Nuacht an Tuaiscirt: Scéim Tithíochta

Nuacht an Tuaiscirt: Scéim Tithíochta

Scéim Tithíochta

Tá sé tugtha le fios ag an Aire Stáit Joe Mc Hugh go bhfuil maoiniú €2.4m ceadaithe le scéim tithíochta a bhí faoi NAMA i Rath Mealtáin a chóiriú faoin chlár Athtógála Éirinn. Nuair a bheas an scéim críochnaithe beidh 20 teach úr ar fáil, cúig cinn déag le trí sheomra leapa agus cúig theach ceithre sheomra leapa.  Tithe sóisialta a bheas sna tithe seo agus dúirt an tAire Stáit Mc Hugh a bheas faoi chúram na comhairle contae.  Radharc an Chuain ainm an eastát agus dúirt an tAire Stáit Mc Hugh gur deascéala é go mbeidh na tithe seo ar fáil sa todhchaí don chomhairle contae.

Otharlann Leitir Ceanainn

Tá otharlann Leitir Ceanainn ar an cúigiú otharlann is gnóthaí sa tír inniu áit a bhfuil deich n-othar is fiche ar thralaithe agus iad ag fanacht ar leapacha.  509 othair atá ar thralaithe in Otharlanna na tíre inniu.  Iarrtar ar an phobal gan freastal ar Aonad Timpiste agus Éigeandála na hotharlainne inniu múna bhfuil géarghá leis.

Údarás Áitiúil

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall san seachtú háit dhéag ó thaobh caighdeán ionracais de, a tugadh le fios i dtuarascáil na heagraíochta Trédhearcacht Idirnáisiúnta na hÉireann.  Sé aidhm na tuarascála nó le trédhearcacht, freagracht, cuntasacht agus eitice na rialtais áitiúil a mheas agus a chinntiú go bhfuil na hÚdaráis Áitiúil ag cloí leis an reachtaíocht agus deá chleachtais atá leagtha amach daofa.  As 31 rialtas áitiúil tháinig Comhairle Contae Dhún na nGall sa seachtú háit dhéag áit ar chomhlíon siad 43% den chritéir atá leagtha daofa.  Tá Comhairle Contae Dhún na nGall ar cheann de 6 rialtas áitiúil sa tír nach bhfuil bean ar bith ceaptha i ról mar bhainisteoir sinsir, rud a d'fhág gur chaill an Chomhairle pointí san measúnú maidir le cothromaíocht inscne.

Coiste na nOileán

Dhéanfaidh ionadaí ó Údarás na Gaeltachta freastal ar chruinnithe de Choiste na nOileán de Chomhairle Contae Dhún an Gall feasta.  Dúirt Oifigeach Réigiúnach Údarás na Gaeltachta i dTír Chonaill Micheal Mac Giolla Easpaig gur gné iontach thábhachtach do chlár oibre an Údaráis na hoileáin, áit a bhfuil Comharchumainn na nOileán a mhaoiniú ag an Údarás.  Dúirt sé go mbeidh sé tábhachtach go mbeidh ionadaí ón Údarás ag na cruinnithe seo feasta agus go bhfaigheadh siad eolas ar an obair atá ar siúl ag an Chomhairle Contae ar na hOileáin.

Parlaimint na nAosach

Glacadh le rún ó chraobh Chúige Uladh ag cruinniú chinn bhliana Pharlaimint na n-aosach i mBaile Átha Cliath tráthnóna inne, gur cheart don Aosach a bhfuil cardaí leighis acu a gcuid cógais a fháil saor in aisce feasta.  Dúradh go mbíonn costais mhóra ar an Aosach maidir le cógais de   agus aontaíodh  an moladh seo a chur os comhair na Roinne Sláinte.  Roghnaíodh Séamus Mac Ruairí as Anagaire agus Mánus Ó Dónaill as an Ráithe, An Fál Carrach mar ionadaithe cheardchumann SIPTU ar Choiste Náisiúnta Pharlaimint na n-aosach.  Cháin Séamus Mac Ruairi Rialtas na tíre seo ag ócáid an lae inné, go háirithe i ngnóthaí sláinte agus na botúin, a dúirt sé, atá a ndéanamh acu, dúirt sé go bhfuil na botúin seo ag gabháil siar i bhfad

Coimisinéir Teanga

Is beag athrú a tháinig ar líon na ngearán a rinneadh leis an Choimisinéir Teanga i dtréimhse bliana i nDún na nGall, de réir tuarascáil bhliantúil an Choimisinéara atá le foilsiú inniu.  Tháinig 4.4% dona gearáin a fuair an Coimisinéir Teanga le linn 2017 ó bhaill den phobal i nDún na nGall i gcomparáid le 4.2% in 2016.  Dhéanfar tuairisc an choimisinéara teanga a fhoilsiú go hoifigiúil in Institiúid Oideachais Mharino i mBaile Átha Cliath inniu.

Caighdeán uisce

Tá caighdeán an uisce iontach maith ar fad ag ceithre thráigh dhéag i nDún na nGall a ndearna an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil tástálacha orthu le linn 2017.  Léirítear i dtuarascáil de chuid an EPA inniu gur tráigh amháin i nDún na nGall a dtáinig ísliú ar chaighdeán an uisce, ó iontach maith i 2016 go maith i 2017, agus sin tráigh Phort Artúir i nGaoth Dobhair.  I measc na dtráigheanna sa chontae a bhfuil sé ráite ag an EPA go bhfuil caighdeán an uisce iontach maith, tá tráigh Bhaile Thiarnáin i bhFánaid, An Charraig Fhinn, Na Dúnaibh, Droim na Tine, Fintra, Cnoc an Mharmair agus Ros Neamhlach.  Caighdéan sásúil a dúradh a bhí ag Trá na mBan, Buncrannacha, agus caighdeán maith a dúradh a bhí ag tráigheanna Rath Maoláin, Phort na Bláiche, Lios Feanáinn agus Port Artúir.  Rinneadh tástálacha fosta ag dhá thráigh úr,  i Machaire Rabhartaigh agus tráigh an Dubhaigh, Leitir Mhic an Bhaird, agus dúradh go raibh caighdeán an uisce ag an dá thráigh sin iontach maith. Dhá cheann déag de thástálacha a rinneadh ag an dá thráigh sin anuraidh.

Turasóireacht

Tá feabhas mór ag teacht ar chúrsaí turasóireachta i nDún na nGall, a deir Oifigeach Turasóireachta an Iar Thuaiscirt le Fáilte Éireann, Máire Áine Gardiner.  Tá infheistíocht mhór a dhéanamh ag lucht gnó san tionscal le tamall agus tá muinín mór ag eascairt as sin, dar léi.  Dúirt sí go gcuidíonn an cháil idirnáisiúnta a bhaineann le gradaim éagsúla atá faighte ag an chontae le bliain le hearnáil na turasóireachta sa chontae.  Deir Máire Áine Gardiner go bhfuil se ráite ag lucht gnó i nDún na nGall atá bainteach leis an earnáil turasóireachta gur thit líon na dturasóirí as an Bhreatain 41% de bharr  luach an sterling, agus an Bhreatain a bheith ag fágáil Aontas na hEorpa.   Dúirt sí go bhfuil margaidh eile a n-aimsiú i Meiriceá chomh maith leis an Fhrainc agus an Ghearmáin anois seachas an Bhreatain.

Teiripeoirí Saothair

Tá 41 duine i nDún na nGall ag fanacht le níos mó ná bliain le coinne le Teiripeoir Saothair a fheiceáil, de réir an eolais atá faighte ag an Teachta Dála Piaras Ó Dochartaigh.  Dúirt sé go bhfuil moill iontach fhada ar fad i nDún na nGall coinne a fháil le teiripeoir saothair a fheiceáil, i gcomparáid leis an chuid eile den tír, agus go bhfuil 308 duine sa chontae ag fanacht leis an chéad mheasúnú go fóill ó theiripeoir saothair.  De réir an eolais a fuair sé tá duine aosta amháin sa chontae ag fanacht le 102 seachtain le coinne a fháil le teiripeoir saothair.  Tá géar ghá é seo a réiteach láithreach, le cuidiú leis na daoine seo tabhairt faoina gcuid oibre chomh maith agus is féidir leo, a dúirt an Teachta Ó Dochartaigh.

Gaeilge ar an nguthán

Roghnaigh 1,026 duine a ngnóithe a dhéanamh tré mheán na Gaeilge ar an ghuthán le Comhairle Contae Dhún na nGall idir mí Iúil agus mí na Nollag anuraidh.  Tugadh moladh mór don tseirbhís úr gutháin atá ag an Chomhairle Contae ag cruinniú de Choiste Gaeilge na Comhairle le gairid, agus tugadh le fios gur freagraíodh 80% dena glaonna taobh istigh de 20 soicind.  Nuair a chuireann an pobal scairt gutháin ar an Chomhairle Contae anois, tá rogha acu, an líne Gaeilge a roghnú nó leanstan ar aghaidh leis an ghlaoch i mBéarla.

Beo

An chéad chlár eile

plaeholder alt text

Príomhscéalta na Nuachta

Féach suíomh

Nua ar Líne

Scéal is mó Suim

Load More...
Edel Ní Loibhéad ag raiseanna an Daingin

Edel Ní Loibhéad ag raiseanna an Daingin

 
Séamus Ó Laoithe;Ráiseanna Bhéal Bán

Séamus Ó Laoithe;Ráiseanna Bhéal Bán

 
Micheál Ó Drisleáin;Daonscoil na Mumhan

Micheál Ó Drisleáin;Daonscoil na Mumhan

 
Micheál Ó Muircheartaigh;cluichí leathcheannais peile na h-Eireann

Micheál Ó Muircheartaigh;cluichí leathcheannais peile na h-Eireann

 
An Saol ó Dheas 13ú Lúnasa 2018

An Saol ó Dheas 13ú Lúnasa 2018

 
Mícheál Seán Ó Mathúna.

Mícheál Seán Ó Mathúna.

 
Ailish Bhreathnach, Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Ailish Bhreathnach, Comhairle Cathrach na Gaillimhe

 
Comh. Norma Moriarty, Fianna Fáil.

Comh. Norma Moriarty, Fianna Fáil.

 
Paul MacSweeney, FÓRSA.

Paul MacSweeney, FÓRSA.

 
An Meitheal Nuachta.

An Meitheal Nuachta.

 
Comhairleoir Mairéad Farrell, Sinn Féin.

Comhairleoir Mairéad Farrell, Sinn Féin.

 
Máire Uí Cheallaigh, Forbairt Eachla.

Máire Uí Cheallaigh, Forbairt Eachla.

 
Virginia O'Mahoney.

Virginia O'Mahoney.

 
MacDara MacDonncha.

MacDara MacDonncha.

 
Máirín Ní Ghadhra.

Máirín Ní Ghadhra.

 
An Meitheal Nuachta.

An Meitheal Nuachta.

 
Tommy Peoples

Tommy Peoples

 
An Saol ó Dheas 10ú Lúnasa 2018

An Saol ó Dheas 10ú Lúnasa 2018

 
Dara Ó Cinnéide, Raidió na Gaeltachta.

Dara Ó Cinnéide, Raidió na Gaeltachta.

 
Maidhc Ó Finneadha, Raidió na Gaeltachta.

Maidhc Ó Finneadha, Raidió na Gaeltachta.

 
Liam Stone.

Liam Stone.

 
Eoghan Corry, Travel Extra.

Eoghan Corry, Travel Extra.

 
Séan Ó Cinnéide, Comharchumann Dhún Chaoin.

Séan Ó Cinnéide, Comharchumann Dhún Chaoin.

 
Oilibhéar Mac Dáibhéid, Fine Gael.

Oilibhéar Mac Dáibhéid, Fine Gael.

 
Áine Ní Chiaráin, iriseoir polaitíochta.

Áine Ní Chiaráin, iriseoir polaitíochta.

 
Pádraig Ó Gríofa.

Pádraig Ó Gríofa.

 
Máirín Ní Ghadhra

Máirín Ní Ghadhra

 
An Meitheal Nuachta.

An Meitheal Nuachta.

 
Filí Chorca Dhuibhne

Filí Chorca Dhuibhne

 
Caitríona agus Máiréad Ni Luasa;An Screathan

Caitríona agus Máiréad Ni Luasa;An Screathan

 
Declan Mangan;Aonach an Phoic

Declan Mangan;Aonach an Phoic

 
Micheál Ó Sé;Feachtas bailithe airgid ar mhaithe le Croí Uibh Ráthaigh

Micheál Ó Sé;Feachtas bailithe airgid ar mhaithe le Croí Uibh Ráthaigh

 
Micheál Ó Conchúir;Coiste na Réigiún sa Chomhphobal

Micheál Ó Conchúir;Coiste na Réigiún sa Chomhphobal

 
An Saol o Dheas 9ú Lúnasa 2018

An Saol o Dheas 9ú Lúnasa 2018

 
An tAth. Micheal Mac Gréil.

An tAth. Micheal Mac Gréil.

 
An Dr. Ian Malcolm.

An Dr. Ian Malcolm.

 
An tOllamh Fionnuala Ní Aoláin.

An tOllamh Fionnuala Ní Aoláin.

 
Donnchadh Ó Laoghaire TD.

Donnchadh Ó Laoghaire TD.

 
Tomás MacAodha.

Tomás MacAodha.

 
John Shéamuis Ó Fearraigh CC.

John Shéamuis Ó Fearraigh CC.

 
Áine Ní Chiaráin.

Áine Ní Chiaráin.

 
Tuairisc Spóirt.

Tuairisc Spóirt.

 
Ceannlínte na Nuachtán.

Ceannlínte na Nuachtán.

 
Príomhscéalta na Nuachta.

Príomhscéalta na Nuachta.

 
Moltaí le bogadh chun na Gaeltachta

Moltaí le bogadh chun na Gaeltachta

 
Gerry Motherway; leirmheas ar an dráma an Lonesome West

Gerry Motherway; leirmheas ar an dráma an Lonesome West

 
Comóradh 45 bliain ar scoil an Ghleanna in Uibh Ráthach

Comóradh 45 bliain ar scoil an Ghleanna in Uibh Ráthach

 
Eibhlín Ní Bheaglaoich agus a cuid.

Eibhlín Ní Bheaglaoich agus a cuid.

 
Jimmy Allen;Putóig de Róiste i siopaí Aldi

Jimmy Allen;Putóig de Róiste i siopaí Aldi

 
An Saol o Dheas 8ú Lúnasa 2018

An Saol o Dheas 8ú Lúnasa 2018

 
Peadar Caomhánach.

Peadar Caomhánach.

 
Seán Ó Tuairisg CC.

Seán Ó Tuairisg CC.

 
Load More...
Siúlach Scéalach

Siúlach Scéalach

Filí Chorca Dhuibhne

Filí Chorca Dhuibhne

PléScéal

PléScéal

An Saol ó Dheas

An Saol ó Dheas

Cuireadh Chun Ceoil

Cuireadh Chun Ceoil

Adhmhaidin

Adhmhaidin

Nuacht a hAon

Nuacht a hAon

Sceideal

Bealaí gur féidir éisteacht

Radio
Fón Póca
Idirlíon
Seinnteoir Raidió
Podchraoltaí
Teilifís