Nuacht an Tuaiscirt: Baile na Lorgan

Nuacht an Tuaiscirt: Baile na Lorgan

Baile na Lorgan

Is as Dún na nGall don Gharda a gortaíodh in eachtra a tharla i mBaile na Lorgan i Muineachán aréir. Maraíodh fear amháin agus gortaíodh Garda nuair a rinneadh iarracht carr den déanamh Audi A6 a stopadh ar an bhaile i dtrátha 11.30 aréir. Tharraing an carr, nár stop, Garda sna fichidí as Leitir Ceanainn, 500 meadar síos an bealach mór, sular bhuail an carr in éadan carr eile a bhí ar an phríomhshráid.  Maraíodh tiománaí an chairr a bhí ar an phríomhshráid. Tá comhair leighis a chur ar an Gharda san Otharlann i nDroichead Átha mar gheall ar ghortaithe a bhain dó sa chloigeann, san aghaidh agus sa chos.

Otharlann Leitir Ceanainn

Cuireadh an córas uasmhéid othair i bhfeidhm in Otharlann Leitir Ceanainn 266 lá as 305 ó thús na bliana go mí Dheireadh Fómhair, sin 87% den am, de réir eolais a tugadh ag cruinniú den Fhóram Sláinte Réigiúnach an tseachtain seo. Dúirt an Comhairleoir Contae Gerry Crawford a bhí i láthair ag an chruinniú gur ábhar mór imní na figiúirí seo agus go léiríonn sé an ghéarchéim maidir le plódú atá in Otharlann Leitir Ceanainn. Tá sé thar am ag an rialtas aghaidh a thabhairt ar na deacrachtaí móra atá le plódú in Otharlann Leitir Ceanainn ar bhun rialta anois, a dúirt an Comhairleoir Crawford. Dhéanfar plé ar na figiúirí seo ag cruinniú a bheas ag baill Dhún na nGall den Fhóram Sláinte le bainistíocht Otharlann Leitir Ceanainn an tseachtain seo chugainn.

Tralaithe

Tá Otharlann Leitir Ceanainn sa seachtú áit sa tír maidir le líon na n-othar a chaith tréimhsí ar thralaithe san Otharlann go dtí seo i mbliana. De réir figiúirí ó Chumann Altraí agus Ban chabhrach na hÉireann inniu bhí 2018 ar an bhliain a ba mheasa go dtí seo maidir le plódú in otharlanna na tíre áit ar chaith thar a 100,000 othair tréimhsí ar thralaithe. 4,779 othair a raibh orthu fanacht ar leapacha in Otharlann Leitir Ceanainn ón chéad lá de mhí Eanair go dtí'n lá inniu de réir na bhfigiúirí atá foilsithe, 1,468 acu sin ar thralaithe san Aonad Timpiste agus Éigeandála. Beirt is fiche atá ar thralaithe in Otharlann Leitir Ceanainn inniu agus iad ag fanacht ar leapacha.

Campas Oideachais
 
Caithfidh an rialtas freagracht a ghlacadh as an dóigh ar láimhseáil siad cás Champas Oideachais trí scoil i mBun Crannacha, a dúirt an Teachta Dála Charlie Mc Conalogue sa Dáil inniu. Dúirt sé gur aimsíodh suíomh don champas cúig bliana ó shin ach mar gheall ar an rialtas, níor dearnadh dul chun cinn ar bith agus anois tá an suíomh díolta agus caithfear tús a chur leis an phróiseas iomlán arís. Dhiúltaigh an tAire Oideachais Joe Mc Hugh labhairt faoi na hidirbheartaíochtaí atá ar siúl faoi láthair maidir leis an champas oideachais ach d'aontaigh sé leis an Teachta Mc Conalogue inniu sa Dáil.

Údarás na Gaeltachta

Thug Micheál Mac Giolla Easpaig, Bainisteoir Réigiúnach Údarás na Gaeltachta i dTír Chonaill le fios go bhfuil na socruithe  a ndéanamh faoi láthair maidir leis an úsáid is fearr a bhaint as an  €1.5m a ceadaíodh ar na mallaibh le síneadh a chur le moll dhigiteach Áislann Ghaoth Dobhair, an GTeic. Dúirt sé go bhfuil foireann deartha a earcú faoi láthair agus go bhfuil comhráití ar siúl fosta leis na comhlachtaí atá bunaithe cheana féin san Áislann. Dúirt Micheál Mac Giolla Easpaig, go bhfuil feachtas leanúnach margaíochta ar siúl acu leis an Diaspora agus go bhfuil ag éirigh go maith leis an fheachtas.

Tithíocht

Léirigh Comhairleoirí Contae as Ceantar Bardais na nGleanntach míshásamh ag Cruinniú de Choiste Straitéiseach Polasaí Tithíochta Dhún na nGall mar nach bhfuil ach 1.3% do na tithe atá á dtógáil faoi láthair sa chontae, lonnaithe sa Cheantar Bardais sin. 4 theach atá á ndearadh faoi láthair do Dhún Fionnachaidh as 298 teach atá á dtógáil nó á ndearadh i láthair na huaire ar fud Dhún na nGall. Léirigh na Comhairleoirí Séamus Ó Domhnaill, John Shéamuis Ó Fearraigh agus Micheál Cholm Mac Giolla Easpaig imní ag an chruinniú tithíochta nach bhfuil go leor ar siúl faoi láthair ag an Chomhairle i gCeantar na nGleanntach le héileamh ar thithe a shásamh nó dhul i ngleic le na liostaí tithíochta ansin.

D'aontaigh an triúr ionadaí sin gur cheart plean tógála a chur ar bun dírithe ar cheantar na nGleanntach, ach thug an tInnealtóir Sinsearach John Gallagher le fios nach bhfuil sé ar chumas na Comhairle Condae faoi láthair scéimeanna móra tithíochta a thógáil agus gur ag díriú ar thithe a cheannacht atá siad faoi láthair, le dhul i ngleic le na liostaí feithimh.  Tugadh le fios gur tógadh 8 dteach in ard an Rátha anuraidh, ach ní leor sin le éileamh an phobail a shásamh a dúirt an Comhairleoir John Shéamuis Ó Fearraigh.  Cé go bhfuil 4 theach a ndearadh do bhaile Dhún Fionnachaidh ní dóiche go dtosófar a dtógáil go deireadh 2019 ar a luaithe agus níl tithíocht shóisialta a thógáil sna Gleanntaí mar ba cheart dar leis an Chomhairleoir Séamus Ó Domhnaill.  Tá an Coiste Tithíochta le castáil arís ar an mhí seo chugainn le géarchéim tithíochta na contae a phlé.
 

Cúram sláinte ar oileáin

Tá gá le seirbhísí leighis agus altranais á sholáthar ar oileáin Dhún na nGall le cinntiú nach mbíonn an brú céanna ar phobal na n-oileán sin taisteal go tír mór go rialta, sin de réir tuairisce úr ón Fheidhmeannacht Sláinte ar Sheirbhísí Cúraim Phríomhúil ar oileáin na tíre. Léirítear san tuairisc go bhfuil an leibhéal is airde dífhostaíochta ar oileán ar bith sa tír i dToraigh, áit a bhfuil an tríú cuid den phobal dífhostaithe agus 19.9 % den daonra faoi mhíchumas. Tá Toraigh ar cheann de dhá oileán a bhfuil scéim chéad fhreagróirí curtha ar bun acu, ach tugadh le fios go gcuireann drochaimsir as go mór d'othair fáil go tír mór nó don fhoireann sláinte taisteal go Toraigh le coir leighis a chuir ar dhaoine tinne. I dtaca le hOileán Árainn Mhór de, deirtear sa tuairisc gur seo an t-oileán is mó sa tír atá faoi mhíbhuntáiste, agus a bhfuil líon ard daoine ann a bhfuil cúram sláinte nó sainchúraim eile uathu. 18.7% de dhaonra an oileáin atá faoi mhíchumas.  Níl scéim chéad fhreagróirí acu ach tá dochtúir lonnaithe ar an oileán 5 lá sa tseachtain.  Níl seirbhísí altranais ar fáil i dToraigh nó ar Oileán Árainn Mhór le haire a thabhairt do na haosaigh, agus luann tuairisc na Feidhmeannachta go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh deis ag daoine aosta fanacht ar na hoileáin le bheith lena gcuid daoine muinteartha.

Stáisiúin Dóiteáin


Deir an Comhairleoir Contae Barry O'Neill go bhfuil géarghá tús a chur le tógáil Stáisiúin Dóiteáin úra i mBéal Átha Seanaidh agus i mBun Dobhráin. Dúirt sé go bhfuil Stáisiún Bhéal Átha Seanaidh ar an 4ú stáisiún is gnóthaí sa tír agus gur Bun Dobhráin an 7ú stáisiún is gnóthaí ach go bhfuil droch bhail ar na foirgnimh agus go gcaithfear dhá stáisiún dóiteáin ura a thógáil. Tá an Comhairleoir O'Neill ag iarraidh ar an Chomhairle Contae na pleananna agus na hullmhúcháin ar fad a réiteach agus maoiniú a lorg ón Roinn láithreach. Dhéanfaidh an Comhairleoir O' Neill an cheist a phlé leis an Aire Stáit Tithíochta agus Rialtas Aitiúil Damien English go luath.

Imní máthar

Léirigh máthair as Gaoth Dobhair imní nuair a cuireadh ar an eolas í le gairid go raibh pictiúr dá mac in úsáid ar na meáin shóisialta ag maíomh go raibh sé ar iarraidh i gceantar Ghlaschú. Bhí an feachtas ar líne ina raibh pictiúr dá mac ag iarraidh ar an phobal tacaíocht agus cuidiú a thabhairt leis an ghasúr a bhí ar iarraidh a aimsiú. Dúirt an leathanach bréige go raibh Caolán, sé bliana d'aois, ar iarraidh le roinnt laetha, agus nuair a chonacthas go deireanach é i Springpark i nGlaschú go raibh sé ag caitheamh an chóta chéanna sa phictiúr, geansaí peile Barcelona agus brístí. Rinneadh an pictiúir a roinnt thar a 4,000 iarraidh ar na meáin shóisialta idir Facebook, Twitter agus Snapchat. Dúirt Tricia Greene, máthar Callan, as Gaoth Dobhair, nach raibh a fhios aici aon rud faoin fheachtas go dtí go ndearna duine muintireach dá cuid i nGlaschú teagmháil léi. Dúirt sí nach dtuigeann sí cén fáth a ndéanfadh duine a leithid d'fheachtas bréige a chur ar bun ar líne agus pictiúr dá mac anseo i nGaoth Dobhair a úsáid agus d'iarr sí ar thuismitheoirí a bheith ar a n-airdeall.

Polasaí Tithíochta

Léirigh Comhairleoirí Contae as Ceantar Bardais na nGleanntach míshásamh ag Cruinniú de Choiste Straitéiseach Polasaí Tithíochta Dhún na nGall le gairid nach bhfuil ach 1.3% de na tithe atá á dtógáil faoi láthair sa chontae, lonnaithe sa Cheantar Bardais sin. 4 theach atá a ndearadh faoi láthair do Dhún Fionnachaidh as 298 teach atá á dtógáil nó á ndearadh i láthair na huaire ar fud Dhún na nGall. Léirigh na Comhairleoirí Séamus Ó Domhnaill, John Shéamuis Ó Fearraigh agus Micheál Cholm Mac Giolla Easpuig imní nach bhfuil go leor ar siúl ag an Chomhairle i gCeantar na nGleanntach le héileamh ar thithe a shásamh nó le dhul i ngleic leis na liostaí tithíochta ansin. D'aontaigh na Comhairleoirí sin gur cheart plean tógála a chur ar bun dírithe ar cheantar na nGleanntach, ach thug an tInnealtóir Sinsearach John Gallagher le fios nach bhfuil sé ar chumas na Comhairle Contae faoi láthair scéimeanna móra tithíochta a thógáil agus gur ag díriú ar thithe a cheannacht atá siad faoi láthair. Tá an Coiste Tithíochta le castáil arís ar an mhí seo chugainn le géarchéim tithíochta na contae a phlé.

€450,000 ceadaithe

Tá €450,000 ceadaithe do thrí thogra i nDún na nGall faoi Chiste Leader. Tá maoiniú ceadaithe le Páirc Astroturf a fhorbairt i gCill Mhic Neanáin, Ionad Campála a fhorbairt ar an Chraoslach agus seirbhísí seoltóireachta a chur ar fáil ag Ceann Mhálainne le cur le turasóireacht sa cheantar. Tá maoiniú ceadaithe do 97 togra ar fiú €4.3m do Dhún na nGall faoi Chlár Leader. Chuir an Comhairleoir Contae Martin Mc Dermott Cathaoirleach Choiste Forbairt Áitiúil Dhún na nGall fáilte roimh an mhaoiniú.

Scrúdaitheoir Tiomána

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall ag iarraidh ar an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre scrúdaitheoir tiomána breise a cheadú do Dhún na nGall. Thug an Comhairleoir Contae Nicholas Crossan le fios an tseachtain seo go bhfuil an liosta feithimh ag ionad scrúduithe tiomána Bhun Crannacha ar cheann dona liostaí feithimh is faide sa tír faoi láthair.  Ní raibh scrúdú tiomána amháin déanta i mBun Crannacha ar an mhí is a chuaigh thart. Dúirt sé go bhfuil scrúdaitheoirí úra beagnach réidh lena gcuid traenála agus go gcaithfear a chinntiú go dtabharfar tús áite do Dhún n na nGall agus ceantar Inis Eoghain ach go háirithe nuair atá na scrúdaitheoirí úra le lonnú ag ionaid éagsúla sa tír. 
 

Beo

Ardtráthnóna

Ardtráthnóna

Féach suíomh

RnaG Beo

An chéad chlár eile

plaeholder alt text

Binneas Béil

Féach suíomh

Nua ar Líne

Scéal is mó Suim

Load More...
Sibéal Ní Chasaide, amhránaí as Rath Chairn, Co. na Mí.

Sibéal Ní Chasaide, amhránaí as Rath Chairn, Co. na Mí.

 
Josie Hickey agus Delia Ní Ghríofa.

Josie Hickey agus Delia Ní Ghríofa.

 
Peadar Phat Mhyla MacDonnacha, Dorset, Shasana.

Peadar Phat Mhyla MacDonnacha, Dorset, Shasana.

 
Ardtráthnóna: Dé Luain 10 Nollag 2018.

Ardtráthnóna: Dé Luain 10 Nollag 2018.

 
Peadar de Blúit; Gradaim Uí Chuanacháin.

Peadar de Blúit; Gradaim Uí Chuanacháin.

 
Breandán Ó Riain;Pobal Shíomóin i gCorcaigh.

Breandán Ó Riain;Pobal Shíomóin i gCorcaigh.

 
Siopadóireacht sa Ghailearaí Beag sa Daingean le Edeln Ní Loibhéad.

Siopadóireacht sa Ghailearaí Beag sa Daingean le Edeln Ní Loibhéad.

 
Cabrini de Barra; Glór na nGael.

Cabrini de Barra; Glór na nGael.

 
Rachel Holstead; Ealaín na Gaeltachta.

Rachel Holstead; Ealaín na Gaeltachta.

 
An Saol ó Dheas: Dé Luain 10 Nollaig 2018.

An Saol ó Dheas: Dé Luain 10 Nollaig 2018.

 
Éamon  Ó Cuív, Teachta Dála.

Éamon Ó Cuív, Teachta Dála.

 
Mícheál Ó Cinnéide, Bainisteoir, Comhar Creidmheasa Chorca Duibhne.

Mícheál Ó Cinnéide, Bainisteoir, Comhar Creidmheasa Chorca Duibhne.

 
Sorcha Ní Chéilleachair, ceannasaí Tuismitheoirí na Gaeltachta.

Sorcha Ní Chéilleachair, ceannasaí Tuismitheoirí na Gaeltachta.

 
Mícheál S. Mac Donncha, Oifigeach Oideachais le COGG agus múinteoir.

Mícheál S. Mac Donncha, Oifigeach Oideachais le COGG agus múinteoir.

 
Albert Doherty, comhairleoir condae, Dún na nGall.

Albert Doherty, comhairleoir condae, Dún na nGall.

 
Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta RTÉ Raidió na Gaeltachta.

 
An Tuairisc Spóirt.

An Tuairisc Spóirt.

 
Príomhscéalta na bPáipéar Nuachta.

Príomhscéalta na bPáipéar Nuachta.

 
Príomhscéalta an Deiscirt.

Príomhscéalta an Deiscirt.

 
Príomhscéalta an Iarthair

Príomhscéalta an Iarthair

 
Príomhscéalta an Tuaiscirt.

Príomhscéalta an Tuaiscirt.

 
Príomhscéalta Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

Príomhscéalta Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

 
Siúlach Scéalach - An clár Fadhbanna Gaeilge

Siúlach Scéalach - An clár Fadhbanna Gaeilge

 
Siúlach Scéalach - Radio Scoile

Siúlach Scéalach - Radio Scoile

 
Siúlach Scéalach - Séamus Ennis ag caint

Siúlach Scéalach - Séamus Ennis ag caint

 
Richeal Nic Gearailt; Gaelscoil de h-Ide

Richeal Nic Gearailt; Gaelscoil de h-Ide

 
Gerry Motherway;Donal Farmer a fuair bás inné

Gerry Motherway;Donal Farmer a fuair bás inné

 
Cumann na mBan in Iarthar Mhúscraí

Cumann na mBan in Iarthar Mhúscraí

 
Aoife Ni Ghrainbhéil;Ómós do Mike Grinter a maraiodh i dtimpiste bóthair san Astráil

Aoife Ni Ghrainbhéil;Ómós do Mike Grinter a maraiodh i dtimpiste bóthair san Astráil

 
Liadain Ní Shlatara;Slí Chorca Dhuibhne

Liadain Ní Shlatara;Slí Chorca Dhuibhne

 
An Saol ó Dheas 7ú Nollaig 2018

An Saol ó Dheas 7ú Nollaig 2018

 
Buaiteoirí Chraobh Uladh. 2018

Buaiteoirí Chraobh Uladh. 2018

 
Meave Leonardi.

Meave Leonardi.

 
Conor Ó Gallachóir.

Conor Ó Gallachóir.

 
An Cllr Micheál Cholm Mac Giolla Easpaig.

An Cllr Micheál Cholm Mac Giolla Easpaig.

 
Aodh Máirtín Ó Fearraigh

Aodh Máirtín Ó Fearraigh

 
Barrscealta Dé hAoine 07-12-18

Barrscealta Dé hAoine 07-12-18

 
Áine Ní Thuathail, ón gComhlacht Top Oil sa gClochán.

Áine Ní Thuathail, ón gComhlacht Top Oil sa gClochán.

 
Aonghus Ó Laoi, ó Theach Ósta Tigh Lee.

Aonghus Ó Laoi, ó Theach Ósta Tigh Lee.

 
Éanna Ó Cróinín, as Rath Chairn.

Éanna Ó Cróinín, as Rath Chairn.

 
Caitríona Ní Cheannabháin.

Caitríona Ní Cheannabháin.

 
Ardtráthnóna: Déardaoin 06 Nollaig 2018.

Ardtráthnóna: Déardaoin 06 Nollaig 2018.

 
Peadar Mac a' Bháird; Ullmhú na Nollag i  Country Choice

Peadar Mac a' Bháird; Ullmhú na Nollag i Country Choice

 
Beitsí Ní Shuibhne;Dámhscoil Mhúscraí Uí Fhloinn.

Beitsí Ní Shuibhne;Dámhscoil Mhúscraí Uí Fhloinn.

 
Tommy Jim Mac Gearailt, Deontas do Chumann Peile na Gaeltachta.

Tommy Jim Mac Gearailt, Deontas do Chumann Peile na Gaeltachta.

 
Caitlín Breathnach: Oifig Poist Mháistir Gaoithe.

Caitlín Breathnach: Oifig Poist Mháistir Gaoithe.

 
Jeaicí Mac Gearailt agus Peadar Ó Fionnáin;Tuarascáil ar thástálacha in óispidéal Thráilí

Jeaicí Mac Gearailt agus Peadar Ó Fionnáin;Tuarascáil ar thástálacha in óispidéal Thráilí

 
An Saol ó Dheas: Déardaoin 06 Nollaig 2018.

An Saol ó Dheas: Déardaoin 06 Nollaig 2018.

 
Máirtín Ó Méalóid, bainisteoir, Comharchumann Oileán Chléire.

Máirtín Ó Méalóid, bainisteoir, Comharchumann Oileán Chléire.

 
Póilín Ní Chiaráin, tuairisceoir, Béal Feirste.

Póilín Ní Chiaráin, tuairisceoir, Béal Feirste.

 
Aodh Máirtín Ó Fearraigh,  RTÉ Raidió na Gaeltachta, Doirí Beaga.

Aodh Máirtín Ó Fearraigh, RTÉ Raidió na Gaeltachta, Doirí Beaga.

 
Cathal Ó Conchúir, Comhairleoir Cathrach, Gaillimh, Sinn Féin.

Cathal Ó Conchúir, Comhairleoir Cathrach, Gaillimh, Sinn Féin.

 
Load More...
An Saol ó Dheas

An Saol ó Dheas

Ardtráthnóna

Ardtráthnóna

Adhmhaidin

Adhmhaidin

Bláthnaid libh

Bláthnaid libh

Barrscéalta

Barrscéalta

Malairt Poirt le Muireann

Malairt Poirt le Muireann

Siúlach Scéalach

Siúlach Scéalach

PléScéal

PléScéal

Sceideal

Bealaí gur féidir éisteacht

Radio
Fón Póca
Idirlíon
Seinnteoir Raidió
Podchraoltaí
Teilifís