Nuacht an Tuaiscirt: Binse Charleton

Nuacht an Tuaiscirt: Binse Charleton

Tugadh le fios ag Binse Fiosraithe Charleton inniu nár cheart fianaise an Príomhcheannfort Terry McGinn a chur san áireamh mar chuid den fhiosrúchán.

Bhí an Príomhcheannfort McGinn á ceistiú ag dlíodóir an Gharda Keith Harrison. Cuireadh ceist uirthi faoin údar nach raibh aon taifead scríofa maidir lena cinneadh cigire a cheapadh le hathbhreithniú a dhéanamh ar na líomhaintí foréigin in aghaidh a pháirtí a bhí déanta i leith an Gharda Harrison.

Cuireadh ceist ar an bPríomhcheannfort freisin cén fáth nár thug sí le fios ina ráiteas go raibh an ceapachán sin déanta aici.

Thug an Príomhcheannfort McGinn le fios don Bhinse nach scríobhann sí síos gach cinneadh a dhéanann sí agus nár fhág sí an t-eolas ar láimh as a ráiteas d'aonturas.

Dúirt dlíodóir an Gharda Harrison gur furasta athruithe a dhéanamh ar eachtraí muna raibh siad scríofa síos agus dúirt sé nár cheart cuid d’fhianaise an Phríomhcheannfort McGinn a chur san áireamh sa bhfiosrúchán.

Bialanna Druidte

Thug Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann ordú do 2 bhialann i nDún na nGall druid ar an mhí is a chuaigh thart mar nach rabhthar ag comhlíonadh na gcoinníollacha maidir le cúrsaí bí.

B'éigean don bhialann Caspian Pizza i mBaile Dhún na nGall an t-aonad atá acu a dhruid i ndiaidh d'oifigigh cuairt a thabhairt ar an bhialann agus tugadh ordú fosta do Bhialann agus Teach Tábhairne Harry ag Ceann an Droichid druid.

Chuir Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte an dlí ar ghnó amháin i nDún na nGall le linn na míosa is a chuaigh thart agus ba sin Teach Tabhairne an Beachcomber i Rath Maoláin.

Taisme Bóthair

Tá Gardaí ag lorg eolais ón phobal maidir le taisme bóthair a tharla i mBaile Shuingean ar maidin nuair a leag carr girseach a bhí ar a bealach na scoile.

Bhí an ghirseach ar a bealach le bus na scoile a fháil i dtrátha 8.30 nuair a leag an carr í. Tuigtear nach bhfuil sí gortaithe go holc.

Tharla taisme eile bóthair sa cheantar céanna i dtrátha an mheánlae inné.  Tharla an taisme aon charr amháin ag Magheracloy taobh amuigh de Bhaile Shuingean.

Tugadh triúr chun na hotharlainne agus mionghortuithe orthu agus tá na Gardaí ag lorg eolais ón phobal faoin eachtra sin fosta.

Ganntan Gardaí

Níl sé ceart nach bhfuil ach garda amháin ag freastal ar limistéar Gaeltachta Iar dheisceart Dhún na nGall a dúirt Breandán Ó Beirne, ó Lárchomhairle Paróiste Ghleann Cholmcille.

Cé gur druideadh agus gur díoladh stáisiún na nGardaí i nGleann Cholmcille cúpla bliain ó shin, ta níos mó práinne ag baint le Gardaí breise a earcú don cheantar, in áit foirgneamh a aimsiú dar leis.

Dúirt Breandán Ó Beirne nach bhfuil seirbhís i nGaeilge á cur ar fáil ag an nGarda Síochána do mhuintir  an Iardheiscirt mar gheall ar a laghad Gardaí sa cheantar, agus nach bhfuil sé sásúil go gcaithfidh Gardaí eile clúdach a chuir ar fáil má bhíonn an Garda ar dualgas ar an Charraig ar chúraimí eile.

Othar Leitir Ceanainn

Tá brú ar aonad timpiste agus éigeandála Otharlann Leitir Ceanainn inniu áit a bhfuil 31 othar ar thralaithe agus iad ag fanacht ar leapacha.

Iarrtar ar an phobal gan freastal ar an aonad timpiste agus éageandála ach freastal ar dhochtúir teaghlaigh.

473 othar atá ar thralaithe in otharlanna na tíre ar fad inniu.

IT Leitir Ceanainn

Dúirt Catherine Lyster oifigeach gairme le Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn gur éirigh leo aitheantas a fháil mar an dara Institiúid Teicneolaíochta is fearr sa tír, de réir nuachtán an Sunday Times, mar gheall ar na nascanna atá déanta acu le hollscoileanna sna 6 Chontae.

Tá go leor comhoibriú ar bun le hOllscoil Uladh ar thaighde i LYIT a dúirt sí, agus meallann sin mic léinn úra isteach go Leitir Ceanainn.

Tugadh moladh do LYIT i suirbhé an Sunday Times mar go dtáinig méadú de 81% le 3 bliana ar líon na ndaltaí san institiúid ó na Sé Contae.  Baineann go leor den mhéadú le costas íseal lóistín, réimse na gcúrsaí agus ardcháilíochtaí na foirne teagaisc a dúirt Catherine Lyster ar Bharrscéalta.

Botháin Vótála

Tá athbhreithniú á dhéanamh ag Comhairle Chontae Dhún na nGall ar na Botháin Vótála atá sa chontae agus tá roinnt athruithe beaga mollta i ngach ceantar Bardais.

Tá na hathraithe á ndéanamh mar gheall ar athruithe a rinneadh ar an Dáilcheantar agus gur cuireadh deireadh leis na comhairlí baile.

Dúirt Paul Mc Gill, Bainisteoir Ceantair Seirbhís Corparáideach, go gcaithfear a chinntiú nach mbeidh ar dhaoine taisteal ró-fhada le vóta a chaitheamh.

Dúirt sé go bpléifear na hathruithe i ngach Ceantar Bardais agus go mbeidh deis ansin ag an phobal na hathruithe a scrúdú.

Dúirt an Comhairleoir Contae Micheál Cholm Mac Giolla Easpaig gur cheart go mbeadh botháin vótála ar Oileáin Uaighe agus Inis Meáin.

Faoi láthair bíonn vótáil ar siúl ar Oileáin Árainn Mhór, ar Thoraigh, Inis Bo Finne, Gabhla agus Inis Fraoch.

Caithfear smaoineamh ar na hoileáin agus cearta a thabhairt daofa siúd ar mhaith leo vóta a chaitheamh ar na hoileáin a dúirt an Comhairleoir Mac Giolla Easpaig.

Galchúrsa le Dúnadh

Dúnfaidh úinéir úr Chumann Gailf An Fhearthainn/Phort Nua an galfchúrsa i gceann coicíse muna dtagann na baill ar chomhréiteach leis idir an dá linn.

Dúirt Liam Mc Devitt, as Béal Átha Seanaigh ó dhúchas ach a bhfuil cónaí air i Meiriceá, go bhfuil na comhráití a bhaineann le cearta na mball agus téarmaí dlí coigilteach agus nach bhfuil an dá dhream in ann a theacht ar réiteach.

Thug Liam Mc Devitt le fios do na baill nach bhfuil sé sásta leanstan leis na comhráití seo go háirithe nuair nach bhfuil na hiontaobhaithe agus coiste an chumainn ar aon intinn leis na baill uilig.

Dúirt sé go raibh plean aige leis an gcúrsa a fhorbairt agus le cur leis na háiseanna ann ach go bhfuil sé sin curtha ar an méar fhada anois mar gheall ar an easaontas.

Ní bheidh sé páirteach feasta sna comhráití agus cuirfidh sé a chuid cearta dlí i bhfeidhm an 23ú lá de Dheireadh Fómhair tré an ngalfchúrsa agus an clubtheach agus an carrchlós a dhruid a dúirt Liam Mc Devitt.

Beidh cruinniú speisialta eile ag na baill an 21ú leis an litir a chur Liam Mc Devitt chuig an gCoiste a phlé.

Cúrsaí Ollscoile

Beidh mic léinn atá ar chúrsaí Gaeilge le Ollscoil na hÉireann Gaillimh ag caitheamh tréimhse ag staidéar in Ionad Acadamh na hOllscolaíochta i nGaoth Dobhair faoi cheann 2 bhliain, a thug Príomhfheidhmeannach an Acadaimh Dónal Ó Braonáin le fios.

Níl cúrsaí céime á sholáthar in Acadamh Ghaoth Dobhair níos mó, agus caithfear cúrsaí páirtaimseartha a chur ar fáil ina n-áit, ceal airgid agus spéise a dúirt Dónal Ó Braonáin.

Tá ag éirí thar barr leis na cúrsaí foghlamtha Gaeltachta d'ábhar oidí i nGaoth Dobhair agus faoi cheann 2 bhliain beidh an tAcadamh anseo ag soláthar cúrsaí i rith na bliana a dúirt sé.

Dúirt sé go bhfuil géarchéim san oideachas pobail ar fud na nGaeltachtaí, agus go bhfuil daoine ag filleadh ar fhostaíocht in áit clárú do chúrsaí ollscoile leis an Acadam.

Gardaí i nGleann na Finne

Tá sé tugtha le fios ag an Teachta Dála Piaras Ó Dochartaigh go bhfuil baill den Gharda Síochána ag leibhéil bainistíochta i nDún na nGall sásta casadh le lucht gnó Ghleann na Finne agus seirbhísí póilíneachta sa cheantar sin a phlé.

D'fhreastail an Teachta Ó Dochartaigh ar chruinniú poiblí a d'eagraigh Cumann Tráchtála Bhealach Féith/Shrath an Urláir le gairid agus léiríodh imní ag an chruinniú sin faoi sheirbhísí póilíneachta an cheantair.

Tá sé curtha in iúl ag na Gardaí don Teachta Ó Dochartaigh go bhfuil siad ag iarraidh ar an Chumann Tráchtála liosta don imní atá ar an phobal agus ar lucht gnó an cheantair a chur chucu agus go ndéanfar cruinniú a shocrú ina dhiaidh sin.

Tá sé tábhachtach go mbeadh seirbhísí póilíneachta d'ardchaighdeán ar fáil i gceantar ar bith go háirithe leis na heachtraí móra gadaíochta a tharla sa chontae le gairid a dúirt an Teachta Ó Dochartaigh.

Néaltrú

Beidh lá eolais dírithe faoi néaltrú ar siúl i nGaoth Dobhair inniu.

Beidh an ócáid dírithe ar thraenáil a chur ar fáil do theaghlaigh atá ag tabhairt aire do dhuine a bhfuil néaltrú orthu.

Tá an ócáid in aisce agus ar siúl sa Chrannóg  go dtí a 4 a chlog tráthnóna.  Cumann Alzheimer's na hÉireann agus Cumann Néaltrú Dhún na nGall atá ag eagrú na hócáide.

Áiseanna Bus i Leitir Ceanainn

Caithfear áiseanna níos fearr a chur ar fáil ag an stad bus atá in úsáid ag comhlachtaí príobháideacha in aice le siopa spóirt Michael Murphy i Leitir Ceanainn, a deir an Comhairleoir Contae Ciarán Brogan.

Dúirt sé go mbaineann na céadta úsáid as an láthair sin ar bhun laethúil agus nach bhfuil fiú go leor suíocháin daofa siúd atá ag fanacht ar bhusanna.

Baineann óg agus aosta úsáid as an láthair agus ba cheart na háiseanna cearta a chur ar fáil daofa, a dúirt an Comhairleoir Brogan.

Beo

Príomhscéalta na Nuachta

Príomhscéalta na Nuachta

Féach suíomh

RnaG Beo

An chéad chlár eile

plaeholder alt text

Iris Aniar

Féach suíomh

Nua ar Líne

Scéal is mó Suim

Load More...
Roibeard Mac Giolla Phádraig;Postanna i Sigmar

Roibeard Mac Giolla Phádraig;Postanna i Sigmar

 
Paddy Ó Fiannachta;Cumann Rugbaí Chorca Dhuibhne

Paddy Ó Fiannachta;Cumann Rugbaí Chorca Dhuibhne

 
Dr. Gearóid Ó Cleircín;DCU Postanna

Dr. Gearóid Ó Cleircín;DCU Postanna

 
Dr. Ailbhe Ní Ghearbhuigh; Ceim MA sa ghaeilge in Ollscoil Chorcaí

Dr. Ailbhe Ní Ghearbhuigh; Ceim MA sa ghaeilge in Ollscoil Chorcaí

 
Toireasa Ní Fhearaíosa;Áiseanna Diabetes in óispidéal Thráilí

Toireasa Ní Fhearaíosa;Áiseanna Diabetes in óispidéal Thráilí

 
An Saol ó Dheas 15ú Lúnasa 2018

An Saol ó Dheas 15ú Lúnasa 2018

 
Colm O Muircheartaigh;Pip na Máirte

Colm O Muircheartaigh;Pip na Máirte

 
Angela Bourke;The Burning of Bridget Cleary.

Angela Bourke;The Burning of Bridget Cleary.

 
Micheál Ó Cinnéide;Rothaíocht abhaile

Micheál Ó Cinnéide;Rothaíocht abhaile

 
An t-Athair Eoin Ó Cadhla;Coirmcheoil an Pharóiste.

An t-Athair Eoin Ó Cadhla;Coirmcheoil an Pharóiste.

 
Edel Ní Loibhéad;Trácht ar Bhóthar Chínn Sléibhe.

Edel Ní Loibhéad;Trácht ar Bhóthar Chínn Sléibhe.

 
An Saol ó Dheas 14ú Lúnasa 2018

An Saol ó Dheas 14ú Lúnasa 2018

 
Colm Ó Maolmhuire, Institiúd Teicneolaíochta Bhaile Bhlainséir.

Colm Ó Maolmhuire, Institiúd Teicneolaíochta Bhaile Bhlainséir.

 
Áine Ní Bhreisleáin.

Áine Ní Bhreisleáin.

 
An Comh. Séamus Cosaí MacGearailt, Fine GAel.,

An Comh. Séamus Cosaí MacGearailt, Fine GAel.,

 
Dr. Seán Ó Riain, Ollscoil Mhá Nuad.

Dr. Seán Ó Riain, Ollscoil Mhá Nuad.

 
An Meitheal Nuachta.

An Meitheal Nuachta.

 
Eoghan Ó Néill, iriseoir le Raidió Fáilte.

Eoghan Ó Néill, iriseoir le Raidió Fáilte.

 
Séamus Breathnach, Bord Iascaigh Mara.

Séamus Breathnach, Bord Iascaigh Mara.

 
Áine Ní Chiaráin, tráchtaire polaitíochta.

Áine Ní Chiaráin, tráchtaire polaitíochta.

 
Pádraig Ó Gríofa.

Pádraig Ó Gríofa.

 
Máirin Ní Ghadhra.

Máirin Ní Ghadhra.

 
An Meitheal Nuachta.

An Meitheal Nuachta.

 
Edel Ní Loibhéad ag raiseanna an Daingin

Edel Ní Loibhéad ag raiseanna an Daingin

 
Séamus Ó Laoithe;Ráiseanna Bhéal Bán

Séamus Ó Laoithe;Ráiseanna Bhéal Bán

 
Micheál Ó Drisleáin;Daonscoil na Mumhan

Micheál Ó Drisleáin;Daonscoil na Mumhan

 
Micheál Ó Muircheartaigh;cluichí leathcheannais peile na h-Eireann

Micheál Ó Muircheartaigh;cluichí leathcheannais peile na h-Eireann

 
An Saol ó Dheas 13ú Lúnasa 2018

An Saol ó Dheas 13ú Lúnasa 2018

 
Mícheál Seán Ó Mathúna.

Mícheál Seán Ó Mathúna.

 
Ailish Bhreathnach, Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Ailish Bhreathnach, Comhairle Cathrach na Gaillimhe

 
Comh. Norma Moriarty, Fianna Fáil.

Comh. Norma Moriarty, Fianna Fáil.

 
Paul MacSweeney, FÓRSA.

Paul MacSweeney, FÓRSA.

 
An Meitheal Nuachta.

An Meitheal Nuachta.

 
Comhairleoir Mairéad Farrell, Sinn Féin.

Comhairleoir Mairéad Farrell, Sinn Féin.

 
Máire Uí Cheallaigh, Forbairt Eachla.

Máire Uí Cheallaigh, Forbairt Eachla.

 
Virginia O'Mahoney.

Virginia O'Mahoney.

 
MacDara MacDonncha.

MacDara MacDonncha.

 
Máirín Ní Ghadhra.

Máirín Ní Ghadhra.

 
An Meitheal Nuachta.

An Meitheal Nuachta.

 
Tommy Peoples

Tommy Peoples

 
Murach gur Tharla - Clár 10

Murach gur Tharla - Clár 10

 
An Saol ó Dheas 10ú Lúnasa 2018

An Saol ó Dheas 10ú Lúnasa 2018

 
Dara Ó Cinnéide, Raidió na Gaeltachta.

Dara Ó Cinnéide, Raidió na Gaeltachta.

 
Maidhc Ó Finneadha, Raidió na Gaeltachta.

Maidhc Ó Finneadha, Raidió na Gaeltachta.

 
Liam Stone.

Liam Stone.

 
Eoghan Corry, Travel Extra.

Eoghan Corry, Travel Extra.

 
Séan Ó Cinnéide, Comharchumann Dhún Chaoin.

Séan Ó Cinnéide, Comharchumann Dhún Chaoin.

 
Oilibhéar Mac Dáibhéid, Fine Gael.

Oilibhéar Mac Dáibhéid, Fine Gael.

 
Áine Ní Chiaráin, iriseoir polaitíochta.

Áine Ní Chiaráin, iriseoir polaitíochta.

 
Pádraig Ó Gríofa.

Pádraig Ó Gríofa.

 
Máirín Ní Ghadhra

Máirín Ní Ghadhra

 
An Meitheal Nuachta.

An Meitheal Nuachta.

 
Load More...
Siúlach Scéalach

Siúlach Scéalach

An Saol ó Dheas

An Saol ó Dheas

Murach Gur Tharla

Murach Gur Tharla

Adhmhaidin

Adhmhaidin

Nuacht a hAon

Nuacht a hAon

PléScéal

PléScéal

Cuireadh Chun Ceoil

Cuireadh Chun Ceoil

Filí Chorca Dhuibhne

Filí Chorca Dhuibhne

Sceideal

Bealaí gur féidir éisteacht

Radio
Fón Póca
Idirlíon
Seinnteoir Raidió
Podchraoltaí
Teilifís