Nuacht an Tuaiscirt: Luna Mc Kinney

Nuacht an Tuaiscirt: Luna Mc Kinney

Luna Mc Kinney

Cuireadh Stephen Mc Kinney, fear 41 bliain d'aois as Dún na nGall siar faoi choinneáil nuair a tháinig sé os comhair na cúirte ar an Ómaígh inniu agus é cúisithe as a bhean chéile Luna Mc Kinney a dhúnmharú agus as drugaí a bheith ina sheilbh.  Tá sé curtha ina leith gur dhúnmharaigh sé Luna Mc Kinney le linn daofa a bheith ar saoire le beirt pháiste ar bhád pléisiúrtha ar Loch Éirne i mí Aibreán.  Tuairiscíodh ag an am gur thit sí isteach sa loch ach i ndiaidh do na Póilíní athbhreithniú a dhéanamh ar an chás thug siad le fios gur cás dúnmharaithe atá a fhiosrú acu anois.  Diúltaíodh banna do Stephen Mc Kinney mar go rabhthar imníoch go bhfágfadh sé an tír.  Beidh sé os comhair na cúirte arís in Inis Ceithleann De Luain.

Ionsaí

Tiocfaidh fear os comhair na cúirte i Muineachán De hAoine agus é cúisithe as ionsaí tromchúiseach a dhéanamh ar thiománaí bus as Dún na nGall.  Bhí seirbhís bus John Mc Ginley as Machaire Rabhartaigh ar an bhealach go Baile Átha Cliath De Domhnaigh nuair a tharla an eachtra.  Bhí an bus stoptha i Muineacháin agus bhí an fear gur as an tSiria do ag iarraidh a ghabháil isteach ar an bhus ach bhí an bus lán.  Nuair a chur an tiománaí in iúl don fhear nach raibh suíochán ar bith fágtha ar an bhus rinne sé ionsaí ar an tiománaí.  Briseadh gaosán an tiománaí agus bhain gortaithe cloigne dó mar gheall ar an eachtra agus b'éigean cóir leighis a chur air san otharlann.  Cuireadh an fear siar faoi choinneáil agus beidh sé os comhair na cúirte i Muineachán De hAoine.
 

Tiomaint chontúirteach


Cuireadh siar faoi choinneal fear óg as Bealach Féich ag suí do chúirt chuarda Leitir Ceannainn inniu, agus é cúisithe as tiomaint chontúirteach a bá chúis le bas beirt bhan.  Phléadáil Dermot Dowd, atá ceithre bliana agus fiche d'aois ciontach as tiomaint chontúirteach a bá chúis le bás Kiara Baird, naoi mbliana déag d'aois agus a cara Maria Wallace 38 bliain d'aois.  Tharla an taisme ar Bhóthar Ghleann Fhinne, i mbaile Bhealach Féich ar an aonú lá fichead de Mheán Fómhair 2016.

Vodafone

Tá fearg léirithe ag cuid mhór daoine in Iar Thuaiscirt Dhún na nGall faoina deacrachtaí móra atá le Seirbhís Gutháin Vodafone le níos mó nó seachtain.  Deir daoine nach bhfuil sásamh ar bith a fháil acu ó Vodafone agus go n-insítear daofa nach bhfuil aon deacracht.  Tá siad ag iarraidh ar Vodafone na deacrachtaí atá ann a choiriú chomh luath agus is féidir.  Deir Príomhoide Phobalscoil Ghaoth Dobhair Séamus Ó Briain gur léiriú measartha cruinn ar na scoltacha an t-eolas atá foilsithe i dtuarascáil bhliantúil atá san Irish Times inniu.  Tá eolas san Nuachtán faoi líon na scoláirí  a théann ar aghaidh go Coláistí 3ú Leibhéil.  Léirítear sa tuarascáil gur Scoltacha Príobháideacha agus Scoltacha lán Ghaeilge is fearr, ó thaobh líon na ndaltaí a théann ar aghaidh chuig oideachas 3ú leibhéil.   Cé go bhfáiltíonn sé roimh an tuarascáil, deir Séamus Ó Briain go bhfuil Pobalscoil Ghaoth Dobhair ag freastal ar an phobal go hiomlán,  sé sin daltaí nach mian leo a ghabháil ar aghaidh chuig oideachas 3ú leibhéil fosta.

Bunscoileanna sa Ghaeltacht
 
Tá sé tugtha le fios ag an Aire Stáit Joe Mc Hugh inniu go bhfuil achan bhunscoil i nDún na nGall le deontas €5,500 a fháil chun oibreacha éagsúla a dhéanamh ag na scoltacha.  Beidh maoiniú breise ar fáil ansin ag brath ar líon na mac léinn atá ag freastal ar an scoil.  Beidh ocht euro dhéag agus caoga cent sa bhreis a íoc ar achan scoláire atá ag freastal ar an scoil agus beidh €74 sa bhreis le híoc ar achan scoláire le riachtanaisí speisialta.  Is fiú €6,425 an deontas do scoil le 50 scoláire agus níos mó ná aon mhíle dhéag euro do scoil le 300 scoláire.  Dúirt an tAire Stáit Mc Hugh go bhfuil an t-airgead seo a chur ar fáil le caitheamh ar ghnóthaí éagsúla i scoltacha na contae, ina measc, obair fheabhsúcháin ar an fhoirgneamh féin agus ar thimpeallacht na scoile, agus fosta le troscán úr a chéannacht.... 
 

Feachtas sábháilteachta

Seolfaidh Gardaí Dhún na nGall i gcomhair le Póilíní an Tuaiscirt a bhfeachtas sábháilteachta bóthar trasteorann don Nollaig inniu.  Beidh an feachtas ag díriú ar dhaoine a bhíonn ag tiomáint faoi thionchar an óil. Dúirt an Cigire Michael Harrison go bhfuil daoine go fóill ag tiomáint faoi thionchar an óil agus go bhfuil beatha daoine eile a gcur i mbaol mar gheall ar an chinneadh seo.  Dúirt sé go bhfuil sé tábhachtach cur ina luí ar an phobal gur cheart an carr a fhágáil sa bhaile agus gan a ghabháil sa seans in aon am.  Dúirt Brian Ó Domhnaill, Oifigeach Sábháilteachta Bóthair Chomhairle Contae Dhún na nGall go bhfuil sé de dhualgas ar thiománaithe a bheith freagrach agus gan a bheith ag tiomáint faoi thionchar an óil nó faoi thionchar drugaí.  Seolfar feachtas tiomána tras teorann na nGardaí agus na Póilíní i gCeann an Droichid inniu ag an mheánlae.

Cúram Ailse
 
Tá ionadaithe ón ghrúpa Coiste Gníomhaíochta Cúram Ailse Dhún na nGall nó an DACC ag taistil na Bhruiséile inniu le plé a dhéanamh ar an tionchar a bheas ag imeacht na Breataine ón Aontas Eorpach ar chúrsaí sláinte i nDún na nGall.  Beidh siad ag castáil le hoifigigh sláinte Choimisiún na hEorpa le cúrsaí sláinte trasteorann a chur os comhair na n-oifigeach agus an tábhacht nach gcuirfí teorann i bhfeidhm arís idir Dún na nGall agus na sé chontae.  Tá imní nach mbeidh othair as Dún na nGall in ann freastal ar Ionad Ailse an Iarthuaiscirt atá lonnaithe i nDoire má bhíonn teorann crua i bhfeidhm agus tá imní fosta nach mbeidh otharcharranna in ann othair a thabhairt go Otharlann Alt na nGealbháin ach oiread.  Caithfear na seirbhísí sláinte trasteorann a chosaint, a deir an DACC.

Údarás na Gaeltachta


Deir Príomh Fheidhmeannach Údarás na Gaeltachta Micheál O hÉanaigh go bhfuil na comhlachtaí Meiriceánach atá lonnaithe i nDún na nGall fíor thábhachtach don chontae.   Dúirt sé go bhfuil cúpla míle duine fostaithe ag comhlachtaí Meiriceánach Pramerica agus Optum i Leitir Ceanainn agus i nGaoth Dobhair.  Thug Micheál Ó hÉanaigh le fios gur shocair Príomh Fheidhmeannach Pramerica lonnú i Leitir Ceanainn mar go raibh  ceangal clainne aige leis an  bhaile rud a léiríonn an tábhacht atá le Diaspora Dhún na nGall agus Diaspora na Gaeltachta.  Tá níos mo nó 2,000 duine fostaithe ag Pramerica i nDún na nGall.  Dúirt Micheal Ó hÉanaigh go bhfuil sé tábhachtach tógáil ar Diaspora Dhún na nGall ar fud an domhain, rud atá a dhéanamh ag an Údarás.

Pleanáil teanga
 

Beidh Cruinnithe ag Údarás na Gaeltachta le Coistí Pleanála teanga i nDún na nGall go luath leis na pleananna atá idir lámha acu a phlé.  Beidh cruinniú ag an Údarás agus ag oifigigh ó Roinn na Gaeltachta le Coiste Pleanála Teanga an Iar Thuaiscirt.  Cuireadh litir thairisceana chuig an ghrúpa ar na mallaibh agus deir urlabhraí ó Údarás na Gaeltachta go bhfuil roinnt soiléireachta a lorg ag an ghrúpa agus go ndéanfar é seo a phlé ag an chruinniú.  Beidh cruinniú fosta ag Údarás na Gaeltachta le Coiste Pleanála Teanga Chloich Cheann Fhaola.  Deir an Coiste gur léiríodh cuid mhór suime sa phost mar Chomhairleoir Pleanála Teanga i gCloich Cheann Fhaola agus go mbeidh na hagallaimh ar siúl i gceann coicíse.  Deir siad go bhfuil siad dóchasach go gcuirfear tús leis an phlean i ndiaidh na Nollag.

Scéim Cheannaigh Tionóntaí

Deir an Comhairleoir Contae Éanna Ó Cnáimhsí go bhfuil moill mhillteanach ar an méid iarratas a bhfuil próiseáil déanta orthu faoi Scéim Cheannaigh Tionóntaí na Comhairle Contae.  Dúirt sé go bhfuil barraíocht coinníollacha le comhlíonadh agus go gcaithfear maolú a dhéanamh ar na rialacha.  Thug an Stiúrthóir Joe Peoples le fios go bhfuil 3 cinn déag de thairiscintí as 90 ar fad críochnaithe agus gur deacrachtaí airgid is cúis leis an moill.  Thug an Chomhairle Contae le fios don Chomhairleoir Ac Cnáimhsí  go bhfuil 158 iarratas  faighte acu faoi Scéim Cheannaigh Tionóntaí, tá 126 acu sin incháilithe agus as na 126 iarratas sin,  tá tairiscint déanta  ar 90.  Mhol an Comhairleoir Ac Cnáimhsí an scéim ach dúirt sé go gcaithfear athbhreithniú iomlán a dhéanamh uirthi. 

Beo

Scoth na Máirte

Scoth na Máirte

Féach suíomh

RnaG Beo

An chéad chlár eile

plaeholder alt text

Nead na Fuiseoige

Féach suíomh

Nua ar Líne

Scéal is mó Suim

Load More...
Séamus Cosaí Mac Gearailt, Comhairleoir Condae, Ciarraí.

Séamus Cosaí Mac Gearailt, Comhairleoir Condae, Ciarraí.

 
Cathaoirleach Choiste Pobail Ghort a' Choirce. Séamus Ó Briain & Máire Mhic Pháidín & Barnaí Ó Gallchóir.

Cathaoirleach Choiste Pobail Ghort a' Choirce. Séamus Ó Briain & Máire Mhic Pháidín & Barnaí Ó Gallchóir.

 
Cathy Ní Ghoill, Bainsiteoir Comharchumann Forbartha Árann.

Cathy Ní Ghoill, Bainsiteoir Comharchumann Forbartha Árann.

 
Dónall Ó Cnaimhsí , Oifigeach Caidrimh Poiblí, An Ghaeltacht Bheo.

Dónall Ó Cnaimhsí , Oifigeach Caidrimh Poiblí, An Ghaeltacht Bheo.

 
Tom Ó Ceallaigh, saineolaí airgeadis, Londain.

Tom Ó Ceallaigh, saineolaí airgeadis, Londain.

 
Éilis Ryan, Comhairleoir Baile Áthe Claith, Pairtí na nOibrithe.

Éilis Ryan, Comhairleoir Baile Áthe Claith, Pairtí na nOibrithe.

 
Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta, RTE Raidió na Gaeltachta.

Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta, RTE Raidió na Gaeltachta.

 
An Tuairisc Spóirt.

An Tuairisc Spóirt.

 
Príomhscéalta na bPáipéar Nuachta.

Príomhscéalta na bPáipéar Nuachta.

 
Príomhscéalta an Tuaiscirt.

Príomhscéalta an Tuaiscirt.

 
Príomhscéalta an Deiscirt.

Príomhscéalta an Deiscirt.

 
Príomhscéalta an Iarthair.

Príomhscéalta an Iarthair.

 
Príomhscéalta Nuachta Náisiúnta & Idirnáisiúnta.

Príomhscéalta Nuachta Náisiúnta & Idirnáisiúnta.

 
Nuacht an Deiscirt.

Nuacht an Deiscirt.

 
Nuacht an Iarthair.

Nuacht an Iarthair.

 
Nuacht an Tuaiscirt.

Nuacht an Tuaiscirt.

 
Nuacht Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

Nuacht Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

 
Liam P Ó Murchú, Trácht ar Phairas Feiritéar.

Liam P Ó Murchú, Trácht ar Phairas Feiritéar.

 
Liadh Ní Riada, Iarraitheoir Shinn Féin i dtoghchán na h-Uachtaránacht.

Liadh Ní Riada, Iarraitheoir Shinn Féin i dtoghchán na h-Uachtaránacht.

 
Brian Tyers, Peil na mban.

Brian Tyers, Peil na mban.

 
An Saol ó Dheas: Dé Luain 17 Meán Fómhair 2018.

An Saol ó Dheas: Dé Luain 17 Meán Fómhair 2018.

 
Brian Tyers;Cluichí ceannais Peil na mban.

Brian Tyers;Cluichí ceannais Peil na mban.

 
Máire Nic Eoin;Comórtas Gruaigeadóireachta

Máire Nic Eoin;Comórtas Gruaigeadóireachta

 
Jamie de Mordha;Comhthionól Ginireálta na Náisiúin Aontaithe

Jamie de Mordha;Comhthionól Ginireálta na Náisiúin Aontaithe

 
Tomás Ó Murchú;Ceiliúradh an Bhlascaoid

Tomás Ó Murchú;Ceiliúradh an Bhlascaoid

 
Breandán Ó Ruairc;Ráiseanna Liostuathail

Breandán Ó Ruairc;Ráiseanna Liostuathail

 
An Saol ó Dheas 14ú meán Fómhair 2018

An Saol ó Dheas 14ú meán Fómhair 2018

 
Pilib Ó Ruanaigh, Iontaobhas na bhFál.

Pilib Ó Ruanaigh, Iontaobhas na bhFál.

 
Mícheál Cholm Mac Giolla Easpaig, Comhairleoir Condae, Dún na nGall.

Mícheál Cholm Mac Giolla Easpaig, Comhairleoir Condae, Dún na nGall.

 
Seosamh Ó Cualáin, Comhairle Condae na Gaillimhe.

Seosamh Ó Cualáin, Comhairle Condae na Gaillimhe.

 
Caoimhín Ó hEaghra , An Foras Pátrúnachta.

Caoimhín Ó hEaghra , An Foras Pátrúnachta.

 
Aindrias Ó Muineacháin, Comhairleoir Fianna Fáil.

Aindrias Ó Muineacháin, Comhairleoir Fianna Fáil.

 
Mícheál Mac Donncha, Comhairleoir, Comhairle Cathrach Átha Cliath.

Mícheál Mac Donncha, Comhairleoir, Comhairle Cathrach Átha Cliath.

 
Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta RTÉ Raidió na Gaeltachta.

 
An Tuairisc  Spóirt.

An Tuairisc Spóirt.

 
Príomhscéalta na bPáipéar Nuachta.

Príomhscéalta na bPáipéar Nuachta.

 
Príomhscéalta an Deiscirt.

Príomhscéalta an Deiscirt.

 
Príomhscéalta an Iarthair.

Príomhscéalta an Iarthair.

 
Príomhscéalta an Tuaiscirt.

Príomhscéalta an Tuaiscirt.

 
Príomhscéalta Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

Príomhscéalta Náisiúnta agus Idirnáisiúnta.

 
Eimear Ní Bhriain ag cur síos ar Fhéile Amhránaíochta Dhrom Dhá Liag.

Eimear Ní Bhriain ag cur síos ar Fhéile Amhránaíochta Dhrom Dhá Liag.

 
Teicneolaíocht sa scoil;Séamus Ó Fatharta agus Elaine Scahill

Teicneolaíocht sa scoil;Séamus Ó Fatharta agus Elaine Scahill

 
Cruinniú Poiblí fé Oifig Poist Bhaile an Sceilig;Séamus O Súilleabháin agus Donal O Conail

Cruinniú Poiblí fé Oifig Poist Bhaile an Sceilig;Séamus O Súilleabháin agus Donal O Conail

 
Breandán Ó Ruairc;Ráiseanna Liostuathail

Breandán Ó Ruairc;Ráiseanna Liostuathail

 
An Saol ó Dheas 13ú Meán Fómhair 2018

An Saol ó Dheas 13ú Meán Fómhair 2018

 
Jeaicí Mac Gearailt, RTÉ Raidió na Gaeltacht, Baile na nGall.

Jeaicí Mac Gearailt, RTÉ Raidió na Gaeltacht, Baile na nGall.

 
Donnchadh Ó Laoghaire, urlabhraí dlí agus cirt Shinn Féin.

Donnchadh Ó Laoghaire, urlabhraí dlí agus cirt Shinn Féin.

 
Aodán Mac Donnacha, Comhlacht Forbartha an Spidéil.

Aodán Mac Donnacha, Comhlacht Forbartha an Spidéil.

 
Gearóid Ó Muilleoir, iriseoir, Sunday World.

Gearóid Ó Muilleoir, iriseoir, Sunday World.

 
Séan Ó Daimhín, Oifigeach Gaeilge, Comhairle Condae Dhún na nGall.

Séan Ó Daimhín, Oifigeach Gaeilge, Comhairle Condae Dhún na nGall.

 
Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta, RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta, RTÉ Raidió na Gaeltachta.

 
Dr. Illona Ní Dhufaigh, dochtúir teaghlaigh.

Dr. Illona Ní Dhufaigh, dochtúir teaghlaigh.

 
Load More...
An Saol ó Dheas

An Saol ó Dheas

Adhmhaidin

Adhmhaidin

Nuacht a hAon

Nuacht a hAon

Iris Aniar

Iris Aniar

PléScéal

PléScéal

Gníomh na Polaitíochta

Gníomh na Polaitíochta

Filí Chorca Dhuibhne

Filí Chorca Dhuibhne

Reacaireacht an Tráthnóna

Reacaireacht an Tráthnóna

Murach Gur Tharla

Murach Gur Tharla

Siúlach Scéalach

Siúlach Scéalach

Ar an mBóthar

Ar an mBóthar

Sceideal

Bealaí gur féidir éisteacht

Radio
Fón Póca
Idirlíon
Seinnteoir Raidió
Podchraoltaí
Teilifís