Nuacht an Tuaiscirt: Luna Mc Kinney

Nuacht an Tuaiscirt: Luna Mc Kinney

Luna Mc Kinney

Cuireadh Stephen Mc Kinney, fear 41 bliain d'aois as Dún na nGall siar faoi choinneáil nuair a tháinig sé os comhair na cúirte ar an Ómaígh inniu agus é cúisithe as a bhean chéile Luna Mc Kinney a dhúnmharú agus as drugaí a bheith ina sheilbh.  Tá sé curtha ina leith gur dhúnmharaigh sé Luna Mc Kinney le linn daofa a bheith ar saoire le beirt pháiste ar bhád pléisiúrtha ar Loch Éirne i mí Aibreán.  Tuairiscíodh ag an am gur thit sí isteach sa loch ach i ndiaidh do na Póilíní athbhreithniú a dhéanamh ar an chás thug siad le fios gur cás dúnmharaithe atá a fhiosrú acu anois.  Diúltaíodh banna do Stephen Mc Kinney mar go rabhthar imníoch go bhfágfadh sé an tír.  Beidh sé os comhair na cúirte arís in Inis Ceithleann De Luain.

Ionsaí

Tiocfaidh fear os comhair na cúirte i Muineachán De hAoine agus é cúisithe as ionsaí tromchúiseach a dhéanamh ar thiománaí bus as Dún na nGall.  Bhí seirbhís bus John Mc Ginley as Machaire Rabhartaigh ar an bhealach go Baile Átha Cliath De Domhnaigh nuair a tharla an eachtra.  Bhí an bus stoptha i Muineacháin agus bhí an fear gur as an tSiria do ag iarraidh a ghabháil isteach ar an bhus ach bhí an bus lán.  Nuair a chur an tiománaí in iúl don fhear nach raibh suíochán ar bith fágtha ar an bhus rinne sé ionsaí ar an tiománaí.  Briseadh gaosán an tiománaí agus bhain gortaithe cloigne dó mar gheall ar an eachtra agus b'éigean cóir leighis a chur air san otharlann.  Cuireadh an fear siar faoi choinneáil agus beidh sé os comhair na cúirte i Muineachán De hAoine.
 

Tiomaint chontúirteach


Cuireadh siar faoi choinneal fear óg as Bealach Féich ag suí do chúirt chuarda Leitir Ceannainn inniu, agus é cúisithe as tiomaint chontúirteach a bá chúis le bas beirt bhan.  Phléadáil Dermot Dowd, atá ceithre bliana agus fiche d'aois ciontach as tiomaint chontúirteach a bá chúis le bás Kiara Baird, naoi mbliana déag d'aois agus a cara Maria Wallace 38 bliain d'aois.  Tharla an taisme ar Bhóthar Ghleann Fhinne, i mbaile Bhealach Féich ar an aonú lá fichead de Mheán Fómhair 2016.

Vodafone

Tá fearg léirithe ag cuid mhór daoine in Iar Thuaiscirt Dhún na nGall faoina deacrachtaí móra atá le Seirbhís Gutháin Vodafone le níos mó nó seachtain.  Deir daoine nach bhfuil sásamh ar bith a fháil acu ó Vodafone agus go n-insítear daofa nach bhfuil aon deacracht.  Tá siad ag iarraidh ar Vodafone na deacrachtaí atá ann a choiriú chomh luath agus is féidir.  Deir Príomhoide Phobalscoil Ghaoth Dobhair Séamus Ó Briain gur léiriú measartha cruinn ar na scoltacha an t-eolas atá foilsithe i dtuarascáil bhliantúil atá san Irish Times inniu.  Tá eolas san Nuachtán faoi líon na scoláirí  a théann ar aghaidh go Coláistí 3ú Leibhéil.  Léirítear sa tuarascáil gur Scoltacha Príobháideacha agus Scoltacha lán Ghaeilge is fearr, ó thaobh líon na ndaltaí a théann ar aghaidh chuig oideachas 3ú leibhéil.   Cé go bhfáiltíonn sé roimh an tuarascáil, deir Séamus Ó Briain go bhfuil Pobalscoil Ghaoth Dobhair ag freastal ar an phobal go hiomlán,  sé sin daltaí nach mian leo a ghabháil ar aghaidh chuig oideachas 3ú leibhéil fosta.

Bunscoileanna sa Ghaeltacht
 
Tá sé tugtha le fios ag an Aire Stáit Joe Mc Hugh inniu go bhfuil achan bhunscoil i nDún na nGall le deontas €5,500 a fháil chun oibreacha éagsúla a dhéanamh ag na scoltacha.  Beidh maoiniú breise ar fáil ansin ag brath ar líon na mac léinn atá ag freastal ar an scoil.  Beidh ocht euro dhéag agus caoga cent sa bhreis a íoc ar achan scoláire atá ag freastal ar an scoil agus beidh €74 sa bhreis le híoc ar achan scoláire le riachtanaisí speisialta.  Is fiú €6,425 an deontas do scoil le 50 scoláire agus níos mó ná aon mhíle dhéag euro do scoil le 300 scoláire.  Dúirt an tAire Stáit Mc Hugh go bhfuil an t-airgead seo a chur ar fáil le caitheamh ar ghnóthaí éagsúla i scoltacha na contae, ina measc, obair fheabhsúcháin ar an fhoirgneamh féin agus ar thimpeallacht na scoile, agus fosta le troscán úr a chéannacht.... 
 

Feachtas sábháilteachta

Seolfaidh Gardaí Dhún na nGall i gcomhair le Póilíní an Tuaiscirt a bhfeachtas sábháilteachta bóthar trasteorann don Nollaig inniu.  Beidh an feachtas ag díriú ar dhaoine a bhíonn ag tiomáint faoi thionchar an óil. Dúirt an Cigire Michael Harrison go bhfuil daoine go fóill ag tiomáint faoi thionchar an óil agus go bhfuil beatha daoine eile a gcur i mbaol mar gheall ar an chinneadh seo.  Dúirt sé go bhfuil sé tábhachtach cur ina luí ar an phobal gur cheart an carr a fhágáil sa bhaile agus gan a ghabháil sa seans in aon am.  Dúirt Brian Ó Domhnaill, Oifigeach Sábháilteachta Bóthair Chomhairle Contae Dhún na nGall go bhfuil sé de dhualgas ar thiománaithe a bheith freagrach agus gan a bheith ag tiomáint faoi thionchar an óil nó faoi thionchar drugaí.  Seolfar feachtas tiomána tras teorann na nGardaí agus na Póilíní i gCeann an Droichid inniu ag an mheánlae.

Cúram Ailse
 
Tá ionadaithe ón ghrúpa Coiste Gníomhaíochta Cúram Ailse Dhún na nGall nó an DACC ag taistil na Bhruiséile inniu le plé a dhéanamh ar an tionchar a bheas ag imeacht na Breataine ón Aontas Eorpach ar chúrsaí sláinte i nDún na nGall.  Beidh siad ag castáil le hoifigigh sláinte Choimisiún na hEorpa le cúrsaí sláinte trasteorann a chur os comhair na n-oifigeach agus an tábhacht nach gcuirfí teorann i bhfeidhm arís idir Dún na nGall agus na sé chontae.  Tá imní nach mbeidh othair as Dún na nGall in ann freastal ar Ionad Ailse an Iarthuaiscirt atá lonnaithe i nDoire má bhíonn teorann crua i bhfeidhm agus tá imní fosta nach mbeidh otharcharranna in ann othair a thabhairt go Otharlann Alt na nGealbháin ach oiread.  Caithfear na seirbhísí sláinte trasteorann a chosaint, a deir an DACC.

Údarás na Gaeltachta


Deir Príomh Fheidhmeannach Údarás na Gaeltachta Micheál O hÉanaigh go bhfuil na comhlachtaí Meiriceánach atá lonnaithe i nDún na nGall fíor thábhachtach don chontae.   Dúirt sé go bhfuil cúpla míle duine fostaithe ag comhlachtaí Meiriceánach Pramerica agus Optum i Leitir Ceanainn agus i nGaoth Dobhair.  Thug Micheál Ó hÉanaigh le fios gur shocair Príomh Fheidhmeannach Pramerica lonnú i Leitir Ceanainn mar go raibh  ceangal clainne aige leis an  bhaile rud a léiríonn an tábhacht atá le Diaspora Dhún na nGall agus Diaspora na Gaeltachta.  Tá níos mo nó 2,000 duine fostaithe ag Pramerica i nDún na nGall.  Dúirt Micheal Ó hÉanaigh go bhfuil sé tábhachtach tógáil ar Diaspora Dhún na nGall ar fud an domhain, rud atá a dhéanamh ag an Údarás.

Pleanáil teanga
 

Beidh Cruinnithe ag Údarás na Gaeltachta le Coistí Pleanála teanga i nDún na nGall go luath leis na pleananna atá idir lámha acu a phlé.  Beidh cruinniú ag an Údarás agus ag oifigigh ó Roinn na Gaeltachta le Coiste Pleanála Teanga an Iar Thuaiscirt.  Cuireadh litir thairisceana chuig an ghrúpa ar na mallaibh agus deir urlabhraí ó Údarás na Gaeltachta go bhfuil roinnt soiléireachta a lorg ag an ghrúpa agus go ndéanfar é seo a phlé ag an chruinniú.  Beidh cruinniú fosta ag Údarás na Gaeltachta le Coiste Pleanála Teanga Chloich Cheann Fhaola.  Deir an Coiste gur léiríodh cuid mhór suime sa phost mar Chomhairleoir Pleanála Teanga i gCloich Cheann Fhaola agus go mbeidh na hagallaimh ar siúl i gceann coicíse.  Deir siad go bhfuil siad dóchasach go gcuirfear tús leis an phlean i ndiaidh na Nollag.

Scéim Cheannaigh Tionóntaí

Deir an Comhairleoir Contae Éanna Ó Cnáimhsí go bhfuil moill mhillteanach ar an méid iarratas a bhfuil próiseáil déanta orthu faoi Scéim Cheannaigh Tionóntaí na Comhairle Contae.  Dúirt sé go bhfuil barraíocht coinníollacha le comhlíonadh agus go gcaithfear maolú a dhéanamh ar na rialacha.  Thug an Stiúrthóir Joe Peoples le fios go bhfuil 3 cinn déag de thairiscintí as 90 ar fad críochnaithe agus gur deacrachtaí airgid is cúis leis an moill.  Thug an Chomhairle Contae le fios don Chomhairleoir Ac Cnáimhsí  go bhfuil 158 iarratas  faighte acu faoi Scéim Cheannaigh Tionóntaí, tá 126 acu sin incháilithe agus as na 126 iarratas sin,  tá tairiscint déanta  ar 90.  Mhol an Comhairleoir Ac Cnáimhsí an scéim ach dúirt sé go gcaithfear athbhreithniú iomlán a dhéanamh uirthi. 

Beo

An Ghealach Ghorm

An Ghealach Ghorm

Féach suíomh

RnaG Beo

An chéad chlár eile

plaeholder alt text

Manglam Ceoil

Féach suíomh

Nua ar Líne

Scéal is mó Suim

Load More...
Tuairisc Spóirt.

Tuairisc Spóirt.

 
An Dr. Ian Malcolm.

An Dr. Ian Malcolm.

 
Jim Foran.

Jim Foran.

 
Micheál Ó Leidhin & an tAire Stát Gaeltachta Joe Mc Hugh

Micheál Ó Leidhin & an tAire Stát Gaeltachta Joe Mc Hugh

 
Nuacht.

Nuacht.

 
Barrscéalta, Clár iomlán, 16/02/2018, An Clochán Liath.

Barrscéalta, Clár iomlán, 16/02/2018, An Clochán Liath.

 
An tAthair Clement Mac Mánuis.

An tAthair Clement Mac Mánuis.

 
Nóra Coyne as Leitir Caladh.

Nóra Coyne as Leitir Caladh.

 
Saera Ní Fhinneadha as an gCloch Mhór.

Saera Ní Fhinneadha as an gCloch Mhór.

 
Pádraig Griallais ó Ghrúdlann Mhicil.

Pádraig Griallais ó Ghrúdlann Mhicil.

 
Dara Ó Maoildhia, Cathaoirleach Chomharchumann Fuinnimh Oileáin Árann.

Dara Ó Maoildhia, Cathaoirleach Chomharchumann Fuinnimh Oileáin Árann.

 
John O’ Brien, Iascaire, Machaire Rabhartaigh.

John O’ Brien, Iascaire, Machaire Rabhartaigh.

 
Barra Ó Ceallaigh, Cumann Iascach Intíre na hÉireann.

Barra Ó Ceallaigh, Cumann Iascach Intíre na hÉireann.

 
Séin Ó Muineacháin, Tráchtaire Polaitíochta.

Séin Ó Muineacháin, Tráchtaire Polaitíochta.

 
Ciarán Mac Giolla Bhéin, Conradh Na Gaeilge/An Dream Dearg.

Ciarán Mac Giolla Bhéin, Conradh Na Gaeilge/An Dream Dearg.

 
An Seanadóir Niall Ó Donnghaile, Sinn Féin.

An Seanadóir Niall Ó Donnghaile, Sinn Féin.

 
Michael Ó Gliasáin, Comhairleoir Contae, Ciarraí .

Michael Ó Gliasáin, Comhairleoir Contae, Ciarraí .

 
Seán Ó Riain, Ollscoil Mhaigh Nuad.

Seán Ó Riain, Ollscoil Mhaigh Nuad.

 
Micheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta, RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Micheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta, RTÉ Raidió na Gaeltachta.

 
Spóirt.

Spóirt.

 
Príomhscéalta na Nuachtán.

Príomhscéalta na Nuachtán.

 
Nuacht an Deiscirt.

Nuacht an Deiscirt.

 
Nuacht an Iarthair.

Nuacht an Iarthair.

 
Nuacht an Tuaiscirt.

Nuacht an Tuaiscirt.

 
Nuacht  Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

Nuacht Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

 
Dara Ó Cinnéide;Oíche CLG na Gaeltachta.

Dara Ó Cinnéide;Oíche CLG na Gaeltachta.

 
Aodh Ó Coileáin;Cathaoirleach ar Bhord na Taibhdheirce

Aodh Ó Coileáin;Cathaoirleach ar Bhord na Taibhdheirce

 
Micheál Ó Móráin;Cruinniú cínn bhliana C. Uan Chiarrai.

Micheál Ó Móráin;Cruinniú cínn bhliana C. Uan Chiarrai.

 
Micheál Ó Céadagáin; Solas Charraig Aonair.

Micheál Ó Céadagáin; Solas Charraig Aonair.

 
Ferdia Mac Crann;Stáisiún aimsire Dhairbhre.

Ferdia Mac Crann;Stáisiún aimsire Dhairbhre.

 
An Saol ó Dheas 15ú Feabhra 2018

An Saol ó Dheas 15ú Feabhra 2018

 
Gay Mc Keon.

Gay Mc Keon.

 
Cluiche Ceannais Corn Club Uladh faoi 21.

Cluiche Ceannais Corn Club Uladh faoi 21.

 
Marjorie Uí Chearúil.

Marjorie Uí Chearúil.

 
An  tAire Stát Joe Mc Hugh.

An tAire Stát Joe Mc Hugh.

 
Edel Ní Chuireáin.

Edel Ní Chuireáin.

 
Barrscéalta Déardaoin 15-02-2018.

Barrscéalta Déardaoin 15-02-2018.

 
An tAire Stáit Seán Kyne & An Seanadóir Pádraig Ó Céidigh.

An tAire Stáit Seán Kyne & An Seanadóir Pádraig Ó Céidigh.

 
An Comhairleoir Eilís Ryan & An Dr. Anne Gillan.

An Comhairleoir Eilís Ryan & An Dr. Anne Gillan.

 
Áine Ní Bhreisleáin.

Áine Ní Bhreisleáin.

 
Catherine Boothman / Rachel Holstead.

Catherine Boothman / Rachel Holstead.

 
Séamus Martin.

Séamus Martin.

 
Micheál Ó Leidhin, Eagraíochtaí Polaitíochta.

Micheál Ó Leidhin, Eagraíochtaí Polaitíochta.

 
Póilín Ní Chiaráin, iriseoir.

Póilín Ní Chiaráin, iriseoir.

 
Catherine Connolloy.

Catherine Connolloy.

 
Máire Bríd Ní Chualáin.

Máire Bríd Ní Chualáin.

 
Spórt.

Spórt.

 
Príomhscéalta na Nuachtán.

Príomhscéalta na Nuachtán.

 
Nuacht an Iarthair.

Nuacht an Iarthair.

 
Nuacht an Tuaiscirt:

Nuacht an Tuaiscirt:

 
Nuacht an Deiscirt.

Nuacht an Deiscirt.

 
Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

 
Load More...
Nuacht a hAon

Nuacht a hAon

Cormac ag a Cúig

Cormac ag a Cúig

An Saol ó Dheas

An Saol ó Dheas

Barrscéalta

Barrscéalta

Siúlach Scéalach

Siúlach Scéalach

Iris Aniar

Iris Aniar

Adhmhaidin

Adhmhaidin

Ardtráthnóna

Ardtráthnóna

An Cheárta

An Cheárta

Bláthnaid libh

Bláthnaid libh

Sceideal

Bealaí gur féidir éisteacht

Radio
Fón Póca
Idirlíon
Seinnteoir Raidió
Podchraoltaí
Teilifís