Nuacht an Tuaiscirt: Cead Downey a eiseachadadh

Nuacht an Tuaiscirt: Cead Downey a eiseachadadh

Cead John Downey a eiseachadadh - toradh Ard_Chúirte

Rialaigh Breitheamh san Árd Chúirt inniu gur féidir John Downey as na hArdaí, An Craoslach a eiseachadadh go dtí an tuaisceart maidir le dúnmharú beirt shaighdiúir ó Reisimint Chosanta Uladh nó an UDR i 1972 agus as páirt a ghlacadh i mbuamáil.

Throid dlíodóirí Downey an cháis eiseachadaithe bunaithe ar litir a fuair John Downey faoin scéim 'On the Run', áit ar chur Rialtas na Breataine in iúl dó nach mbeadh coireanna a gcur i leith grúpaí sceimhlitheoireachta a bhí gníomhach le linn na dtrioblóidí. Gabhadh John Downey i Mí na Samhna ag a theach cónaithe sna hArdaí ar an Chraoslach.

Pobalscoil Ghaoth Dobhair

Tá cead tugtha inniu ag an Roinn Oideachais do thogra suntasach tógála ag Pobalscoil Ghaoth Dobhair.

Beidh saotharlann eolaíochta úr le tógáil sa phobalscoil chomh maith le ceithre sheomra ranga breise, ionad speisialta oideachais agus aiseanna eile.

Thug an tAire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh cuairt ar an scoil inniu agus dúirt sé go gcuideoidh an infheistíocht seo leis an traidisiún láidir sa scoil ó thaobh an teanga, an chultúir agus cúrsaí spóirt.

Deá-scéala a deir Príomhoide na Scoile Seamus O Briain an cinneadh seo. Dúirt se go bhfuil gear gha le spas breise sa scoil mar go bhfuil lion na scoláirí ag ardú go mór.

Ta 421 scoláire sa scoil faoi láthair an líon is mo riamh sa scoil  agus  beidh 445 scoláire ag freastal ar an scoil ar an bhliain.

Deontas €200k

Tá deontas €200,000 fógraithe ag an Aire Oideachais Joe McHugh do Cheantar na hArd Eaglaise i Leitir Ceanainn, le athnuachan agus athchóiriú a dhéanamh ar an ailtireacht sa cheantar.

Táthar ag iarraidh an ceantar stairiúil seo a chaomhnú agus na foirgnimh a choinneáil i sean stíl. S'iad Comhairle Condae Dhún na nGall a bhéas i mbun na scéime seo I gcomhar leis an Chomhairle Oidhreachta.

Ceardlann Fiontraíochta Dé Luain

Beidh ceardlann d'fhostóirí ar siúl i nGaoth Dobhair Dé Luain mar pháirt de Sheachtain na Fiontraíochta, a bheas ag toiseacht Dé Luain Is in ionad GTeic ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair a bheas an ceardlann seo ar siúl, agus páirteach san cheardlann beidh GTeic Ghaoth Dobhair, Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn, Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall, Skillnet agus Fóram Scileanna Réigiúnach.

Dhéanfaidh na heagrais seo ar fad cur i láthair ceathrú uaire a chloig ag an seimineár ar na deiseanna atá ar fáil le oiliúint bhreise a chur ar fhostaithe.

Is ar 10.30 maidin Dé Luain a bheas an seimineár seo ar siúl, agus tá fáilte roimh fhostóirí agus fiontraithe chuige. Beidh deis líonrú a dhéanamh ina dhiaidh sin.

Téarma príosúin do thiománaí ciontach as tiomáint chontúirteach

I gCuirt Chuarda Choiriúil Dhún Dealgán inné, gearradh ceithre bliana príosúnachta ar fhear as Condae an Chabháin as tiomáint chontúirteach a ba chúis le bás triúr ban as an Bhruclais i gCondae Dhún na nGall i mí Iúil na bliana 2017.

Phléadáil Jason Rowntree as Dún an Rí, Co an Chabháin ciontach as tiomáint chontúirteach ag Béal Átha Claonta, Condae Lú ar an 21ú Iúil 2017, eachtra inár maraíodh Margaret McGonagle, a bhí 69 bliain d'aois a iníon Mairéad Mundy abhí 37  agus a gcara Rachel Cassidy Battles a bhí 39.Bhí cónaí ar an triúr acu ar an bhruclais.

Bhí na mná, in éineacht le baill teaghlaigh ag taisteal i dhá charr ó Aerfort Bhaile Átha Cliath go Dun na nGall i ndiaidh daofa bheith ar saoire sa Tuirc.

Maraíodh na mná ar an toirt nuair a bhuail carr Jason Rowntree, a bhí ar an taobh chontráilte den bhealach mhór ag an am, carr a bhí a thiomáint ag Mairéad Mundy.

Bhí Jason Rowntree ag tiomáint faoi thionchar an óil ag an am agus é ag pilleadh ó theach leanna áitiúil. Gortaíodh inion Rachel Cassidy Battles go dona sa taisme fosta.

Duirt teaghlaigh na mban a maraíodh sa chúirt inné go raibh a saol scriosta ag an timpiste uafásach seo, agus gur fágadh pobal na Bruclaise buailte go holc ó shin.

Ghabh Jason Rowntree leithscéal as an eachtra . Cuireadh cosc air tiomáint ar feadh cuig bliana déag agus gearradh 6 bliana príosunachta air, leis an dá bhliain dheireanach curtha ar fionraí.

Seoladh Seachtain na Gaeilge

Tá Cathaoirleach Chomhairle Contae Dhún na nGall an Comhairleoir Seamus Ó Domhnaill ag seoladh Seachtain na Gaeilge in Amharclann an Ghrianáin i Leitir Ceanainn faoi láthair.

Beidh Seachtain na Gaeilge ar siúl ón la inniu go dtin 17ú de Mhárta. Ag labhairt don Chomhairleoir Ó Domhnaill inniu, dúirt se gur deis atá i Seachtain na Gaeilge sult a bhaint as an Ghaeilge is cuma cén cumas Gaeilge ata agat, cé acu a bhfuil tú i do chainteoir dúchais, i do fhoghlaimeoir no ar bheagán Gaeilge le cupla focal.

Dúirt se go bhfuil clár leagtha amach ag Comhairle Condae Dhún na nGall a bhéas tarraingteach agus spraoiúil agus dírithe ar  achan aois ghrúpa.

Tá scaifte mór i láthair ag an Seoladh inniu idir Pholaiteoirí, ionadaithe o Ghrúpaí Pobail, Páistí Scoile agus bunadh na haite. Tá an Grúpa Ceoil as Rann na Feirste Clann Mhic Ruairi i mbun ceoil agus spraoi ag an ócáid inniu chomh maith.

Tá leabhrán ar na himeachtaí foilsithe inniu ait a mbeidh imeachtaí ar siúl ar fud na Condae agus tá comhoibriú i mbliana idir an Chomhairle Condae agus Comhairle Cathrach Dhoire agus an tSrátha Bain agus moladh an nasc idir an dá Chomhairle as na himeachtaí a reáchtáil 
 

€585k do Ghaeltachtaí Dhún na nGall

Tá €585,00 ceadaithe ag Udaras na Gaeltachta do Ghaeltacht Dhún na nGall don Fhorbairt Pobail, Teanga & Eagraíochtaí Forbartha Pobail do 2019.

I measc na ngrúpaí a bhfuil airgead ceadaithe fána gcoinne tá Comharchumainn Thóraí agus Arainn Mhór a bhfuil €107,000 ceadaithe fána gcoinne, Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair €73,500 agus Pobal Eascarrach a bhfuil €47,000 ceadaithe.

Dúirt Mícheál Ó hÉanaigh, Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta gur deá scéala é go bhfuil an t-airgead seo ceadaithe inniu mar go gcuireann na grúpaí pobail go mór le saol na Gaeltachta.

Coinbhinsiún Aontú

Tá súil ag an pháirtí úr polaitíochta, Aontú, coinbhinsiúin a reáchtáil i nDún na nGall taobh istigh de chúpla seachtain, a thug an Teachta Dála Peadar Tóibín, bunaitheoir Aontú le fios.

Dúirt Peter Mullan, eagraí an pháirtí sa chondae seo go bhfuil 4 chumann curtha ar bun acu go dtí seo i nDún na nGall agus péire eile á socrú faoi láthair

Donegal Connect

Seolfar Togra 'Donegal Connect' inniu in Aerfort Dhún na nGall , togra turasóireachta agus cultúir.

Seo imeacht deich lá a bhéas ar siúl sa chondae ón 27ú Meán Fómhair go dtí'n 6ú Deireadh Fómhair, le aidhm ag an imeacht daoine a bhfuil ceangal acu leis an chondae a mhealladh le theacht ar saoire anseo nó obair a lorg sa chondae.

Beidh an seoladh ag 2:30 inniu san Aerfort.

Coinbhinsiún FG

Beidh Coinbhinsiún ag Páirtí Fhine Gael le hiarrthóirí a roghnú do cheantar Bardais Dhún na nGall, i mBaile Dhún na nGall anocht.

Ceithre ainm a bheas ag dul os comhair an choinbhinsiún. 

Is iad sin An Comhairleoir Contae Barry O'Neill, an t-iar Chomhairleoir Contae John Boyle, Joe Harley, deartháir leis an Chomhairleoir Martin Harley agus Bernard Mc Glinchey as Baile Dhún na nGall.

Forbairt Pobail & Gaeilge

Tiocfaidh grúpaí Gaeilge ar fud Chúige Uladh go Gaoth Dobhair an deireadh seachtaine seo le plé a dhéanamh ar Ghaeilge, cultúr agus forbairt phobail. Comhrá Pobail, "An Bealach ata Romhainn", teideal an teacht le chéile agus cuirfear tús leis an ócáid le ceiliúradh ceoil ag 7 a chlog in Ionad Naomh Padraig Dobhair agus leanfaidh seisiún comhrá pobail ina dhiaidh sin agus beidh imeachtaí ar siúl arís amárach.

Coláiste Ghleann na Finne

Tá tuilleadh eolais á lorg ag an Roinn Oideachais maidir leis na pleananna forbartha atá ag Coláiste Ghleann na Finne  Srath an Urláir.  

I bhfreagra Dála a tugadh don Teachta Dála agus Leas Cheann Comhairle Pat the Cope Ó Gallchóir, tugadh le fios do go bhfuil  go  bhfuil an t-iarratas a scrúdú faoi láthair  agus go bhfuil súil cinneadh a dhéanamh go luath.

Seachtain na Gaeilge

Seolfaidh Cathaoirleach Chomhairle Contae Dhún na nGall an Comhairleoir Seamus O Domhnaill Seachtain na Gaeilge in Amharclann an Ghrianáin i Leitir Ceanainn inniu.

Beidh Seachtain na Gaeilge ar siúl ón lá inniu go dtí an 17ú lá de Mhárta agus beidh imeachtaí ar siúl ar fud na Condae.
 

Beo

An Taobh Tuathail

An Taobh Tuathail

Féach suíomh

RnaG Beo

An chéad chlár eile

plaeholder alt text

Scoth an Luain

Féach suíomh

Nua ar Líne

Scéal is mó Suim

Load More...
An Teachta Dála Aindrias Ó Muineacháin;An 33ú Dáil.

An Teachta Dála Aindrias Ó Muineacháin;An 33ú Dáil.

 
Seán Ó Lionáird; Cad tá i ndán d'fheirmeoirí tá braith ar dheontaisí Eorpacha?

Seán Ó Lionáird; Cad tá i ndán d'fheirmeoirí tá braith ar dheontaisí Eorpacha?

 
An t-Ollamh Máiréad Nic Craith;Leabhar ar an Oileánach

An t-Ollamh Máiréad Nic Craith;Leabhar ar an Oileánach

 
Micheal Ó Muircheartaigh; Cluichí CLG.

Micheal Ó Muircheartaigh; Cluichí CLG.

 
An Saol ó Dheas: Dé Luain 17 Feabhra 2020.

An Saol ó Dheas: Dé Luain 17 Feabhra 2020.

 
Seanan Mac Aoidh.

Seanan Mac Aoidh.

 
Andy Caomhanach.' Fear na Riomhairí'

Andy Caomhanach.' Fear na Riomhairí'

 
Lorcan Ó Tuathail.

Lorcan Ó Tuathail.

 
Bairbre  Uí Chathail.

Bairbre Uí Chathail.

 
Elaine Ní Fhioruisce.

Elaine Ní Fhioruisce.

 
Aodh Máirtín Ó Fearraigh.

Aodh Máirtín Ó Fearraigh.

 
Barrscéalta Dé Luain 17-02-2020.

Barrscéalta Dé Luain 17-02-2020.

 
Mairéad Ní Chonaola, Léirmheastóir.

Mairéad Ní Chonaola, Léirmheastóir.

 
Marcus Mac Conghail, Tuairisceoir.

Marcus Mac Conghail, Tuairisceoir.

 
Bernie Ní Fhlatharta, Iriseoir, & an Dr Sinéad Ó Beirn, Dochtúir.

Bernie Ní Fhlatharta, Iriseoir, & an Dr Sinéad Ó Beirn, Dochtúir.

 
Iris Aniar: Dé Luain 17 Feabhra 2020.

Iris Aniar: Dé Luain 17 Feabhra 2020.

 
Aodh Máirtín Ó Fearraigh, RTÉ Raidió na Gaeltachta, Na Doirí Beaga.

Aodh Máirtín Ó Fearraigh, RTÉ Raidió na Gaeltachta, Na Doirí Beaga.

 
Eithne Nic Dhonnacha - Stiúrthóir Breis Oideachais, Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin.

Eithne Nic Dhonnacha - Stiúrthóir Breis Oideachais, Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin.

 
Marcus Mac Domhnaill - Fiaclóir, Trá Lí.

Marcus Mac Domhnaill - Fiaclóir, Trá Lí.

 
Antoin Ó Lachtnáin, Baile Átha Cliath.

Antoin Ó Lachtnáin, Baile Átha Cliath.

 
Déaglán de Bréadúin, Trachtaire & Colúnaí.

Déaglán de Bréadúin, Trachtaire & Colúnaí.

 
An Comhairleoir Condae Peadar Caomhánach & An Teachta Dála Fergus O'Dowd.

An Comhairleoir Condae Peadar Caomhánach & An Teachta Dála Fergus O'Dowd.

 
Príomhscéalta Spóirt.

Príomhscéalta Spóirt.

 
Príomhscéalta na Nuachtán.

Príomhscéalta na Nuachtán.

 
Príomhscéalta an Iarthair.

Príomhscéalta an Iarthair.

 
Príomhscéalta an Tuaiscirt.

Príomhscéalta an Tuaiscirt.

 
Príomhscéalta an Deiscirt.

Príomhscéalta an Deiscirt.

 
Príomhscéalta Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

Príomhscéalta Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

 
Siúlach Scéalach  160220 Áine Ní Bhreisleáin

Siúlach Scéalach 160220 Áine Ní Bhreisleáin

 
Lisa McGeough

Lisa McGeough

 
Cuán Ó Flatharta

Cuán Ó Flatharta

 
Éamon Mallie	, Údar agus Iriseoir

Éamon Mallie , Údar agus Iriseoir

 
Áine Ní Chiaráin, tráchtaire polaitiúil

Áine Ní Chiaráin, tráchtaire polaitiúil

 
Íte Ní Chionnaith, Iar-léachtóir Cumarsáide, Iar-uachtarán Chonradh na Gaeilge agus Concubhar Ó Liatháin, Iriseoir le The Corkman

Íte Ní Chionnaith, Iar-léachtóir Cumarsáide, Iar-uachtarán Chonradh na Gaeilge agus Concubhar Ó Liatháin, Iriseoir le The Corkman

 
Oilibhear Ó Croiligh : Scríbhneoireacht Sheosaimh Mhic Grianna

Oilibhear Ó Croiligh : Scríbhneoireacht Sheosaimh Mhic Grianna

 
Diarmuid Lyng : Tearmann Faoisimh

Diarmuid Lyng : Tearmann Faoisimh

 
Mná an Atlantaigh fhiáin cuid 3

Mná an Atlantaigh fhiáin cuid 3

 
Mná an Atlantaigh Fhiáin cuid 2

Mná an Atlantaigh Fhiáin cuid 2

 
Nósanna an ghrá : Sorcha Ní Chnoic

Nósanna an ghrá : Sorcha Ní Chnoic

 
Mná an Atlantaigh Fhiáin cuid 1

Mná an Atlantaigh Fhiáin cuid 1

 
Na deá-scéalta le Stuart Mac Pháidín

Na deá-scéalta le Stuart Mac Pháidín

 
Bladhaire: Clár Iomlán Aoine 14/2/20

Bladhaire: Clár Iomlán Aoine 14/2/20

 
Caitlín Uí Shé; trácht ar ghrá an phósadh

Caitlín Uí Shé; trácht ar ghrá an phósadh

 
Daire Ó h-Uallacháin; Cé chomh dílis is a bhíonn éanlaithe na spéire dá chéile?

Daire Ó h-Uallacháin; Cé chomh dílis is a bhíonn éanlaithe na spéire dá chéile?

 
An Saol ó Dheas 14ú Feabhra 2020

An Saol ó Dheas 14ú Feabhra 2020

 
Tadhg Ó Dubhshláine ar na h-amhráin ghrá

Tadhg Ó Dubhshláine ar na h-amhráin ghrá

 
Anne Mhic Eamharcaigh.

Anne Mhic Eamharcaigh.

 
Éilis Ní Dhochartaigh.

Éilis Ní Dhochartaigh.

 
Uinseann Ó Breasláin.

Uinseann Ó Breasláin.

 
Antoin Ó Dubhgháin.

Antoin Ó Dubhgháin.

 
Máire Uí Bhaoill.

Máire Uí Bhaoill.

 
Aodh Máirtín Ó Fearraigh.

Aodh Máirtín Ó Fearraigh.

 
Load More...
An Saol ó Dheas

An Saol ó Dheas

Barrscéalta

Barrscéalta

Adhmhaidin

Adhmhaidin

Bladhaire

Bladhaire

Iris Aniar

Iris Aniar

Ardtráthnóna

Ardtráthnóna

Siúlach Scéalach

Siúlach Scéalach

Sceideal

Bealaí gur féidir éisteacht

Radio
Fón Póca
Idirlíon
Seinnteoir Raidió
Podchraoltaí
Teilifís