Nuacht an Tuaiscirt: Cead Downey a eiseachadadh

Nuacht an Tuaiscirt: Cead Downey a eiseachadadh

Cead John Downey a eiseachadadh - toradh Ard_Chúirte

Rialaigh Breitheamh san Árd Chúirt inniu gur féidir John Downey as na hArdaí, An Craoslach a eiseachadadh go dtí an tuaisceart maidir le dúnmharú beirt shaighdiúir ó Reisimint Chosanta Uladh nó an UDR i 1972 agus as páirt a ghlacadh i mbuamáil.

Throid dlíodóirí Downey an cháis eiseachadaithe bunaithe ar litir a fuair John Downey faoin scéim 'On the Run', áit ar chur Rialtas na Breataine in iúl dó nach mbeadh coireanna a gcur i leith grúpaí sceimhlitheoireachta a bhí gníomhach le linn na dtrioblóidí. Gabhadh John Downey i Mí na Samhna ag a theach cónaithe sna hArdaí ar an Chraoslach.

Pobalscoil Ghaoth Dobhair

Tá cead tugtha inniu ag an Roinn Oideachais do thogra suntasach tógála ag Pobalscoil Ghaoth Dobhair.

Beidh saotharlann eolaíochta úr le tógáil sa phobalscoil chomh maith le ceithre sheomra ranga breise, ionad speisialta oideachais agus aiseanna eile.

Thug an tAire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh cuairt ar an scoil inniu agus dúirt sé go gcuideoidh an infheistíocht seo leis an traidisiún láidir sa scoil ó thaobh an teanga, an chultúir agus cúrsaí spóirt.

Deá-scéala a deir Príomhoide na Scoile Seamus O Briain an cinneadh seo. Dúirt se go bhfuil gear gha le spas breise sa scoil mar go bhfuil lion na scoláirí ag ardú go mór.

Ta 421 scoláire sa scoil faoi láthair an líon is mo riamh sa scoil  agus  beidh 445 scoláire ag freastal ar an scoil ar an bhliain.

Deontas €200k

Tá deontas €200,000 fógraithe ag an Aire Oideachais Joe McHugh do Cheantar na hArd Eaglaise i Leitir Ceanainn, le athnuachan agus athchóiriú a dhéanamh ar an ailtireacht sa cheantar.

Táthar ag iarraidh an ceantar stairiúil seo a chaomhnú agus na foirgnimh a choinneáil i sean stíl. S'iad Comhairle Condae Dhún na nGall a bhéas i mbun na scéime seo I gcomhar leis an Chomhairle Oidhreachta.

Ceardlann Fiontraíochta Dé Luain

Beidh ceardlann d'fhostóirí ar siúl i nGaoth Dobhair Dé Luain mar pháirt de Sheachtain na Fiontraíochta, a bheas ag toiseacht Dé Luain Is in ionad GTeic ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair a bheas an ceardlann seo ar siúl, agus páirteach san cheardlann beidh GTeic Ghaoth Dobhair, Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn, Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall, Skillnet agus Fóram Scileanna Réigiúnach.

Dhéanfaidh na heagrais seo ar fad cur i láthair ceathrú uaire a chloig ag an seimineár ar na deiseanna atá ar fáil le oiliúint bhreise a chur ar fhostaithe.

Is ar 10.30 maidin Dé Luain a bheas an seimineár seo ar siúl, agus tá fáilte roimh fhostóirí agus fiontraithe chuige. Beidh deis líonrú a dhéanamh ina dhiaidh sin.

Téarma príosúin do thiománaí ciontach as tiomáint chontúirteach

I gCuirt Chuarda Choiriúil Dhún Dealgán inné, gearradh ceithre bliana príosúnachta ar fhear as Condae an Chabháin as tiomáint chontúirteach a ba chúis le bás triúr ban as an Bhruclais i gCondae Dhún na nGall i mí Iúil na bliana 2017.

Phléadáil Jason Rowntree as Dún an Rí, Co an Chabháin ciontach as tiomáint chontúirteach ag Béal Átha Claonta, Condae Lú ar an 21ú Iúil 2017, eachtra inár maraíodh Margaret McGonagle, a bhí 69 bliain d'aois a iníon Mairéad Mundy abhí 37  agus a gcara Rachel Cassidy Battles a bhí 39.Bhí cónaí ar an triúr acu ar an bhruclais.

Bhí na mná, in éineacht le baill teaghlaigh ag taisteal i dhá charr ó Aerfort Bhaile Átha Cliath go Dun na nGall i ndiaidh daofa bheith ar saoire sa Tuirc.

Maraíodh na mná ar an toirt nuair a bhuail carr Jason Rowntree, a bhí ar an taobh chontráilte den bhealach mhór ag an am, carr a bhí a thiomáint ag Mairéad Mundy.

Bhí Jason Rowntree ag tiomáint faoi thionchar an óil ag an am agus é ag pilleadh ó theach leanna áitiúil. Gortaíodh inion Rachel Cassidy Battles go dona sa taisme fosta.

Duirt teaghlaigh na mban a maraíodh sa chúirt inné go raibh a saol scriosta ag an timpiste uafásach seo, agus gur fágadh pobal na Bruclaise buailte go holc ó shin.

Ghabh Jason Rowntree leithscéal as an eachtra . Cuireadh cosc air tiomáint ar feadh cuig bliana déag agus gearradh 6 bliana príosunachta air, leis an dá bhliain dheireanach curtha ar fionraí.

Seoladh Seachtain na Gaeilge

Tá Cathaoirleach Chomhairle Contae Dhún na nGall an Comhairleoir Seamus Ó Domhnaill ag seoladh Seachtain na Gaeilge in Amharclann an Ghrianáin i Leitir Ceanainn faoi láthair.

Beidh Seachtain na Gaeilge ar siúl ón la inniu go dtin 17ú de Mhárta. Ag labhairt don Chomhairleoir Ó Domhnaill inniu, dúirt se gur deis atá i Seachtain na Gaeilge sult a bhaint as an Ghaeilge is cuma cén cumas Gaeilge ata agat, cé acu a bhfuil tú i do chainteoir dúchais, i do fhoghlaimeoir no ar bheagán Gaeilge le cupla focal.

Dúirt se go bhfuil clár leagtha amach ag Comhairle Condae Dhún na nGall a bhéas tarraingteach agus spraoiúil agus dírithe ar  achan aois ghrúpa.

Tá scaifte mór i láthair ag an Seoladh inniu idir Pholaiteoirí, ionadaithe o Ghrúpaí Pobail, Páistí Scoile agus bunadh na haite. Tá an Grúpa Ceoil as Rann na Feirste Clann Mhic Ruairi i mbun ceoil agus spraoi ag an ócáid inniu chomh maith.

Tá leabhrán ar na himeachtaí foilsithe inniu ait a mbeidh imeachtaí ar siúl ar fud na Condae agus tá comhoibriú i mbliana idir an Chomhairle Condae agus Comhairle Cathrach Dhoire agus an tSrátha Bain agus moladh an nasc idir an dá Chomhairle as na himeachtaí a reáchtáil 
 

€585k do Ghaeltachtaí Dhún na nGall

Tá €585,00 ceadaithe ag Udaras na Gaeltachta do Ghaeltacht Dhún na nGall don Fhorbairt Pobail, Teanga & Eagraíochtaí Forbartha Pobail do 2019.

I measc na ngrúpaí a bhfuil airgead ceadaithe fána gcoinne tá Comharchumainn Thóraí agus Arainn Mhór a bhfuil €107,000 ceadaithe fána gcoinne, Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair €73,500 agus Pobal Eascarrach a bhfuil €47,000 ceadaithe.

Dúirt Mícheál Ó hÉanaigh, Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta gur deá scéala é go bhfuil an t-airgead seo ceadaithe inniu mar go gcuireann na grúpaí pobail go mór le saol na Gaeltachta.

Coinbhinsiún Aontú

Tá súil ag an pháirtí úr polaitíochta, Aontú, coinbhinsiúin a reáchtáil i nDún na nGall taobh istigh de chúpla seachtain, a thug an Teachta Dála Peadar Tóibín, bunaitheoir Aontú le fios.

Dúirt Peter Mullan, eagraí an pháirtí sa chondae seo go bhfuil 4 chumann curtha ar bun acu go dtí seo i nDún na nGall agus péire eile á socrú faoi láthair

Donegal Connect

Seolfar Togra 'Donegal Connect' inniu in Aerfort Dhún na nGall , togra turasóireachta agus cultúir.

Seo imeacht deich lá a bhéas ar siúl sa chondae ón 27ú Meán Fómhair go dtí'n 6ú Deireadh Fómhair, le aidhm ag an imeacht daoine a bhfuil ceangal acu leis an chondae a mhealladh le theacht ar saoire anseo nó obair a lorg sa chondae.

Beidh an seoladh ag 2:30 inniu san Aerfort.

Coinbhinsiún FG

Beidh Coinbhinsiún ag Páirtí Fhine Gael le hiarrthóirí a roghnú do cheantar Bardais Dhún na nGall, i mBaile Dhún na nGall anocht.

Ceithre ainm a bheas ag dul os comhair an choinbhinsiún. 

Is iad sin An Comhairleoir Contae Barry O'Neill, an t-iar Chomhairleoir Contae John Boyle, Joe Harley, deartháir leis an Chomhairleoir Martin Harley agus Bernard Mc Glinchey as Baile Dhún na nGall.

Forbairt Pobail & Gaeilge

Tiocfaidh grúpaí Gaeilge ar fud Chúige Uladh go Gaoth Dobhair an deireadh seachtaine seo le plé a dhéanamh ar Ghaeilge, cultúr agus forbairt phobail. Comhrá Pobail, "An Bealach ata Romhainn", teideal an teacht le chéile agus cuirfear tús leis an ócáid le ceiliúradh ceoil ag 7 a chlog in Ionad Naomh Padraig Dobhair agus leanfaidh seisiún comhrá pobail ina dhiaidh sin agus beidh imeachtaí ar siúl arís amárach.

Coláiste Ghleann na Finne

Tá tuilleadh eolais á lorg ag an Roinn Oideachais maidir leis na pleananna forbartha atá ag Coláiste Ghleann na Finne  Srath an Urláir.  

I bhfreagra Dála a tugadh don Teachta Dála agus Leas Cheann Comhairle Pat the Cope Ó Gallchóir, tugadh le fios do go bhfuil  go  bhfuil an t-iarratas a scrúdú faoi láthair  agus go bhfuil súil cinneadh a dhéanamh go luath.

Seachtain na Gaeilge

Seolfaidh Cathaoirleach Chomhairle Contae Dhún na nGall an Comhairleoir Seamus O Domhnaill Seachtain na Gaeilge in Amharclann an Ghrianáin i Leitir Ceanainn inniu.

Beidh Seachtain na Gaeilge ar siúl ón lá inniu go dtí an 17ú lá de Mhárta agus beidh imeachtaí ar siúl ar fud na Condae.
 

Beo

Scoth na Céadaoine

Scoth na Céadaoine

Féach suíomh

RnaG Beo

An chéad chlár eile

plaeholder alt text

Nead na Fuiseoige

Féach suíomh

Nua ar Líne

Scéal is mó Suim

Load More...
Mír na Meán

Mír na Meán

 
Deir an tArdeaspag Martin go bhfuil géarchéim creidimh san Eaglais in Éirinn agus gur gá líon na ndeoisí a laghdú

Deir an tArdeaspag Martin go bhfuil géarchéim creidimh san Eaglais in Éirinn agus gur gá líon na ndeoisí a laghdú

 
Ceadúnais Tiomána agus Breatimeacht

Ceadúnais Tiomána agus Breatimeacht

 
An Bhreatimeacht – cad tá chun tarlú anois?

An Bhreatimeacht – cad tá chun tarlú anois?

 
Theresa May le síneadh ama gearr a lorg d’Alt 50

Theresa May le síneadh ama gearr a lorg d’Alt 50

 
Seán Óg Ó Duinín;Seomraí breise ranga i Scoil Mhuire

Seán Óg Ó Duinín;Seomraí breise ranga i Scoil Mhuire

 
Cúrsa drámaíochta do dhéagóirí le Edel Ní Loibhéad

Cúrsa drámaíochta do dhéagóirí le Edel Ní Loibhéad

 
Shane Finn;Lúthchleasaí.

Shane Finn;Lúthchleasaí.

 
Sorcha Uí Laoghaire; Cumann Réadóirí na h-Eireann

Sorcha Uí Laoghaire; Cumann Réadóirí na h-Eireann

 
An Saol ó Dheas 20ú Márta 2019

An Saol ó Dheas 20ú Márta 2019

 
Bríd Ní Chonghóile, Ardfheidhmeannach Ghaillimh le Gaeilge.

Bríd Ní Chonghóile, Ardfheidhmeannach Ghaillimh le Gaeilge.

 
John Bhaba Jeaic Ó Conghaile, ó Choiste Cearta Cladaigh agus Feamainne Chonamara.

John Bhaba Jeaic Ó Conghaile, ó Choiste Cearta Cladaigh agus Feamainne Chonamara.

 
Cathal Ó Conchubhair, Comhairleoir Cathrach. Pádraig Lally, ó Theach Ósta Tigh Taaffe i gCathair na Gaillimhe.

Cathal Ó Conchubhair, Comhairleoir Cathrach. Pádraig Lally, ó Theach Ósta Tigh Taaffe i gCathair na Gaillimhe.

 
Luke Callinan, Comhalta Taighde le foireann Ollscoil na hÉireann Gaillimh.

Luke Callinan, Comhalta Taighde le foireann Ollscoil na hÉireann Gaillimh.

 
Máirtín Ó Laoi, iarrthóir, Fianna Fáil, toghcháin áitiula.

Máirtín Ó Laoi, iarrthóir, Fianna Fáil, toghcháin áitiula.

 
Micheál Cholm Mac Giolla Easpaig, Comhairleoir Condae, Dún na nGall.

Micheál Cholm Mac Giolla Easpaig, Comhairleoir Condae, Dún na nGall.

 
Mícheál Ó Leidhin, Coiste Forbartha na Sceilge.

Mícheál Ó Leidhin, Coiste Forbartha na Sceilge.

 
Mícheál Ó Conchúir Coiste na Réigiún, An Bhruiséil.

Mícheál Ó Conchúir Coiste na Réigiún, An Bhruiséil.

 
Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta RTÉ Raiidó na Gaeltachta.

Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta RTÉ Raiidó na Gaeltachta.

 
Sorcha Ní Riada, Cofhreagraí Polaitíochta Nuacht RTÉ.

Sorcha Ní Riada, Cofhreagraí Polaitíochta Nuacht RTÉ.

 
Antoin Mac Cába, iriseoir, Tír Eoghain.

Antoin Mac Cába, iriseoir, Tír Eoghain.

 
An Tuairisc Spóirt.

An Tuairisc Spóirt.

 
Príomhscéalta na bPáipéar Nuachta.

Príomhscéalta na bPáipéar Nuachta.

 
Príomhscéalta an Tuaiscirt.

Príomhscéalta an Tuaiscirt.

 
Príomhscéalta an Deiscirt.

Príomhscéalta an Deiscirt.

 
Príomhscéalta an Iarthair.

Príomhscéalta an Iarthair.

 
Príomhscéalta Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

Príomhscéalta Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

 
Séamus Ó Drisceoil;Gin Chléire

Séamus Ó Drisceoil;Gin Chléire

 
Aodh Ó Curráin;Everesting

Aodh Ó Curráin;Everesting

 
Pádraig Ó Murchú;Tábhairneoir

Pádraig Ó Murchú;Tábhairneoir

 
Féile Scannáin an Daingn

Féile Scannáin an Daingn

 
An Saol ó Dheas 19ú Márta 2019

An Saol ó Dheas 19ú Márta 2019

 
Enda Bonner agus Micheál Ó Díolúin ó Chumann Slat Iascaigh Chasla agus an Cheathrú Rua. Seán Kyne, Aire Stáit na Gaeltachta.

Enda Bonner agus Micheál Ó Díolúin ó Chumann Slat Iascaigh Chasla agus an Cheathrú Rua. Seán Kyne, Aire Stáit na Gaeltachta.

 
Máirtín Éanna Ó Conghaile, Iacsaire

Máirtín Éanna Ó Conghaile, Iacsaire

 
Mairéad Ní Chonaola, as Doire Choill.

Mairéad Ní Chonaola, as Doire Choill.

 
Máirín Uí Chéide agus Jimmy King atá ina gcónaí i mBostún. Ronán Mac Con Iomaire,Údarás na Gaeltachta, Cóilín Ó Neachtain, Tuairisceoir.

Máirín Uí Chéide agus Jimmy King atá ina gcónaí i mBostún. Ronán Mac Con Iomaire,Údarás na Gaeltachta, Cóilín Ó Neachtain, Tuairisceoir.

 
Máirín Ní Choisdealbha Seoige, ó Fhorbairt Chonamara Láir.

Máirín Ní Choisdealbha Seoige, ó Fhorbairt Chonamara Láir.

 
Mícheál Ó Leidhin, Eagrai Polaitíochta RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Mícheál Ó Leidhin, Eagrai Polaitíochta RTÉ Raidió na Gaeltachta.

 
Séamus Ó Domhnaill, Comhairleoir Condae, Dún na nGall.

Séamus Ó Domhnaill, Comhairleoir Condae, Dún na nGall.

 
Seosamh Ó Cualáin, Comhairleoir Condae, Conamara.

Seosamh Ó Cualáin, Comhairleoir Condae, Conamara.

 
Máire Treasa Uí Shé, Ionad Mara Beo, An Daingean.

Máire Treasa Uí Shé, Ionad Mara Beo, An Daingean.

 
Patsy McGlone, comhalta cothionóil, SDLP.

Patsy McGlone, comhalta cothionóil, SDLP.

 
Dr. Ian Malcolm, tráchtaire.

Dr. Ian Malcolm, tráchtaire.

 
Éamonn Mallie, iriseoir.

Éamonn Mallie, iriseoir.

 
Dr. Mícheál Ó Flaithearta, Ollscoil Utrecht, An Ísiltír.

Dr. Mícheál Ó Flaithearta, Ollscoil Utrecht, An Ísiltír.

 
An Tuairisc Spóirt.

An Tuairisc Spóirt.

 
Príomhscéalta na bPáipéar Nuachta.

Príomhscéalta na bPáipéar Nuachta.

 
Príomhscéalta an Deiscirt.

Príomhscéalta an Deiscirt.

 
Príomhscéalta an Iarthair.

Príomhscéalta an Iarthair.

 
Príomhscéalta an Tuaiscirt.

Príomhscéalta an Tuaiscirt.

 
Príomhscéalta Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

Príomhscéalta Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

 
Lorcán Ó Cinnéide;Stiúrthóir Ionad an Bhlascaoid

Lorcán Ó Cinnéide;Stiúrthóir Ionad an Bhlascaoid

 
Load More...
Iris Aniar

Iris Aniar

Adhmhaidin

Adhmhaidin

An Saol ó Dheas

An Saol ó Dheas

Nuacht a hAon

Nuacht a hAon

An Cúinne Dána

An Cúinne Dána

Bláthnaid libh

Bláthnaid libh

Ardtráthnóna

Ardtráthnóna

Siúlach Scéalach

Siúlach Scéalach

Barrscéalta

Barrscéalta

Tús Áite

Tús Áite

Sceideal

Bealaí gur féidir éisteacht

Radio
Fón Póca
Idirlíon
Seinnteoir Raidió
Podchraoltaí
Teilifís