Ciorrú cumhachta

Fágadh leathmhíle áitreabh i gCiarraí gan aon chumhacht aibhléise ar feadh seala aréir, tar éis anfa an lae inné.

Bhí 638 áitreabh gan cumhacht in Oirthear Duibhneach, agus 40 in Iarthar Uíbh Ráthaigh, ach socraíodh an fhadhb i nDuibhneachaibh ó chian.

Deir Bord Soláthair an Leictreachais go bhféadfadh sé bheith meán an lae sula mbeidh an chumhacht thar n-ais sna háiteanna seo atá á cheal in Uíbh Ráthach.

Bóithre

Deir Comhairle Contae Chiarraí nach bhfuil na bóithre ró-olc in aon chor sa chontae ar maidin, seachas fo-phaiste seaca thall is abhus.

Tá An Chonair idir an Daingean agus an Leitriúch breá sábháilte.

Inmharthanacht fuinnimh

Tá súil ag an Dingle Hub timpeall 200 ball ó earnáil na ngnólachtaí turasóireachta i gCorca Dhuibhne a mhealladh le bheith páirteach i ngrúpa nua a bunaíodh inné, grúpa a bheidh ag iarraidh a ngnólachtaí a dhéanamh níos inbhuanaithe ó thaobh úsáid fuinnimh.

Beidh fearais tomhaiste fuinnimh á gcur i roinnt gnólachtaí an Samhradh seo, agus tá súil Máistirphlean Fuinnimh a chur le chéile leis na torthaí tar éis cúpla mí.

Gradaim Fuinnimh

Tá Feirm Ghaoithe Ghort Uí Raithile i gceantar Ghaeltachta Mhúscraí, ainmnithe ar an ngearrliosta i Rannóg d'fhuinneamh gaoithe sa phobal, ag Gradaim Thionscal Gaoithe na hÉireann a bhronnfar tráthnóna.

Ceithre thuirbín déag a bheadh idir 179 agus 185 méadar ar airde a bheadh ar an bhfeirm, dá gceadófaí é, ar an láthair idir Cúil Aodha agus Béal Átha an Ghaorthaidh, agus a shíneann thar theorainn Chiarraí.

Tá an t-iarratas ar chead pleanála fé bhráid an Bhoird Pleanála fé láthair, agus súil le cinneadh uathusan ar an 20ú lá den mhí seo.

Bronnfar na Gradaim ag ócáid i gCill Dara ar a 6pm tráthnóna.

Gael Taca

Ag cruinniú cinn bliana Ghael Taca i gCorcaigh aréir léirigh rúnaí na heagraíochta, Adrian Breathnach a mhíshástacht leis an tslí ar ar dhéileáil Roinn na Gaeltachta leis an eagraíocht le tamall anuas.

Bhí deacrachtaí maoinithe ag Gael Taca le breis is bliain anuas a d’fhág gur chailleadar an léas a bhí acu ar an bhfoirgneamh i bPort Uí Shúilleabháin sa chathair. Tá fearg agus frustrachas orthu, a dúirt Adrian Breathnach, leis an tslí ar caitheadh leo mar eagraíocht.

Ghabh Breathnach buíochas, áfach le teachtaí dála Chorcaí a sheas le Gael Taca agus leis an Iar-Aire Gaeltachta, Jack Chambers a shlánaigh an eagraíocht, a dúirt sé.

Teach Faoisimh

Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag féachaint ar na féidearthachtaí chun an dara tigh faoisimh a fhorbairt in Uíbh Ráthach, do dhaoine fásta a bhfuil riachtanais speisialta acu.

Deirtear an méid sin i bhfreagra ar cheist Dála ón Teachta Dála Michael Healy-Rae, atá ag éileamh a leithéid mar chabhair do theaghlaigh atá ag tabhairt aire do dhaoine fé bhac i gCiarraí Theas.

Deir Majella Daly, Stiúrthóir seirbhísí míchumais Chúram Sláinte Pobail Chiarraí agus Chorcaí, go ndéanfar scrúdú grinn ar an gceist, má chuirtear dóthain maoinithe ar fáil dóibh i mbliana.

An Blascaodach is sine

Bronnfar onóir an deiridh seachtaine seo chughainn i Meiriceá ar an mBlascaodach is sine ar domhan, Máiréad Pheats Tom Ní Chearna, Bean. Uí Shé, mar pháirt de cheiliúradh na Féile Pádraig.

Tá an 100 bliain cnagtha ag Máiréad ó mhí na Nollag seo caite, agus í ar imirce i Springfield Mass ó dheireadh na 1940idí.

Léifidh an Fear Tionóil Richie Neal ráiteas ina honóir, ag ócáid a bheidh in Ionad Cultúrtha Springfield Thiar, seachtain ó Dé Domhnaigh seo chugainn.