Garda Síochána

Beidh cruinniú poiblí faoi phleananna údaráis An Gharda Síochána do Cheantar Gardaí Bhaile na nGallóglach ar an Fhál Carrach anocht.

Tá imní go gcaillfidh Baile na nGallóglach a stádas mar Cheanncheathrú Dúiche agus gur trí cheantar dúiche seachas ceithre cheantar dúiche a bheas sa chontae feasta.

Faoi láthair tá ceithre cinn de cheantair dúiche ag an Gharda Síochána sa chontae - Béal Áth Seanaidh, Leitir Ceanainn, Bun Crannacha agus Baile na nGallóglach.

Tá sé ráite ag Gardaí atá lonnaithe i gceantar Bhaile na nGallóglach go measann siad go mbeidh tionchar diúltach ag cinneadh mar sin ar chúrsaí póilíneachta sa cheantar, agus go bhféadfadh sé go mbeadh Gardaí a n-aistriú ón cheantar fosta.

Tá tuairmíocht láidir go bhféadfaí ceantar Gardaí Bhaile na nGallóglach a chur faoi stiúir limistéar Gardaí Leitir Ceanainn, nó cuid den cheantar in iarthar na contae a chur faoi cheantar Gardaí Bhéal Áth Seanaigh.

Beidh an cruinniú ar siúl i bPobalscoil Chloich Cheann Fhaola tráthnóna, ag toiseacht ag a 7.30.

Cumann Naomh Uinseann de Pól


Deir Rosa Glackin, Uachtarán Chraobh an Iar Thuaiscirt de Chumann Naomh Uinseann de Pól go bhfuil díomá uirthi faoi laghad tacaíochta a d'fhógair an Rialtas do dhaoine atá ar ioncaim íseal.

Dúirt sí gur mhol an Cumann don Rialtas tacaíocht a chur ar fáil go fad téarmach do dhaoine atá i dteideal íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh agus nach leor íocaíocht aon uaire mar a fógraíodh inné.

Dúirt Rosa Glackin go bhfuil níos mo daoine sa chondae ag sleamhnú isteach i mbochtanas mar nach bhfuil sé ar a gcumas billí a íoc nó fiú bia a chaannacht agus go bhfuil an baol ann go n-éireoidh cúrsaí níos measa.

Clárlann

Tá uasdátú a dhéanamh ag Comhairle Contae Dhún na nGall ar chlárlann na vótóirí faoi láthair, le hiarracht a dhéanamh go mbeidh an liosta reatha chomh cruinn agus is féidir.

Glacfaidh sé cúpla bliain an obair seo a dhéanamh agus ba cheart do dhaoine uasdátú a dhéanamh ar a gcuid sonraí ar an suíomh idirlín, a dúirt Paul McGill, ó Rannóg Corparáideach Chomhairle Contae Dhún na nGall.

Faoin uasdátú ar an chóras, thig le daoine atá sé bliana déag nó seacht mbliana déag clárú ar an suíomh idirlíon, le go mbeidh siad ábalta vóta a chaitheamh agus iad ocht mbliana déag d'aois. Tá uimhir PPS, dáta breithe agus eircode de dhíth le clárú ar an chóras idirlín le bheith ar chlárlann na vótóirí.

Cosán Glas

Tá deis á thabhairt do phobal Shraith an Urláir, Bhealach Féich agus Bhaile Dhún na nGall a dtuairimí a thabhairt inniu faoi thogra Cosán Glas an Bhearnais Mhóir.

Tá pleananna a ndéanamh cosán siúil agus rothaíochta a fhorbairt idir Bealach Féich agus Baile Dhún na nGall, tríd an Bhearnas Mhór. Beidh foireann deartha Oifig Na mBóithre Náisiúnta, atá i mbun obair phleanála ar an togra seo, i láthair le ceisteanna a fhreagairt ón phobal, agus le cur I láthair a dhéanamh ar an obair atá déanta ar an togra go dtí seo.

Beidh lá eolais inniu in Ostán na Mainistreach i mBaile Dhún na nGall agus in Ostán Jackson i mBealach Féich ón mheán lae go dtí'n 8.00 anocht.