Iris Aniar

Iris Aniar

09:15 - 10:15 Luan - Aoine / Mon - Fri

Podchraoltaí

Dé hAoine 14 Bealtaine

Aoife Ní Eochaidh.

Ag labhairt faoin athrú saoil agus an chaoi go bhfuil roinnt Seanadóirí ag iarraidh go mbeadh feachtas feasachta faoin sos míostraithe do mhná. Is fisiteiripeoir agus saineolaí ar shláinte na mban í Aoife, i gClinic na gComhairleach in Ospidéal na mBon Secours i nGaillimh.

Seán Ó Neachtain agus Dónáll Ó Droighneáin.

Ag labhairt faoi Luíochán an Spidéil agus an chaoi ar dódh cheithre theach sa gceantar. Seán Ó Neachtain ó Chumann Staire agus Seanchais Chois Fharraige agus dódh teach de chuid muintir Uí Dhroighneáin ar an Tuar Beag freisin.

Cormac Ó Comhraí, staraí.

Céad bliain sa lá inniu a tharla, luíochán an Spidéil. Rinneadh ionsaí ar ghrúpa den RIC ar an 14 Bealtaine 1921 agus mar dhíoltas ar an luíochán, las buíon de na 'Black an ‘Tans cheithre theach i gceantar an Spidéil.

Iris Aniar 14 Bealtaine 2021

Cormac Ó Comhraí, staraí; Seán Ó Neachtain agus Dónal Ó Droighneáin faoi luíochán sa Spidéal; Aoife Ní Eochaidh, fisiteiripeoir.

Déardaoin 13 Bealtaine

Alex Hijmans.

Ag labhairt linn faoin saol sa mBraisíl faoi láthair faoi cheannaireacht Bolsonaro agus faoin ngéarchéim sláinte ann.

Dónall Ó Scanaill agus Dominic Ó Móráin.

Ag labhairt faoi dhrochchaighdeán uisce ar thrá an Chlocháin agus a stadas mar thrá gur féidir dul ag snámh ann bainte ag an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil ina dtuarascáil bhliantúil.

Ruarc Ó Confhaola

Ruarc Ó Confhaola, 7, ó Chasla, atá ainmnithe mar Ambasadóir na Gaeltachta do Chruinniú na nÓg. Labhair Fionnuala le Ruarc, agus lena athair Cormac, faoina shuim san aisteoireacht, agus mhínigh Ruarc di go raibh súil aige dhul go Hollywood lá éigin!

Iris Aniar - Clár Iomlán 13.05.2021

Clár irise á chur i láthair ag Fionnuala Uí Neachtain beo ó Cheannáras Raidió na Gaeltachta i gCasla.

Dé Céadaoin 12 Bealtaine

Máire Ní Bhraonáin.

Ag caint faoin gclár nua i bhforbairt scileanna ceannaireachta ‘Bua’ de chuid Chumann Peile na mBan.

Colm Ó Neasa.

Ag labhairt faoina ngnó nua, 'West Coast Bike Hire', gnó nua le rothair a thógáil amach ar chíos i gCill Chiaráin.

Caoimhe de Barra, Príomhfheidhmeannach Thrócaire.

Agg labhairt faoi ócáid chuimhneacháin atá á eagrú acu in éindí le Afri faoi thragóid Dhúlocha.

Jim Keogh.

Ag labhairt faoina inion Aifric a bheidh san iomaíocht i gcomórtas rámhaíochta an deireadh seachtaine seo san Eilbhéis le háit a bhaint amach ar fhoireann rámhaíochta na hÉireann do Chluichí Oilimpeacha na bliana seo.

Iris Aniar 12 Bealtaine 2021.

Jim Keogh faoin iníon Aifric; Caoimhe de Barra, príomhfheidhmeannach Trócaire; Colm Ó Neasa, faoin ngnó nua, 'West Coast Bike Hire'; Máire Ní Bhraonáin, faoi Pheil na mBan agus an scéim nua, 'Bua'.

Dé Máirt 11 Bealtaine

Bernie Ní Cheallaigh, Leabharlannaí Gníomhach do Chathair agus do Chontae na Gaillimhe.

Tá Leabharlanna na Gaillimhe oscailte arís.

Caoimhín agus Ailish Seoighe.

Tá teach gloine tógtha ag Caoimhín sa gcúl gháirdín mar chuid den tsraith The Big DIY Challenge atá le feiceáil gach oíche Déardaoin faoi láthair ar RTÉ bealach a hAon.

An Comhairleoir Cathrach John Connolly.

Fadbhanna le canálacha na cathrach agus freisin le séarachas i mBóthar na Trá, Gaillimh

Niall O'Brien

Tá sé deimhnithe ag Aran Island Ferries go gcuirfear tús leis an tseirbhís nua farantóireachta as duganna na Gaillimhe go hInis Mór Árann ar an gceathrú lá de Mhí an Mheithimh.

Iris Aniar 11 Bealtaine 2021.

Niall O'Brien Aran Island Ferries; John Connolly; Caoimhín Seoighe agus Ailís Rohan Seoighe; Bernie Ní Cheallaigh.

Dé Luain 10 Bealtaine

Ailín Ní Chonchúir.

‘An Teastas i Múineadh na Gaeilge d’Fhoghlaimeoirí Fásta’ ag earcú rannpháirtithe faoi láthair don chéad bhliain eile den chúrsa agus is é Lár-Ionad na Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad atá á reáchtáil.

Ciarán Ó Cofaigh.

Tá fadscannán drámaíochta / faisnéise nua, 'The Queen v Patrick O'Donnell', déanta ag an gcomhlacht Rosg agus insíonn an léiritheoir dúinn faoi.

Evelyn Ní Ghriallais.

Altraí faoi oiliúint le íocaíochtaí de €100 in aghaidh na seachtaine a fháil do na socrúcháin oibre a rinne siad le linn na paindéime agus íocfar iad siar chomh fada le mí Meán Fómhair seo caite.

Ní bheidh Coláistí Samhraidh i mbliana.

Labhrann muid le triúir faoin tionchar a bheidh aige seo orthu agus ar an gceantar. Maggie Uí Fhlatharta, bean tí; Richard Mac Donnchadha ó Ollmhargadh Mhic Dhonnchadha; Pádraic Ó Neachtain ó Comhlacht Busanna Uí Neachtain ar an Spidéal.

Iris Aniar 10 Bealtaine 2021.

Na Coláistí Samhraidh; Altraí faoi oiliúint; An scannán, 'The Queen v Patrick O'Donnell'; Teastas i múineadh na Gaeilge.

Dé hAoine 7 Bealtaine

Katie Breathnach

Pieta - I dtreo an tSolais.

Margadh Mhaigh Cuilinn

Thug Treasa Bhreathnach cuairt ar an margadh a bhíonn ar siúl i Maigh Cuilinn ‘chuile Aoine. Labhair sí le Pádraig Ó Suilleabhán, Crue Valley Nurseries, Máirtín Davy Ó Coisdealbha agus Pat a’Chéidigh, Gort an Stoiricín.

Rita Kelly, údar.

Tá leabhar nua díreach foilsithe aici ar an ngaol a bhí aici le Máirtín Ó Direáin, 'Le Gean ó Mháirtín', foilsithe ag Coiscéim.

Gabriel Ó Fátharta

Ag caint faoin gnó Cáis Gabhair Árainn agus na turais beatha a dhéanann siad.

Déardaoin 6 Bealtaine

Daragh Mac Giolla Phádraig

Beidh an iris bhliantiúil 'Léann Teanga' á sheoladh inniu ag 1in. Is iris í a chuireann mic léinn Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge le chéile.

Garbhshíon na gCuach

Seán Mac Conmara nó John Twin ag déanamh cur síos ar an traidisiún a bhíodh acu ar Oileán Acla do Gharbhshíon na gCuach

Aongus Chóil Mhaidhc Ó Coisdealbha

Ag caint faoin bhforbairt agus fás atá ag tarlú sa nGarraí Glas agus iad anois ag díol síolphlandaí.

Karen Golden, Príomhfheidhmeannach Phobal Shíomóin na Gaillimhe.

Na figiúrí is déanaí maidir le daoine atá i lóistín éigeanala san Iarthar agus an-imní ar Phobal Shíomóin na Gaillimhe go bhfuil na figiúirí sin ag dul in airde 'chuile mhí.

Gráinne Ní Dhonnacha

Ag labhairt faoin gconradh nua 4 bliana faighte ag 'Galway Aviation Service Ltd' le bainistiú a dhéanamh ar Aerfort Chonamara, Aerfoirt Oileáin Árainn agus an dá aerfort ar Inis Bó Finne agus An Cloigeann.

Iris Aniar 6 Bealtaine 2021.

Conradh nua faighte ag Galway Aviation Services; Imní ar Phobal Shíomóin na Gaillimhe; An Garraí Glas; Garbh shíon na gCuach; An iris bhliantiúil 'Léann Teanga'.

Dé Céadaoin 5 Bealtaine

Majella Ní Chríocháin, Hannah Ní Bhaoill, Gráinne Ní Chonghaile agus Aoife Ní Chíobháin.

Torthaí deiridh do Chomórtas Reatha na Gaeltachta.

Áine Ní Dhubhghaill, aisteoir.

Ag labhairt faoin gcaoi go bhfuil sí díreach tosaithe le Ros na Rún agus an tseachtain seo ar an sobalchlár beidh sí le feiceáil ag aisteoireacht lena deartháir agus a hathair.

Maitilde Warsopp agus Tríona Uí Mhurchú

Is í Maitilde a ghrú an phríomhdhuais sa gcomórtas Aistritheoirí Óga a eagraíonn Coimisiún na hEorpa agus Rialtas na hÉireann 'chuile bhliain. Tá sí ag freastal ar Choláiste Chroí Mhuire ar an Spidéal agus is í Tríona atá mar phríomhoide sa scoil.

Seosamh Ó Cuaig

Ag caint faoi leacht cuimhneacháin atá le tógáil ar an 'Conamara Patch' i Saint Paul i Minnesota Mheiriceá i gcuimhne ar mhuintir Chonamara a tugadh ann in 1880.

Iris Aniar 5 Bealtaine 2021

Leacht cuimhneacháin le tógáil; Maitilde Warsopp a ghrú an tAistritheoir Óg is fearr sa tír; Áine Ní Dhubhghaill; Buaiteoirí Chomórtas Reatha na Gaeltachta.

Dé Máirt 4 Bealtaine

Wildlands

Tá an t-ionad eachtraíochta i Maigh Cuilinn, ‘Wildlands’ oscailte arís ón Satharn agus bhuail Treasa Bhreathnach suas acu le turas a fháil agus le fáil amach faoi na socruithe uilig atá á ndéanamh acu faoi láthair.

Sarah Uí Chéide, Gruaigeadóir.

Tar éis gur foilsíodh plean athoscailte na tíre, labhair Sarah faoin Ionad Gruaigeadóireachta atá aici a oscailt arís.

Cathy Ní Ghoill, Comharchumann Forbartha Árann Teo

Ag labhairt faoin scannán atá le taifead in Inis Mór Árann an Fomhar seo. Is é ‘The Banshees of Inisheer’ an dráma deiridh i dtriológ de dhrámaí le Martin McDonagh agus beidh sé á thaifead mar scannán in Inis Mór, Árainn.

Micheál Ó Móráin, oifigeach togra le REACT

Breathnaíonn an togra Eorpach REACT ar fhuinneamh inathnuaite ar oileáin amach ón gcósta, Inis Mór Árann ar cheann acu. Táthar chun painéil gréine á gcur ar roinnt foirgnimh poiblí mar chuid den togra agus iad ag iarraidh go mbeidh na hoileán neamhspleách ar fhuinnimh ón mórthír amach anseo.

Iris Aniar 4 Bealtaine 2021.

An togra REACT, An Scannán, 'The Banshees of Inishere', Gruaigeadóirí ag oscailt arís, An t-ionad eachtraíochta, 'Wildlands.

Déardaoin 22 Aibreán

Sinéad Ní Fhátharta, Bainisteoir Fiontraíochta agus Fostaíochta le hÚdarás na Gaeltachta.

Treochtaí maidir le cúrsaí fostaíochta, bunaithe ar na figiuirí is déanaí a d'eisigh IrishJobs.ie.

An Teachta Dála Peadar Toibín.

An chéad léamh déanta inné ar bhille Aontú maidir le costais pháircéala sna hospidéil.

Micheál Ó Giobúin

Tá togra seolta ag an eagraíocht Iarthar Chonamara chun eolas a bhailiú faoi reiligí i bParóiste Bhaile na Cille.

Peigí Uí Chéidigh

Ag labhairt faoi mhaoiniú de chúig mhíle dhéag euro atá ceadaithe ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann do Chomharchumann Shailearna le máistir phlean fuinnimh a chur i dtoll a chéile do cheantar feidhme an Chomharchumainn.

Iris Aniar, Déardaoin 22 Aibreán 20201.

Peigí Uí Chéidigh, Comharchumann Shailearna: Micheál Ó Giobúin, Seandálaí: Peadar Tóibín T.D.: Sinéad Ní Fhátharta, Westbic.

Dé Luain 19 Aibreán

Emily Reilly, mac léinn dochtúireachta le hOllscoil na hÉireann Gaillimh

Tá Emily atá i mbun stáidéir ar ioraí rua i gCoill Bhéal Leice i mBéal an Átha agus i gCoill Dhoire an Chláir i Mám Trasna agus í ag iarraidh cúnamh ón bpobal le suirbhé atá tosaithe aici chun cuntas a choinneáil ar na hioraí rua.

Clóda Ní Dhúill, Coimeádaí le hArd-Mhúsaem na hÉireann - Saol na Tuaithe, Teach Pháirc Thurlaigh, i gCaisleán an Bharraigh

Ag labhairt faoi na taispeántais ar líne atá acu faoi láthair agus iad ag fáil faoi réir le n-oscailt arís an mhí seo chugainn.

Dara Mc Gee, Stiúrthóir Ealaíne Áras Éanna

Seó rince á léiriú ag Áras Éanna, “Echoes of Calling – Encounter”, i gcomhpháirtíocht idir Áras Éanna in Inis Oírr agus an cóireagrafaí Seapánach, Akiko Kitamura.

Tomás Ó Síocháin.

Comisiúin Forbartha an Iarthair ag lorg daoine a ghlacfas páirt sa tríú cuid de shuirbhé náisiúnta ar an gcianobair i gcomhpháirtí le hOllscoil na Éireann, Gaillimh.

How to Get this Podcast

  1. Download and Install Podcast Software

    You will have to download and install software to be able to subscribe to podcasts, and download the latest shows. There are a number of freely downloadable programmes that allow you to access podcasts. Some of the most popular applications are iTunes, Juice and Doppler, for a list of more options go to www.podcastingnews.com. RTÉ is not resposible for the content of external websites or applications.

  2. Subscribe to this Podcast

    Copy the URL from below or from the address bar of this page and then insert it into your podcast software, look for an ADD or SUBSCRIBE option and follow the instructions. URL: Your software will automatically inform you of any new editions to the podcast without the need to subscribe again. If you have iTunes installed you can use this One Click Subscription.

  3. Listen to your podcast

    The podcast will be downloaded in mp3 format or mp4 if it's video, once the download is fully complete you can simply listen to or watch the programme on your computer, or transfer the file to a portable device (mp3 player, iPod etc) and listen to it at your convenience.

Twitter

Facebook

Sonraí teagmhála

irisaniar@rte.ie

1850 665522
+353 91 506677

51553

80889 ó Thuaisceart Éireann. Cuir RNAG ag tús na teachtaireachta.

Láithreoir/Presenter: Fionnuala Uí Neachtain
Léiritheoir/Producer:  Treasa Bhreathnach

Bealaí gur féidir éisteacht

Radio
Fón Póca
Idirlíon
Seinnteoir Raidió
Podchraoltaí
Teilifís