, Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair.

Cathal Ó Gallachóir, Bainisteoir, Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair.

 
Bertie Ó Flatharta, ceannaitheoir éisc.

Bertie Ó Flatharta, ceannaitheoir éisc.

 
Dónal Ó Céilleachair, Coláiste na nGael, Londain.

Dónal Ó Céilleachair, Coláiste na nGael, Londain.

 
Tomás Ó Muirigh, Pobail in aghaidh an Bhreatimeachta.

Tomás Ó Muirigh, Pobail in aghaidh an Bhreatimeachta.

 
Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta RTÉ Raiidó na Gaeltachta.

Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta RTÉ Raiidó na Gaeltachta.

 
An Tuairisc Spóirt.

An Tuairisc Spóirt.

 
Príomhscéalta na Nuachtán.

Príomhscéalta na Nuachtán.

 
Nuacht an Deiscirt.

Nuacht an Deiscirt.

 
Nuacht an Iarthair.

Nuacht an Iarthair.

 
Nuacht an Tuaiscirt.

Nuacht an Tuaiscirt.

 
Nuacht  Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

Nuacht Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

 
Nioclás Ó Gríofáin;Báid a briseadh ar chósta Phort Láirge

Nioclás Ó Gríofáin;Báid a briseadh ar chósta Phort Láirge

 
Micheál Ó Slatara;Forbairt tithíochta sa Daingean

Micheál Ó Slatara;Forbairt tithíochta sa Daingean

 
Dáithí de Mordha;Bealach Glas Uibh Ráthaigh

Dáithí de Mordha;Bealach Glas Uibh Ráthaigh

 
An Saol ó Dheas ó Dheas 17ú Deireadh Fómhair 2019

An Saol ó Dheas ó Dheas 17ú Deireadh Fómhair 2019

 
Mairéad Uí Fhuaruisce.

Mairéad Uí Fhuaruisce.

 
Deirdre Ní Bhraonáin.

Deirdre Ní Bhraonáin.

 
Diane Ní Channáin.

Diane Ní Channáin.

 
An Dr. Tony Delap.

An Dr. Tony Delap.

 
Thomas Ó Muircheadaigh.

Thomas Ó Muircheadaigh.

 
Anthony Molloy, Comhairleoir Condae.

Anthony Molloy, Comhairleoir Condae.

 
Piaras Ó Dochartaigh, Teachta Dála.

Piaras Ó Dochartaigh, Teachta Dála.

 
Maighréad Uí Annluain.

Maighréad Uí Annluain.

 
Barrscéalta: Déardaoin 17 Deire Fómhair 2019.

Barrscéalta: Déardaoin 17 Deire Fómhair 2019.

 
Micheal Cholm Mac Giolla Easpaig, Comhairleoir, Dún na nGall.

Micheal Cholm Mac Giolla Easpaig, Comhairleoir, Dún na nGall.

 
Pacáiste, Cruinniú Poiblí le Comhairleoirí Chonamara, Cois Fharraige.

Pacáiste, Cruinniú Poiblí le Comhairleoirí Chonamara, Cois Fharraige.

 
Daithí de Mórdha, RTÉ Raidió na Gaetlachta, Baile na nGall.

Daithí de Mórdha, RTÉ Raidió na Gaetlachta, Baile na nGall.

 
Liam Mac a Mhaoir, iriseoir.

Liam Mac a Mhaoir, iriseoir.

 
Eoin Ó Murchú, tráchtaire polaitíochta.

Eoin Ó Murchú, tráchtaire polaitíochta.

 
Seán Ó Cadhain, tráchtaire, Newcastle, An Bhreatain.

Seán Ó Cadhain, tráchtaire, Newcastle, An Bhreatain.

 
Éamonn Mallie, tráchtaire, Tuaisceart Éireann.

Éamonn Mallie, tráchtaire, Tuaisceart Éireann.

 
Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta RTÉ Raidió na Gaelteachta.

Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta RTÉ Raidió na Gaelteachta.

 
An Tuairisc Spóirt.

An Tuairisc Spóirt.

 
Príomhscéalta na Nuachtán.

Príomhscéalta na Nuachtán.

 
Nuacht an Iarthair.

Nuacht an Iarthair.

 
Nuacht an Tuaiscirt.

Nuacht an Tuaiscirt.

 
Load More...
Bladhaire

Bladhaire

Adhmhaidin

Adhmhaidin

Barrscéalta

Barrscéalta

Siúlach Scéalach

Siúlach Scéalach

Tús Áite

Tús Áite

Ardtráthnóna

Ardtráthnóna

Nuacht a hAon

Nuacht a hAon

An Cúinne Dána

An Cúinne Dána

An Saol ó Dheas

An Saol ó Dheas

Sceideal

Bealaí gur féidir éisteacht

Radio
Fón Póca
Idirlíon
Seinnteoir Raidió
Podchraoltaí
Teilifís