Nuacht an Tuaiscirt: Deacrachtaí d'fheirmeoirí curaíochta & gráin

Nuacht an Tuaiscirt: Deacrachtaí d'fheirmeoirí curaíochta & gráin

Deacrachtaí d'fheirmeoirí curaíochta & gránach

D'fhéadfadh go mbeadh deacrachtaí móra ag feirmeoirí grán agus curaíochta an iarthuaiscirt, de réir tuairisce i nuachtán an Irish Farmers Journal.  

Deirtear sa tuairisc gur cinnte gur chuir na tuillte a tharla ar an dara lá fichead de mhí Lúnasa isteach go mór ar fheirmeoirí grán agus curaíochta ach gur thit cuid mhór fearthainne ó shin fosta, rud atá ag cruthú tuilleadh fadhbanna do na feirmeoirí seo.  

Níl aon seans ag feirmeoirí an barr a bhaint agus deirtear go bhfuil tuairim is 50% d'eorna an earraigh le baint ag feirmeoirí san iarthuaisceart go fóill.  

Thug feirmeoir amháin i nDún na nGall le fios go bhfuil ar a laghad seachtain d'aimsir mhaith thirim ag teastáil sula dtig leis a ghabháil a bhaint arís agus muna dtarlaíonn seo gur cinnte go mbeidh géarchéim eile sa chontae.

Ciste éigeandála molta ag Clr Ó Fearraigh

Ba cheart go mbeadh ciste éigeandála ar fáil in achan cheantar bardais le déileáil le tuilte nó a mhacasamhail, a dúirt an Comhairleoir Contae John Shéamuis Ó Fearraigh.  

Tá tuilte ag tarlú níos minicí le roinnt blianta, ach níl plean mar is ceart i bhfeidhm le déileáil le tuilte ag leibhéal áitiúil, a dúirt sé.  

Tá maoiniú a lorg ag Comhairle Contae Dhún na nGall ó Oifig na nOibreacha Poiblí maidir le scrios a rinne tuile i mbailte fearainn i nGaoth Dobhair ag tús an tsamhraidh.  

Rinneadh damáiste de bhóithre agus de dhroichid agus de go leor bóithre portaigh i dtuile i nGaoth Dobhair ar an 27ú Meitheamh, agus ní bheidh réiteach ar an scéal sin go mbeidh aibhneacha sa cheantar glanta, a dúirt an Comhairleoir Ó Fearraigh.

Garda Tarrthála Dhún na nGall

Bhí éileamh mór ar sheirbhís gardaí tarrthála ag tráigheanna i nDún na nGall an samhradh seo.  Tugadh tarrtháil ar 27 duine ón uisce i dtréimhse trí mhí idir Meitheamh agus Lúnasa i mbliana.  

Chuir na gardaí tarrthála comhar leighis ar fáil do 142 duine ag na tráigheanna le linn an tréimhse sin i rith an tsamhraidh.  

De réir tuairisce atá ullmhaithe ag Rannóg Comhshaoil Chomhairle Contae Dhún na nGall, cuireadh cosc ar 569 duine ag na tráigheanna ar a raibh gardaí cósta ar dualgas an samhradh seo.  

Ba mí Iúil an mhí a ba ghnóthaí, nuair a d'éirigh le gardaí tarrthála cosc a chur ar 436 timpiste ag tráigheann ag a bhfuil brat gorm sa chontae.

Oibreacha deisiúcháin droichid

Beidh obair chóirithe á dhéanamh ag Comhairle Contae Dhún na nGall ar dhroichead ar bhealach an N56 i mbaile na nGleanntach ar an mhí seo chugainn.  

Rinneadh measúnú ar an droichead le gairid, agus tugadh faoi deara go bhfuil gá lena láidriú.  

Cuirfear pionnaí iarainn isteach faoin droichead lena láidriú agus le linn don obair a bheith ar siúl ar an droichead, beidh lána amháin tráchta ar an droichead druidte le linn na hoibre.  

Mairfidh an obair atá le déanamh ar an droichead ar feadh trí nó ceithre lá,  agus níl dáta socraithe go fóill cén uair a mbeidh tús a chur leis an obair ar an mhí seo chugainn.

Caighdeán ard uisce i mBá an Chlocháin Léith

Léiríonn torthaí ar thástálacha uisce a rinneadh achan seachtain le tamall ar chaighdeán uisce i mbá an Chlocháin Léith, go bhfuil caighdeán ard uisce sa bhá.  

Léiríonn na tástálacha go bhfuil an leibhéal e-coli agus baictéir san uisce ansin iontach íseal ar fad.  

Dúirt an Comhairleoir Contae Marie Therese Ní Ghallachóir gur dea scéal é sin, cé in uaireanta gur cosúil nach mbíonn caighdeán an uisce sa bháighe ró ghlan.  

Tógadh samplaí uisce ón chéid agus ón linn snámha faoin aer sa bháighe, achan seachtain le tamall, agus monatóireacht a dhéanamh ar an chaighdeán uisce i mbáighe an Chlocháin Léith.  

Dúirt Stiúrthóir Rannóg Comhshaoil na Comhairle Contae, Michael McGarvey go leanfaidh an Chomhairle ag déanamh tástálacha ar an uisce ar an Chlochán Liath go deireadh na míosa seo.  

Dúirt sé fosta gur faoiseamh do phobal na háite go bhfuil an t-uisce glan anois, i ndiaidh imní a bheith ar dhaoine san am a chuaigh thart.

Oibreacha creimeadh cósta

Cuirfear tús leis an obair le dhul i ngleic le creimeadh cósta i bPort Uí Churráin i nGaoth Dobhair agus an obair ar chasán coise úr ar an Luinnigh i nGaoth Dobhair, nuair a thiocfaidh feabhas ar an aimsir.  

Dhearbhaigh innealtóir bóithre cheantar bardais na nGleanntach, Breandán Mac Pháidín go bhfuil súil ag an Chomhairle tús a chur leis an dá thogra seo go luath, agus go ndéanfar an obair nuair a thiocfaidh biseach ar an aimsir.  

Tá cosán coise le tógáil ó Phobalscoil Ghaoth Dobhair i dtreo na Carraige, agus tá obair chosanta le déanamh ag Port Uí Churráin, áit a bhfuil damáiste déanta le tamall ag creimeadh cósta.
 

Timpiste buis scoile

Tugadh ochtar páiste agus beirt dhuine fásta chuig Otharlann Leitir Ceanainn maidin inniu de bharr gortaithe a bhain daofa i dtaisme bóthar a tharla idir bus scoile agus veain cóngarach do Ráth Bhoth.  

Tharla an taisme i dtrátha 8.15 ar maidin ag An Charraig Mhór, ar an bhealach idir Baile Shuingean agus Leifear.  

Bhí 20 páiste scoile ar an bhus 53 suíochán ag an am, agus bhí siad ar an bhealach na scoile i Ráth Bhoth.  

Thug an Cigire, Garda Michael Harrison le fios nach bhfuil duine ar bith gortaithe go dona ach go raibh cóir leighis ag teastáil ar ochtar páiste agus ar an dá thiománaí.  

Tá píosa de bhealach an R265 ag an Charraig Mhór druidte ag na Gardaí faoi láthair mar pháirt den fhiosrúchán atá ar bun acu agus tá siad ag iarraidh ar dhuine ar bith a bhí ar an bhealach seo maidin inniu teagmháil a dhéanamh leo.
 

Fadhbanna alcóil

Tá fadhb mhór go fóill le mí-úsáid alcól i réigiún an iarthuaiscirt, de réir tuairisce atá eisithe ag tascfhórsa alcól agus drugaí réigiún an iarthuaiscirt d'Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte.  

Tugann an tuairisc léargas cuimsitheach ar na fadhbanna atá le drugaí i réigiún an iarthuaiscirt chomh maith leis an obair a rinne an tascfhórsa le linn na bliana anuraidh, na tograí ar dearnadh maoiniú orthu agus an dul chun cinn a rinneadh le linn 2016 chun straitéis maidir le drugaí a chur i bhfeidhm.  

Sé cúrsaí alcól an druga is mó atá in úsáid go fóill.  Bhí fadhb alcól ag 70% do dhaoine a bhí faoi chúram na feidhmeannachta sa réigiún anuraidh, a deir an Córas Tuairiscithe Náisiúnta ar Chóireáil Drugaí, agus ba cannabis an dara druga a ba choitianta.

Géarchéim thralaithe Ospidéal Leitir Ceanainn

Tá 52 othar ar thralaithe in Otharlann an Iarthuaiscirt inniu agus iad ag fanacht ar leapacha san otharlann.

Ceathrar is fiche atá ar thralaithe in Otharlann Leitir Ceanainn agus ochtar is fiche in Otharlann Shligigh.

Táthar ag iarraidh ar an phobal inniu arís gan cuairt a thabhairt ar aonaid timpiste agus éigeandála otharlanna Leitir Ceanainn nó Shligigh muna bhfuil géarghá leis, mar go mbeidh moill fhada ar dhaoine sna haonaid seo inniu.

Cruinniú cúitimh d'fheirmeoirí Inis Eoghain

Beidh cruinniú éigeandála ag feirmeoirí anocht in Inis Eoghain le plé a dhéanamh ar na pacáistí cúitimh atá ar fáil anois d'fheirmeoirí a ndearna tuillte damáiste dá gcuid feirmeacha.  

D'fhógair an tAire Stáit Joe Mc Hugh na pacáistí cúitimh d'fheirmeoirí tráthnóna inné.  Tá go dtí'n 29ú de Mheán Fómhair ag na feirmeoirí iarratais a dhéanamh faoin scéim.  

Dúirt Cathaoirleach Bhrainse Dhún na nGall de Chumann na bhfeirmeoirí, Michael Chance, go bhfuil sé tábhachtach do na feirmeoirí uilig atá ag lorg cúitimh freastal ar an chruinniú anocht.

Gantannas chúntóirí teanga

Tá sé dochreidte nach bhfuil cúntóirí teanga fostaithe i mbunscoileanna Gaeltachta na tire cé go bhfuil na scoileanna foscailte le trí seachtainí, a deir an Teachta Dála Piaras Ó Dochartaigh.  

Tá an scéim fíor thábhachtach   ní amháin dona daltaí ach do na cúntóirí teanga.  Deir an Teachta O Dochartaigh go bhfuil na cúntóirí gan post ó mhí Aibreán.  

Ba chóir an scéim a leathnú amach chuig scoileanna eile agus cur leis an tréimhse ama 26 seachtaine ata a caitheamh ag na cúntóirí teanga sna scoileanna.  

Tá súil ag an Teachta O Dochartaigh go bhfógróidh an tAire Stát Joe McHugh an scéim seo gan mhoill agus go bhfógróidh sé fosta go ndéanfar an scéim seo a leathnú.

500 teach le tógail ag Pat Doherty i mBÁC

Tá pleananna ag fear gnó as Dún na nGall 500 teach cónaithe a thógáil i mBaile Átha Cliath.  

Tá comhpháirtíocht idir an fear gnó Pat Doherty agus a chomhlacht Harcourt Developments i gcomhair le NAMA le tabhairt faoi thogra tithíochta in iar dheisceart Bhaile Átha Cliath.  

Rinne Nama agus Harcourt Developments iarratas pleanála le 500 teach cónaithe a thógáil ag Teach Sagard, Baile Átha Cliath.  

Rinneadh iarratas chuig an Bhord Pleanála le 459 teach cónaithe agus 67 árasán a thógáil ar an láthair.

Rinneadh an t-iarratas seo faoi chóras úr gur féidir iarratais áirithe a dhéanamh díreach chuig an Bhord Pleanála, le ham a shábháil.  Beidh cinneadh faoin iarratas seo faoi cheann 25 seachtainí.  

Ba comhlacht Harcourt Developments a thóg ionad an Titanic i mBéal Feirste agus togra Park West i mBaile Átha Cliath.


 

Beo

Cormac ag a Cúig

Cormac ag a Cúig

Féach suíomh

RnaG Beo

An chéad chlár eile

plaeholder alt text

Tuairisc Spóirt

Féach suíomh

Nua ar Líne

Scéal is mó Suim

Load More...
Dessie Mone   agus  Mark Harte.

Dessie Mone agus Mark Harte.

 
Hughie Rua Ó Gallachóir.

Hughie Rua Ó Gallachóir.

 
Dinny Mc Cullough.

Dinny Mc Cullough.

 
Séamus Ó hOireachtaigh.

Séamus Ó hOireachtaigh.

 
Frances Nic Géidigh.

Frances Nic Géidigh.

 
Barrscealta Dé Luain 21-05-2018.

Barrscealta Dé Luain 21-05-2018.

 
Dr. Ríona Ní Fhríghil, urlabhraí, Cearta Oideachais.

Dr. Ríona Ní Fhríghil, urlabhraí, Cearta Oideachais.

 
Tuairisc ó Chóilín Ó Neachtain, RTE Raidió na Gaeltachta

Tuairisc ó Chóilín Ó Neachtain, RTE Raidió na Gaeltachta

 
Aoife Ní Shúilleabháin, Gaeil ar Son Rogha & Niamh Uí Bhriain, Feachtas in aghaidh an hAisghairme.

Aoife Ní Shúilleabháin, Gaeil ar Son Rogha & Niamh Uí Bhriain, Feachtas in aghaidh an hAisghairme.

 
Máire Áine Gardiner, Fáilte Éireann.

Máire Áine Gardiner, Fáilte Éireann.

 
Hughie Mac Giolla Bhríde, Cathaoirleach Chumann Tionscail agus Tráchtála Ghaoth Dobhair

Hughie Mac Giolla Bhríde, Cathaoirleach Chumann Tionscail agus Tráchtála Ghaoth Dobhair

 
Micheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta RTE Raidió na Gaeltachta.

Micheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta RTE Raidió na Gaeltachta.

 
Sláine Ní Chathalláin, RTE Raidió na Gaeltachta, Baile na nGall.

Sláine Ní Chathalláin, RTE Raidió na Gaeltachta, Baile na nGall.

 
An Tuairisc Spóirt.

An Tuairisc Spóirt.

 
Príomhscéalta na Nuachtán.

Príomhscéalta na Nuachtán.

 
Nuacht an Tuaiscirt.

Nuacht an Tuaiscirt.

 
Nuacht an Deiscirt.

Nuacht an Deiscirt.

 
Nuacht an Iarthair

Nuacht an Iarthair

 
Nuacht  Náisiúnta & Idirnáisiúnta.

Nuacht Náisiúnta & Idirnáisiúnta.

 
Diarmuid Ó Donnabháin

Diarmuid Ó Donnabháin

 
Breandán Ó Cróinín

Breandán Ó Cróinín

 
Nell Ní Chróinín

Nell Ní Chróinín

 
Tadhg Ó Riordáin

Tadhg Ó Riordáin

 
An Saol Ó Dheas, Dé hAoine 18 Bealtaine '18

An Saol Ó Dheas, Dé hAoine 18 Bealtaine '18

 
Síle Uí Ghallachóir.

Síle Uí Ghallachóir.

 
Edel Ní Chuireáin.

Edel Ní Chuireáin.

 
Deirdre Nic Suibhne.

Deirdre Nic Suibhne.

 
Máire Uí Chomhaill.

Máire Uí Chomhaill.

 
Madge Uí Ghradaigh.

Madge Uí Ghradaigh.

 
An Cllr. Micheál Cholm Mac Giolla Easpaig.

An Cllr. Micheál Cholm Mac Giolla Easpaig.

 
Treasa Ní Ghallachóir.

Treasa Ní Ghallachóir.

 
Áine Ní Bhreasláin.

Áine Ní Bhreasláin.

 
Barrscealta Dé hAoine.18-05-2018.

Barrscealta Dé hAoine.18-05-2018.

 
Díospóireacht ar an 8ú leasú

Díospóireacht ar an 8ú leasú

 
Breanndán Ó Beaglaoich, Heidi Talbot, Paul Meehan

Breanndán Ó Beaglaoich, Heidi Talbot, Paul Meehan

 
Togra Geofisiciúil ar Theampall Mhóire

Togra Geofisiciúil ar Theampall Mhóire

 
Dónal Ó Súilleabháin ó Ghaelcholáiste Daibhéid i gCorcaigh

Dónal Ó Súilleabháin ó Ghaelcholáiste Daibhéid i gCorcaigh

 
Cailíní an Chamino

Cailíní an Chamino

 
An Saol Ó Dheas, Déardaoin 17 Bealtaine '18

An Saol Ó Dheas, Déardaoin 17 Bealtaine '18

 
Noel Ó Dubhgáin.

Noel Ó Dubhgáin.

 
Sinéad Gibson & Colm Breathnach.

Sinéad Gibson & Colm Breathnach.

 
Karen Campbell.

Karen Campbell.

 
Hughie Mac Giolla Bhríde.

Hughie Mac Giolla Bhríde.

 
Aodh Máirtín Ó Fearraigh.

Aodh Máirtín Ó Fearraigh.

 
Barrscealta Déardaoin 17-05-2018.

Barrscealta Déardaoin 17-05-2018.

 
Padraig Ó Conghaile, Bainisteoir Réigiúnach Údarás na Gaeltachta.

Padraig Ó Conghaile, Bainisteoir Réigiúnach Údarás na Gaeltachta.

 
Póilín Ní Chiaráin, iriseoir, Béal Feirste.

Póilín Ní Chiaráin, iriseoir, Béal Feirste.

 
Mac Dara Ó Cuaig, Gort Inse Guaire.

Mac Dara Ó Cuaig, Gort Inse Guaire.

 
Máire Ní Fheinneadha, Feachtas in aghaidh Aisghairm an Ochtú Leasú.

Máire Ní Fheinneadha, Feachtas in aghaidh Aisghairm an Ochtú Leasú.

 
Eithne Nic Lochlainn, Lárionad Acmhainní Nádúrtha Teo., Cill Ulta, Cloich Cheann Fhaola.

Eithne Nic Lochlainn, Lárionad Acmhainní Nádúrtha Teo., Cill Ulta, Cloich Cheann Fhaola.

 
Emma Mhic Mhathúna.

Emma Mhic Mhathúna.

 
Mícheál Ó Leidhin,  Eagraí Polaitíochta RTE Raidió na Gaeltachta.

Mícheál Ó Leidhin, Eagraí Polaitíochta RTE Raidió na Gaeltachta.

 
Load More...
Cormac ag a Cúig

Cormac ag a Cúig

An Saol ó Dheas

An Saol ó Dheas

Barrscéalta

Barrscéalta

Adhmhaidin

Adhmhaidin

Rónán Beo

Rónán Beo

Nuacht a hAon

Nuacht a hAon

Ardtráthnóna

Ardtráthnóna

Bláthnaid libh

Bláthnaid libh

Iris Aniar

Iris Aniar

Siúlach Scéalach

Siúlach Scéalach

Sceideal

Bealaí gur féidir éisteacht

Radio
Fón Póca
Idirlíon
Seinnteoir Raidió
Podchraoltaí
Teilifís