McHugh

Tá seans go gcuirfear an infheistíocht atá déanta maidir le dearadh agus le pleanáil síneadh breise ar fhoirgnimh scoile i nDún na nGall amú, muna gceadófaí maoiniú le tabhairt faoi obair thógála ar na tograí seo, a dúirt an Teachta Dála Joe McHugh.

Tá go leor tograí forbartha a ceadaíodh i bPlean Caipitil na Roinne Oideachais don tréimhse 2016-2021 nár tosaíodh á dtógail go fóill, a deir an Teachta McHugh

Thagair sé don mhoill scoil úr a thógail do Ghaelscoil na gCeithre Máistrí i mBaile Dhún na nGall, agus dúirt sé nach bhfuil an Roinn ag tabhairt cead conraitheoir a cheapadh anois.

Dúirt sé go bhfuil go leor tograí tógala maidir le scoileanna sa chontae atá réidh le tosú, ach go bhfuil moill curtha ar na tograí seo ar fad.

Teastaíonn cinneadh polaitiúil ag leibhéal an Rialtais le go rachfaí ar aghaidh leis na tograí seo, a dúirt an Teachta McHugh.

Pontún

Lorg Comhairle Contae Dhún na nGall tairiscintí inné ó chomhlachtaí le tabhairt faoin obair chun pontún a thógáil ag céibh an Bhuna Bhig.

Beidh costas €1.2m leis an fhorbairt seo ar an Bhun Bheag.

Beidh an Chomhairle Contae ag glacadh le tairiscintí ó chonraitheoirí le tabhairt faoin obair thógála ar an phontún ag céibh an Bhuna Bhig go dtí an dara lá déag d'Aibreán.

Beidh an pontún 100m ar fhad, in aice leis an chéibh.

Tá géarghá le pontún ansin de bharr go bhfuil brú mór spáis ag an chéibh faoi láthair agus go bhfuil go leor bád ag úsáid na céibhe, a dúirt an Comhairleoir John Shéamuis Ó Fearraigh.

Dúirt sé go dteastaíonn sé go gasta, ar mhaithe le cúrsaí sábháilteachta.

Dúirt an Comhairleoir Ó Fearraigh go bhfuil sé tábhachtach ionchur a bheith ag pobal na háite san togra seo agus na hullmhúcháin faoina choinne.

Gradam

Tá Gradam Dara Fitzpatrick na bliana seo bronnta ar bhean as an Chraoslach a bhí ar dhuine den chéad mhuintir ar láthair na tragóide sa tsráidbhaile anuraidh.

Dúradh gur roghnaíodh Frances Griffin, a oibríonn leis an tSeirbhís Náisiúnta Otharchairr, as an chrógacht a léirigh sí ar an lá agus as an tacaíocht uilig a thug sí dá comhghleacaithe sa tréimhse i ndiaidh na tragóide.

Cuireadh an gradam ar bun i gcuimhne an phíolóta, Dara Fitzpatrick, a maraíodh i dtimpiste héileacaptair an gharda cósta amach ó chósta Mhaigh Eo i 2017.

gTeic

Beidh ócáid ar líne á reáchtáil ag Údarás na Gaeltachta i nGaoth Dobhair inniu i gcomhar le Select USA áit a mbeidh painéal de chainteoirí i láthair le cur síos a dhéanamh ar dhóigheanna le margaidh úra a aimsiú i Stáit Aontaithe Mheiriceá.

Tabharfaidh saineolaithe ó Ambasáid na Stáit Aontaithe in Éirinn, Údarás na Gaeltachta agus an comhlacht comhairleach idirnáisiúnta OCO Global léargas ar dhóigheanna le teacht ar mhargaidh úra sna Stáit Aontaithe.

Béarfaidh siad eolas ar a dtaithí féin, a ndúshláin agus na tacaíochtaí atá ar fáil do chomhlachtaí.

Beidh an ócáid ar siúl ar líne ón 11 a chlog.