Nuacht an Tuaiscirt: Tacaíocht an Údaráis

Nuacht an Tuaiscirt: Tacaíocht an Údaráis

Tacaíocht an Údaráis

Tá Údarás na Gaeltachta ag tabhairt tacaíochta do dhá phost bainistíochta atá fógartha i nGaoth Dobhair.  Tá bainisteoir a lorg d'Amharclann Ghaoth Dobhair chomh maith le bainisteoir d'Ionad Cois Locha i nDún Lúiche. Tá na poist a fhógairt mar pháirt d'fhorbairt ar thograí straitéiseacha turasóireachta atá idir lámha ag Údarás na Gaeltachta.  Dúirt an tAire Stáit Gaeltachta Joe Mc Hugh go bhfuil na poist seo iontach tábhachtach do chur cinn na dtograí éagsúla seo in Amharclann Ghaoth Dobhair agus in Ionad Cois Locha.  Cuideoidh na postanna seo forbairt a dhéanamh ar earnáil na turasóireachta i gceantar Ghaoth Dobhair, a deir an Comhairleoir Contae John Shéamuis Ó Fearraigh.  Dúirt sé go gcuideoidh bainisteoir don Amharclann agus Ionad Cois Locha, fás agus forbairt a dhéanamh ar an dá mhór thogra Gaeltachta seo.

Otharlann Leitir Ceanainn

Thug an Taoiseach Leo Varadkar le fios sa Dáil tráthnóna inné don Teachta Dála Charlie Mc Conalogue nach bhfuil na freagraí aige faoin fáth nár cuireadh airgead ar fáil le leapacha breise a cheadú in Otharlann Leitir Ceanainn.  Dúirt sé go ndearna sé teagmháil leis an Aire Sláinte faoin ábhair ach nach bhfuil soiléiriú faighte aige faoin cheist go fóill.  Thug an Taoiseach le fios gur ceadaíodh airgead le 170 leaba breise a chur ar fáil in Otharlanna éagsúla sa tír agus nach dtuigeann sé cén fáth nach raibh otharlann Leitir Ceanainn i measc na n-otharlanna sin.  Dúirt sé go mbeadh freagra níos gaiste ar an cheist dá gcuirfí os comhair an Aire Sláinte í mar cheist parlaiminteach.

Sruth Gaelach

Deir an Teachta Dála Thomas Pringle gur deascéala é go bhfuil Sruth Gaelach le bun i nGairmscoil na Mainistreach i mBaile Dhún na nGall.  Dúirt sé gur céim iontach dearfach don teanga agus don chultúr go bhfuil Aonad na Gaeilge le bunú sa scoil agus mhol sé go mór foireann na scoile, na tuismitheoirí, na mic léinn agus an pobal as tacú leis an chinneadh seo.  Sé De hAoine seo, an 9ú lá de mhí Feabhra an spriocdháta le mic léinn a chlár don Sruth Gaelach sa scoil.

Teaghlaigh Ag Obair

Tá méadú achan bhliain ó 2012 ar líon na dteaghlach i nDún na nGall atá ag fáil liúntais faoi scéim tacaíochta Íocaíochtaí do Theaghlaigh Ag Obair.  Ba Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh a bhí mar ainm ar an scéim seo i dtús ama, scéim ina bhfuil íocaíochtaí saor ó cháin ar fáil do theaghlaigh ar ioncam íseal, agus a bhfuil páistí acu.  Anuraidh, bhí 2,857 teaghlach i nDún na nGall ag baint tairbhe as an scéim seo, sin méadú ón 1,564 teaghlach a bhí ag baint tairbhe as an scéim sa bhliain 2012.  Tháinig méadú ar líon na dteaghlaigh a bhain tairbhe as an scéim seo i nDún na nGall achan bhliain ó 2012 go 2017.

Creat Náisiúnta Pleanála

Caithfidh páirtí Fhianna Fáil cur i gcoinne an Chreat Náisiúnta Pleanála má fhágtar Dún na nGall as an áireamh arís, a dúirt an Seanadóir Pádraig Mac Lochlainn.  D'iarr sé ar Fhianna Fáil a shoiléiriú go gcuirfidh siad i gcoinne an phlean agus an leasú ar Chlár Caipitil an Rialtais, má fhágtar Dún na nGall as an áireamh.  Dúirt sé go raibh an dréacht den phlean easnamhach maidir le Dún na nGall agus le réigiún an iar thuaiscirt.  Caithfear aird a thabhairt ar na tosaíochtaí infrastruchtúir atá aitheanta sa chontae, ar nós tograí bóthair TEN-T, ag cur san áireamh bealtaí an N13, N14 agus N15, chomh maith le huasghrádú ar an N4, ceangal idir bóithre an N2/A5 agus A6, chomh maith le tacaíocht leanúnach d'Aerfort Dhún na nGall agus Aerfort Dhoire, a dúirt an Seanadóir Mac Lochlainn.  Lena chois sin caithfear tús áite a thabhairt do sholáthar leathanbhanda san iar thuaisceart, a dúirt sé.

Toraigh

Tá agóid le bheith ag ionadaithe agus ag lucht tacaíochta Oileán Thoraí taobh amuigh de Dháil Éireann seachtain ón lá inniu, an 14ú de mhí Feabhra, mar gheall ar an mhíshásamh atá ar lucht an oileáin faoin tseirbhís úr farantóireachta atá beartaithe don oileán. Léirigh Comharchumann Oileán Thóraigh agus pobal an oileáin imní mhór faoin bhád atá beartaithe a úsáid don tseirbhís úr ag cruinnithe leis an Aire Stáit Gaeltachta agus Oifigigh ó Roinn na Gaeltachta le gairid.  Deir siad nach mbeidh glacadh acu leis an bhád atá beartaithe a úsáid mar go ndeir siad nach bhfuil an bád fóirsteanach.  Dúirt Pádraig Ó Dúgáin, ball den Chomharchumann agus duine de lucht eagraithe na hagóide go bhfuil an baol ann go bhfágfaidh teaghlaigh óga an oileán má chloíonn an Roinn leis an chonradh a socraíodh don tseirbhís úr.  Dúirt sé go gcaithfidh an Roinn éisteacht le pobal an oileáin agus go bhfuil sé socruithe anois a n-imní a thabhairt chun na Dála.

Cás Andrew Burns

D'iarr deirfiúr Andrew Burns, a dúnmharaíodh i gcarrchlós theach pobail Dhún na Lúb i gCaisleán na Finne deich mbliana ó shin, ar an dream a mharaigh a deartháir, a theacht chun tosaigh.  Dúirt Jacqueline Burns nach bhfuil faoiseamh ag an teaghlach mar nár ciontaíodh an dream ar fad a bhí bainteach lena dhúnmharú.  Rinne sí achainí ar na daoine a bhí páirteach san eachtra, iad féin a chur i láthair na nGardaí.  Scaoileadh Andrew Burns sa droim ar an dara lá déag de mhí Feabhra 2008.  Measann Gardaí go raibh corradh le dhá dhuine dhéag bainteach lena dhúnmharú, ach níor ciontaíodh ach duine amháin as a bhás.  Gearradh téarma príosúnachta saoil ar Martin Kelly as an tSráth Bán i 2012, de bharr an bhaint a bhí aige le dúnmharú Andrew Burns.

Naíolann

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall i dteagmháil le Comhar Naíonraí na Gaeltachta maidir leis an Naíolann a bhí a reáchtáil sa Scoil bheag i nGort an Choirce a ghlacadh faoina gcúram.  Druideadh an Naíolann a bhí a reáchtáil ag an Bhord i mí na Samhna mar gheall ar easpa éilimh agus mar go raibh an tIonad ag cailleadh    airgid.  Dúirt Cróna Ní Ghallchóir, Stiúrthóir Breis Oideachais an Bhoird, go bhfuil sí dóchasach go mbeidh toradh dearfach ar na comhráití atá ar bun, ach dúirt sí nach bhfuil aon socrú déanta go fóill.  Maidir leis na Naíolanna eile atá a reáchtáil ag an Bhord, dhéanfar Naíolann Bhun Cránacha agus Bhaile na nGallóglach a dhruid sa tSamhradh agus tá sé socruithe Naíolann Leitir Ceanainn a fhágáil foscailte ar feadh bliana eile ar a laghad.

Drioglann

Tá cead pleanála a lorg ag Comhaltas Drioglann Thír Chonaill ó Chomhairle Contae Dhún na nGall le Drioglann a fhorbairt i gCroithlí.  Tá sé beartaithe mion dhrioglainne Uisce Beatha agus Spioraid a chruthú i sean mhonarcha Chroithlí i gCoillín Darach, i gCroithlí.  Tá cead a lorg chomh maith le hionad do chuairteoirí, ina mbeadh siopa, bialann agus beár chomh maith le clós páirceála a fhorbairt ar an suíomh.

Otharlann Leitir Ceanainn
 
Tá achainí déanta arís ag an Teachta Dála Piaras Ó Dochartaigh ar an Rialtas an obrádlann máithreachais in Otharlann Leitir Ceanainn a oscailt.  Dúirt sé go bhfuil an obrádlann seo ina luí folamh ó tógadh an t-aonad sa bhliain 2000.  Tá ceithre cinn d'obrádlanna gur féidir a úsáid in Otharlann Leitir Ceanainn, ach níl ach trí cinn acu in úsáid, a dúirt an Teachta Ó Dochartaigh, agus bíonn an ceathrú obrádlann in úsáid i gcásanna éigeandála amháin, a dúirt sé.  Tá sé i gceist aige an cheist seo a phlé sa Dáil an tseachtain seo leis an Aire Sláinte Simon Harris, agus deir sé go mbeidh sé ag iarraidh ar an Aire na hacmhainní atá ag teastáil leis an obrádlann seo a oscailt, a chur ar fáil.

Thomas Pringle

Dúirt an Teachta Dála Thomas Pringle go bhfuil an baol ann go ndéanfaidh glún iomlán dearmad ar fad do Dhún na nGall má chuirtear an Creat Náisiúnta Pleanála i bhfeidhm.  Dúirt sé go bhfuil an plean leagtha amach do na blianta ó 2020 go dtí 2040 agus go bhfuil Dún na nGall fágtha ar lár sa phlean.  Caithfear éileamh mhuintir na Contae agus an Iar Thuaiscirt a chur san áireamh anois, a dúirt sé.  De réir an Phlean, deir an Teachta Pringle nach bhfaighidh Dún na nGall aon sciar den €115 billiún euro atá leagtha amach sa phlean.  Dúirt sé go bhfuil neamhiontas iomlán a dhéanamh ag Fine Gael do cheantracha tuaithe go háirithe i gContae Dhún na nGall.

Beo

Scoth na hAoine

Scoth na hAoine

Féach suíomh

RnaG Beo

An chéad chlár eile

plaeholder alt text

Rogha na Seachtaine

Féach suíomh

Nua ar Líne

Scéal is mó Suim

Load More...
Marc Ó Sé, Fágaint slán le Cumann Peile na Gaeltachta.

Marc Ó Sé, Fágaint slán le Cumann Peile na Gaeltachta.

 
Seán Mac a'tSíthigh;Gaeil UK.

Seán Mac a'tSíthigh;Gaeil UK.

 
Naomh Gobnait i saol na muintire

Naomh Gobnait i saol na muintire

 
Cluiche ceannais sínsir Chiarraí Thiar 1978 agus 2018.

Cluiche ceannais sínsir Chiarraí Thiar 1978 agus 2018.

 
An Saol ó Dheas: Déardaoin 15 Samhain 2018.

An Saol ó Dheas: Déardaoin 15 Samhain 2018.

 
Caitlín Breathnach, bainisteoir Comhchoiste Gaeltachta Uíbh Ráthaigh.

Caitlín Breathnach, bainisteoir Comhchoiste Gaeltachta Uíbh Ráthaigh.

 
Mícheál Cholm Mac Giolla Easpaig, Comhairleoir Condae, Dún na nGall.

Mícheál Cholm Mac Giolla Easpaig, Comhairleoir Condae, Dún na nGall.

 
Frank Fahey, Comhairleoir, Cathair na Gaillimhe.

Frank Fahey, Comhairleoir, Cathair na Gaillimhe.

 
Colm Breathnach, léachtóir & tráchtaire, Albain.

Colm Breathnach, léachtóir & tráchtaire, Albain.

 
Malachy Ó Ruairc, tráchtaire, An Bhruiséil.

Malachy Ó Ruairc, tráchtaire, An Bhruiséil.

 
Póilín Ní Chiaráin, tuairisceoir, Béal Feirste.

Póilín Ní Chiaráin, tuairisceoir, Béal Feirste.

 
Micheál Martin, ceannaire Fhianna Fáil.

Micheál Martin, ceannaire Fhianna Fáil.

 
Míchéal Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta, RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Míchéal Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta, RTÉ Raidió na Gaeltachta.

 
Dr. Gillian Ní Cheallaigh, tráchtaire, Londain.

Dr. Gillian Ní Cheallaigh, tráchtaire, Londain.

 
An Tuairisc Spóirt.

An Tuairisc Spóirt.

 
Príomhscéalta na bPáipéar Nuachta.

Príomhscéalta na bPáipéar Nuachta.

 
Príomhscéalta an Iarthair.

Príomhscéalta an Iarthair.

 
Príomhscéalta an Tuaiscirt.

Príomhscéalta an Tuaiscirt.

 
Príomhscéalta an Deiscirt.

Príomhscéalta an Deiscirt.

 
Príomhscéalta Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

Príomhscéalta Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

 
Gradam TG4 do Nicky agus Ann McAuliffe.

Gradam TG4 do Nicky agus Ann McAuliffe.

 
Meadhbh Rawlee; Bánú na tuaithe i gCiarraí Thuaidh

Meadhbh Rawlee; Bánú na tuaithe i gCiarraí Thuaidh

 
Naoise Mac Gearailt: Turas go Strasburg.

Naoise Mac Gearailt: Turas go Strasburg.

 
An Saol ó Dheas: Dé Céadaoin 14 Samhain 2018.

An Saol ó Dheas: Dé Céadaoin 14 Samhain 2018.

 
Aodh Máirtín Ó Fearraigh, RTÉ Raidió na Gaeltachta, Doirí Beaga.

Aodh Máirtín Ó Fearraigh, RTÉ Raidió na Gaeltachta, Doirí Beaga.

 
Susan Ní Churnáin, Comhaonú Turasóireachta Chorca Dhuibhe.

Susan Ní Churnáin, Comhaonú Turasóireachta Chorca Dhuibhe.

 
Aisling Ní Bheacháin, Ollscoil Mhaigh Nuad.

Aisling Ní Bheacháin, Ollscoil Mhaigh Nuad.

 
Dr. Ian Malcolm, tráchtaire, gnóthaí aondachtacha.

Dr. Ian Malcolm, tráchtaire, gnóthaí aondachtacha.

 
Seán Kyne, Teachta Dála agus Príomhaoire rialtais.

Seán Kyne, Teachta Dála agus Príomhaoire rialtais.

 
Mícheál Ó Conchúir, Coiste na Réigiún, An Bhruiséil.

Mícheál Ó Conchúir, Coiste na Réigiún, An Bhruiséil.

 
Póilín Ní Chiaráin, tuairisceoir Béal Feirste.

Póilín Ní Chiaráin, tuairisceoir Béal Feirste.

 
Míchéal Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Míchéal Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta RTÉ Raidió na Gaeltachta.

 
An Tuairisc Spóirt.

An Tuairisc Spóirt.

 
Príomhscéalta na bPáipéar Nuachta.

Príomhscéalta na bPáipéar Nuachta.

 
Príomhscéalta an Tuaiscirt.

Príomhscéalta an Tuaiscirt.

 
Príomhscéalta an Deiscirt.

Príomhscéalta an Deiscirt.

 
Príomhscéalta an Iarthair.

Príomhscéalta an Iarthair.

 
Príomhscéalta Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

Príomhscéalta Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

 
Léirmheas ar Asking For it le Ciara Ní É

Léirmheas ar Asking For it le Ciara Ní É

 
Éanna Ó Cróinín, as Co. na Mí.

Éanna Ó Cróinín, as Co. na Mí.

 
Seosamh Ó Cuaig.

Seosamh Ó Cuaig.

 
Éilís Ní Chonchubhair, ó Shiopa Nioclás Ó Conchubhair.

Éilís Ní Chonchubhair, ó Shiopa Nioclás Ó Conchubhair.

 
Ardtráthnóna: Dé Máirt 13 Samhain 2018.

Ardtráthnóna: Dé Máirt 13 Samhain 2018.

 
Mac Dara 'ac Dhonnchadha; Staid an Bhreathnaigh.

Mac Dara 'ac Dhonnchadha; Staid an Bhreathnaigh.

 
Michael Moynihan, Corcaigh ins na h-ochtóidí agus an teacht aniar a dheineadar.

Michael Moynihan, Corcaigh ins na h-ochtóidí agus an teacht aniar a dheineadar.

 
Feachtas phobal na Dromod ar mhaithe Oifig Poist a choimeád.

Feachtas phobal na Dromod ar mhaithe Oifig Poist a choimeád.

 
An Saol ó Dheas: Dé Máirt 13 Samhain 2018.

An Saol ó Dheas: Dé Máirt 13 Samhain 2018.

 
Siobhán Ní Ghadhra, léiritheoir beochana.

Siobhán Ní Ghadhra, léiritheoir beochana.

 
An tOllamh Máire Ní Annracháin, Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath.

An tOllamh Máire Ní Annracháin, Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath.

 
Cathal Ó Conchúir, Comhairleoir Cathrach, Sinn Féin.

Cathal Ó Conchúir, Comhairleoir Cathrach, Sinn Féin.

 
Con Ó Dónaill, Bun na Phobail, Dún na nGall.

Con Ó Dónaill, Bun na Phobail, Dún na nGall.

 
Jarlath Burns, Ball de Bhuanchoiste an Chumainn Lúthchleas Gael.

Jarlath Burns, Ball de Bhuanchoiste an Chumainn Lúthchleas Gael.

 
Load More...
An Saol ó Dheas

An Saol ó Dheas

Ardtráthnóna

Ardtráthnóna

Adhmhaidin

Adhmhaidin

PléScéal

PléScéal

Siúlach Scéalach

Siúlach Scéalach

Bláthnaid libh

Bláthnaid libh

Iris Aniar

Iris Aniar

Barrscéalta

Barrscéalta

Sceideal

Bealaí gur féidir éisteacht

Radio
Fón Póca
Idirlíon
Seinnteoir Raidió
Podchraoltaí
Teilifís