Nuacht an Tuaiscirt: 10 Meán Fómhair

Nuacht an Tuaiscirt: 10 Meán Fómhair

Cás tarraingthe siar

Tharraing Stiúrthóir na n-ionchúisimh Poiblí siar cás i gcoinne bean 47 bliain d'aois, Maria Coyle, as Machaire Chlochair, Gaoth Dobhair maidir le cúiseanna bhí ina coinne faoi dhrugaí a bheith ina seilbh agus drugaí a bheith aici le díol, i Machaire Chlochair, ar an 29ú Márta.

Dúirt an Cigire Denis Joyce i gCúirt Dhúiche an Chlocháin Léith inniu go bhfuil na cúiseanna i gcoinne Maria Coyle, tarraingthe siar.

Tháinig an cás os comhair Cúirt Dhúiche na nGleanntach roimhe, agus socraíodh treoir a lorg ó Stiúrthóir na n-ionchúisimh Poiblí faoina cás.

Comhar Creidmheasa

Dúirt Maighréad Uí Fhuaruisce , Cathaoirleach Chomhar Chreidmheasa Ghaoth Dobhair go bhfuil easpa leathan bhanda  ag cur isteach go mór ar an Chomhar Chreidmheasa.

Dúirt si go bhfuil níos mo no 7,000 ball  acu agus go bhfuil droch sheirtbhis leathan bhanda ag cur   isteach go mór ar a ngnó.

Dúirt sí nach bhfuil ach 8 mb luas le fáil acu san Oifig  nuair ata 20 mb riachtanach lena ngnó a dhéanamh i gceart.

Otharlann Leitir Ceanainn

Tá Aonad Timpiste agus Éigeandála Otharlann Leitir Ceanainn thar a bheith gnóthach le cupla lá de réir ráitis atá eisithe inniu ag Grúpa Otharlanna Saolta.

Deir siad go bhfuil Aonad Timpiste agus Éigeandála na hOtharlainne thar a bheith gnóthach agus go bhfuil moill mhór san aonad.

Tá otharlann Leitir Ceanainn ar an triú otharlann is gnoithí sa tír inniu ait a bhfuil 39 othair ar thralaithe ansin inniu, méadú do thriúr ar an lá inne.

Tá an grúpa Otharlanna Saolta ag iarraidh ar an phobal an tAonad Timpiste agus Éigeandála a sheachaint mas féidir leo agus freastal ar a ndochtúirí teaghlaigh nó ar an tseirbhís Now Doc. Ghabh siad leithscéal le hothair agus a dteaghlaigh de bharr an mhoill atá a chur orthu coir leigheas a fháil san otharlann ansin inniu.

Cumann Tarrthála Sléibhe

Tá feachtas earcaíochta ar bun faoi láthair ag Cumann Tarrthála Sléibhe Dhún na nGall, agus baill úra a lorg acu le cuidiú leo an tseirbhís dheonach a reáchtáil sa chontae.

Dhá chloigeann is fiche atá ar fhoireann Chumann Tarrthála Sléibhe Dhún na nGall faoi láthair, ach níl mórán acusan gur as iarthar na contae iad agus tá iarrachtaí anois daoine a earcú ó iarthar na contae.

Go dtí seo i mbliana, cuireadh fios ar Chumann Tarrthála Sléibhe Dhún na nGall ceithre huaire déag. Labhair Sinéad Ní Dhomhnaill faoin fheachtas earcaíochta ar Bharrscéalta inniu.

Ola á goid

Tá ardú tagtha le roinnt seachtainí ar an meid ola atá á goid ó Thancanna ag tithe sa Chondae.

Thug na Gardaí le fios gur goideadh ola o thancanna ola ag tithe i gceantracha Bhéal Atha Féich, Chaisleain na Finne agus Leitir Ceanainn le tamall anuas.

Ta an Sairsint John Joe Mc Claifeartaigh ata lonnaithe ag Staisiun Gardaí an Bhun Bhig ag iarraidh ar dhaoine a bheith ar an airdeall go hairithe agus daoine ag líonadh a dtancanna ola faoin am seo bliana.

Molann sé do dhaoine sconsa a chur thart ar an tanc ola agus e a choinneáilt faoi ghlas más féidir.

Leathanbhanda

Beidh uasghrádú a dhéanamh ag Eir ar sholáthar leathanbhanda i gceantar an Bhun Bhig agus Dhoirí Beaga agus fáil ar luas de 10GB agus an obair déanta, sin 100 oiread an méid luais atá ansin faoi láthair, do réir an Teachta Dála Piaras Ó Dochartaigh.

Beidh an luas leathanbhanda is airde sa tír sa cheantar agus an obair uasghrádaithe seo déanta ag Eir, a dúirt sé.

Tá plé leanúnach ag an Teachta Ó Dochartaigh le Eir faoin cheist seo le cúpla mí, i gcomhair le Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair.

Tá sé curtha in iúl ag roinnt gnóanna sa cheantar nach féidir leo feidhmiú de bharr an luas íseal atá a sholáthar faoi láthair.

Fine Gael

Beidh athbhreithniú a dhéanamh ag páirtí Fhine Gael i nDún na nGall ar mar a d'éirigh leis an pháirtí sna toghcháin áitiúil i nDún na nGall, ag cruinniú a bheas in Ostán Kees i Sraith an Urláir tráthnóna inniu.

Tá cuireadh tugtha ag an pháirtí dona hiarrthóirí ar fad a bhí ag an pháirtí sa toghchán áitiúil i mí Bealtaine chuig an chruinniú.

Bhí cúigear déag iarrthóir ag Fine Gael sa toghchán áitiúil i nDún na nGall agus toghadh seisear iarrthóirí ach d'éirí an Comhairleoir Frank Mac Breartaigh as mar Chomhairleoir de chuid an pháirtí sé lá i ndiaidh an toghcháin.

Tuigtear do Nuacht an Tuaiscirt go mbeidh baill de Fheidhmeannas Náisiúnta Fhine Gael i láthair ag an chruinniú tráthnóna, ina measc beidh Gerry McMunn, agus fosta an t-eagraí réigiúnach Enda McGloin.

Noel McBride

Is cur amú ama cruinniú na hoíche anocht ag páirtí Fhine Gael, a dúirt an t-iar Chomhairleoir Contae Noel McBride, nár éirí leis suíochán a fháil i dtoghcháin na Comhairle Contae i gceantar Bhaile na nGallóglach.

Cé go bhfuair sé cuireadh chuig an chruinniú, tá curtha in iúl aige do Rúnaí an Dáilcheantair nach mbeidh sé i láthair, agus tá moladh déanta aige gur cheart do Cathaoirleach agus  Leas Chathaoirleach Náisiúnta Fhine Gael, agus Rúnaí Ginearálta Fhine Gael castáil le baill an pháirtí sa chontae, le staid reatha an pháirtí a phlé.

Dúirt Noel McBride go bhfuil go leor le foghlaim ag Fine Gael óna toghcháin áitiúil, agus go gcaithfidh an páirtí éisteacht feasta le baill an pháirtí go háitiúil.

Tá cuid mhór frustrachas i measc baill Fhine Gael faoi staid reatha an pháirtí,  a dúirt sé, agus ní réiteofar é sin go mbeidh deis ag na baill an cheist a phlé le coiste náisiúnta an pháirtí.

Bord Oideachais agus Oiliúna

Is é Geoffrey Browne, ionadaí tuismitheoirí ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall, Cathaoirleach úr an Bhoird.

Ceapadh é mar Chathaoirleach ag cruinniú den choiste i Leitir Ceanainn inné, ar mholadh ón ionadaí foirne, Noel Rodden, agus Gina Grant ag cur leis an mholadh.

Is as Baile Dhún na nGall é Geoffrey Brown, agus tá sé ar Bhord Bainistíochta Ghairmscoil na Mainistreach.

Dúirt sé ag cruinniú an Bhoird inné, go bhfuil sé ag súil go mór lena chuid cúramaí úra mar Chathaoirleach ar an Bhord, ag am go bhfuil borradh mór faoin Bhord Oideachais agus Oiliúna, agus fás ag teacht ar scoileanna agus ionaid an bhoird, agus éileamh mór ar na cúrsaí atá a thairiscint.  

Toghadh an Comhairleoir Contae Rena Donaghey mar Leas Chathaoirleach ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall.

Patrick Doherty

Tá chor a bheith 100 ionad gnó agus teach cónaithe i Leitir Ceanainn agus ar an Fhál Carrach, a bhí ag an fhear gnó as Gaoth Dobhair Patrick Doherty tráth, curtha ar an mhargadh agus treoir luach €4.8m luaite leis an mhaoin.

Tá 93 aonad ar fad, idir aonaid gnó agus tithe cónaithe, le cur ar ceant de chuid BidX1 ar an 1 Deireadh Fómhair.

Deirtear go bhfuil teacht isteach de €423,116 sa bhliain de chíos óna haonaid agus na tithe seo atá in úsáid i láthair na huaire.

Tá an díolachán seo i measc na ndíolacháin is mó sa réigiún le roinnt mhaith blianta.

Rúnaithe scoileanna

Caithfidh an Roinn Oideachais a dhul i mbun plé le rúnaithe scoileanna i nDún na nGall ar bhonn práinne, ionas nach mbeidh stailc ar bun acu ar an 20ú lá den mhí seo, mar atá beartaithe, a dúirt Charlie McConalogue TD.

Íoctar 90% dena rúnaithe ó mhaoiniú na scoile agus níl ach 10% de na rúnaithe a íoc ag an Roinn Oideachais, a dúirt sé.

Is míbhuntáiste mór dona rúnaithe nach bhfuil íoctha faoin Roinn agus níl na cearta céanna acu,  a dúirt an Teachta McConalogue.

Caithfidh an tAire Oideachais a chinntiú go mbeidh comhráití ar bun láithreach leis an aighneas reatha seo a réiteach, a dúirt sé.

Fáilte Éireann

Beidh ceardlann a reáchtáil ag Fáilte Éireann i mBaile Dhún na nGall inniu, dírithe ar chomhoibriú a láidriú agus a neartú idir na dreamanna atá ag plé le cúrsaí turasóireachta i nDún na nGall.

Clár Saineolaithe Áitiúla atá mar theideal ar an seimineár seo, agus go dtí seo tá 380 rannpháirtí páirteach sa chlár, agus aird ar chaidreamh a chothú idir na rannpháirtithe, agus dearbháin agus lascainí a thairiscint dá chéile san earnáil.

Dúirt Amanda Boyle, Comhairleoir le Fáilte Éireann, gur clár tairbheach é seo dona daoine atá ag plé le hearnáil na turasóireachta, agus gur bhain na dreamanna a bhí páirteach sa chlár go dtí seo, buntáiste mór as.

Is in Ostán Harveys Point i mBaile Dhún na nGall atá ceardlann an lae inniu ar siúl.  

Dhá sheisiún ar fad atá ar siúl inniu, ó 9.30 go 12.30 agus ó 3.30 go 6.30. Beidh comhdháil eile  ar an Mháirt an 10ú Meán Fómhair in Ostán Clanree i Leitir Ceanainn ar an 8ú Deireadh Fómhair. 

Séamus Mac Suibhne

Is as Gaoth Dobhair ó dhúchas máthair an fhir a fuair bás go tragóideacha i dtimpiste ar Shléibhte Comaragh i bPort Láirge Dé Domhnaigh.

Fuair an Dochtúir Séamus Mac Suibhne, 40 bliain d'aois, mac le Annie Ní Chearrbhaill as Baile Lár, Gaoth Dobhair, ó dhúchas, bás nuair a thit sé thart fá 10 méadar, agus é ag siúl lena theaghlach ar na sléibhte ag barr eas ar a dtugtar Easanna na Machan.

Tugadh go hotharlann na hOllscoile i bPort Láirge é, áit a bhfuair sé bás gan mhoill ina dhiaidh sin.

Bhí an Dr Séamus Mac Suibhne ag obair mar shíciatraí in Otharlann Naomh Lucas i gCill Chainnigh.

Sealaíocht na Beatha

Bailíodh thar €125,000 ag an ócáid charthanachta Sealaíocht na Beatha a bhí ar siúl i Leitir Ceanainn i mbliana, le hairgead a bhailiú do Chumann Ailse na hEireann.

Bronnadh an t-airgead ar Chumann Ailse na hÉireann an tseachtain seo.

Beidh an ócáid ar siúl arís ar an bhliain seo chugainn ar an 23ú agus 24ú do mhí na Bealtaine.

Beo

An tSeachtain le Máirín Ní Ghadhra

An tSeachtain le Máirín Ní Ghadhra

Féach suíomh

RnaG Beo

An chéad chlár eile

plaeholder alt text

Scoth na Seachtaine

Féach suíomh

Nua ar Líne

Scéal is mó Suim

Load More...
Oisín De Bhailís, ó Blood Bikes East.

Oisín De Bhailís, ó Blood Bikes East.

 
Eoin Davey, mac léinn  as Sligeach.

Eoin Davey, mac léinn as Sligeach.

 
John O’Brien,  Ceoltóir agus múinteoir i nGaelscoil Dhún Búinne.

John O’Brien, Ceoltóir agus múinteoir i nGaelscoil Dhún Búinne.

 
Brian Mac a tSionnaigh, ó CLG Laochra Loch Lao.

Brian Mac a tSionnaigh, ó CLG Laochra Loch Lao.

 
Emma Ní Chearúil ó Raidió Na Life.

Emma Ní Chearúil ó Raidió Na Life.

 
Nadine Lyons as Contae An Chabháin, Múinteoir N ar Instagram.

Nadine Lyons as Contae An Chabháin, Múinteoir N ar Instagram.

 
Hugh Carr, beo i rith an bhealaigh as Rann na Feirste.

Hugh Carr, beo i rith an bhealaigh as Rann na Feirste.

 
Bladhaire, Clár iomlán, 22/05/2020.

Bladhaire, Clár iomlán, 22/05/2020.

 
Caitlín Uí Aodha agus Seán Ó hUrdail;Iasc

Caitlín Uí Aodha agus Seán Ó hUrdail;Iasc

 
Micheál Ó Críodáin;Cad tá ndán d'Óstáin agus bialainn.

Micheál Ó Críodáin;Cad tá ndán d'Óstáin agus bialainn.

 
Séamus Cosaí Mac Gearailt; Pleanáil sa Ghaeltacht.

Séamus Cosaí Mac Gearailt; Pleanáil sa Ghaeltacht.

 
An Saol ó Dheas: Déardaoin 22 Bealtaine 2020.

An Saol ó Dheas: Déardaoin 22 Bealtaine 2020.

 
Caoimhín Ó Casaide.

Caoimhín Ó Casaide.

 
Ceiliúradh trí scór bliain pósta.

Ceiliúradh trí scór bliain pósta.

 
Oisín Mac Eo agus Aodán Ó Cearbhaill.

Oisín Mac Eo agus Aodán Ó Cearbhaill.

 
Comórtas Reatha na Gaeltachta.

Comórtas Reatha na Gaeltachta.

 
Vincie Shíle Ó Domhnaill.

Vincie Shíle Ó Domhnaill.

 
Finín Mac A Bhaird.

Finín Mac A Bhaird.

 
Aodh Máirtín Ó Fearraigh.

Aodh Máirtín Ó Fearraigh.

 
Barrscéalta: Dé hAoine 22 Bealtaine 2020.

Barrscéalta: Dé hAoine 22 Bealtaine 2020.

 
Darína Ní Shíthigh, teiripeoir urlabhra & cainte, Ospidéal Pobail an Daingin.

Darína Ní Shíthigh, teiripeoir urlabhra & cainte, Ospidéal Pobail an Daingin.

 
Maidhc Ó Curraoin, Grúpa Bóithre Chonamara.

Maidhc Ó Curraoin, Grúpa Bóithre Chonamara.

 
Bernie Ní Ghallchóir, Sealaíocht ar na Beatha, Leitir Ceanainn.

Bernie Ní Ghallchóir, Sealaíocht ar na Beatha, Leitir Ceanainn.

 
Gerard McCarthy, léachtóir le tíreolaíocht, Ollscoil Mhá Nuat & Ceannasaí Aonad Anailíse & Taighde  Aeráide.

Gerard McCarthy, léachtóir le tíreolaíocht, Ollscoil Mhá Nuat & Ceannasaí Aonad Anailíse & Taighde Aeráide.

 
John Mac Gabhann, Ardúnaí Ceardchumainn an TUI.

John Mac Gabhann, Ardúnaí Ceardchumainn an TUI.

 
John Downing, comhfhreagraí polaitíochta, Irish Independent.

John Downing, comhfhreagraí polaitíochta, Irish Independent.

 
Príomhscéalta na bPáipéar Nuachta.

Príomhscéalta na bPáipéar Nuachta.

 
Príomhscéalta an Tuaiscirt.

Príomhscéalta an Tuaiscirt.

 
Príomhscéalta an Deiscirt

Príomhscéalta an Deiscirt

 
Príomhscéalta an Iarthair.

Príomhscéalta an Iarthair.

 
Príomhscéalta Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

Príomhscéalta Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

 
Adhmhaidin: Dé hAoine 22 Bealtaine 2020.

Adhmhaidin: Dé hAoine 22 Bealtaine 2020.

 
Darach Ó Tuairisc Ó Fíbín.

Darach Ó Tuairisc Ó Fíbín.

 
Frances Nic Geadaigh RTÉ Raidió Na Gaeltachta, Ciarán Mac Giolla Bhéin, agus Aimee Ní Chonaig.

Frances Nic Geadaigh RTÉ Raidió Na Gaeltachta, Ciarán Mac Giolla Bhéin, agus Aimee Ní Chonaig.

 
Ceol beo leis an cheoltóir Caoimhín Ó Raghallaigh, ball don ghrúpa ceoil The Gloaming.

Ceol beo leis an cheoltóir Caoimhín Ó Raghallaigh, ball don ghrúpa ceoil The Gloaming.

 
Brónagh Ní Néill, a bhfuil a gnó fein aici, www.brobakes.shop.

Brónagh Ní Néill, a bhfuil a gnó fein aici, www.brobakes.shop.

 
Póilín Nic Géidigh, as An Ardaí Bheag i nGort a Choirce, i gContae Dhún na nGall.

Póilín Nic Géidigh, as An Ardaí Bheag i nGort a Choirce, i gContae Dhún na nGall.

 
An t-Abhcóide Conall Patton, as Doire Cholm Cille.

An t-Abhcóide Conall Patton, as Doire Cholm Cille.

 
Bladhaire, Clár iomlán, 21/05/2020.

Bladhaire, Clár iomlán, 21/05/2020.

 
Eoghan Breathnach, Nóirín Hamilton, Micheál Ó Sé.

Eoghan Breathnach, Nóirín Hamilton, Micheál Ó Sé.

 
Shane Grant,Maggie Breen;cian obair

Shane Grant,Maggie Breen;cian obair

 
Rónán Ó Domhnaill;Coimisinéir Teanga.

Rónán Ó Domhnaill;Coimisinéir Teanga.

 
An Saol ó Dheas: Déardaoin 21 Bealtaine 2020.

An Saol ó Dheas: Déardaoin 21 Bealtaine 2020.

 
Nóra Welby. Glór na nGael.

Nóra Welby. Glór na nGael.

 
Deirdre Ní Bhraonáin.

Deirdre Ní Bhraonáin.

 
Daragh Ó Tuama.

Daragh Ó Tuama.

 
Séamus Mac Cionnaith.

Séamus Mac Cionnaith.

 
An Dr. Tony Delap.

An Dr. Tony Delap.

 
Barrscéalta:  Déardaoin 21 Bealtaine 2020.

Barrscéalta: Déardaoin 21 Bealtaine 2020.

 
Príomhscéalta an Deiscirt.

Príomhscéalta an Deiscirt.

 
Máirín Ní Dhonncha, tástálaí Covid-19.

Máirín Ní Dhonncha, tástálaí Covid-19.

 
Sean Mac Giolla Bhuí, Óstán Loch Altan.

Sean Mac Giolla Bhuí, Óstán Loch Altan.

 
Load More...
Adhmhaidin

Adhmhaidin

Barrscéalta

Barrscéalta

An Saol ó Dheas

An Saol ó Dheas

Bladhaire

Bladhaire

Sceideal

Bealaí gur féidir éisteacht

Radio
Fón Póca
Idirlíon
Seinnteoir Raidió
Podchraoltaí
Teilifís