Údarás na Gaeltachta

Bhí 2,426 duine ag obair i gcliantchomhlachtaí de chuid Údarás na Gaeltachta ag deireadh 2022 de réir tuarascáil bhliantúil an Údaráis a foilsíodh ar maidin inniu. Cruthaíodh 317 post úr i nGaeltacht Thír Chonaill le linn 2022 i gcomhair le hÚdaras na Gaeltachta, agus nuair a chuirtear caillteanas poist san áireamh, is glanmhéadú 57 post a bhí i gceist do 2022. Ba 136 post an glanmhéadú do 2021. Ba i nGaeltacht Thír Chonaill a ba mhó a cruthaíodh postanna úra le linn 2022. Níl sé ráite ag Údarás na Gaeltachta cá háit sa chontae ar cruthaíodh na postanna seo nó cé hiad na comhlachtaí ina bhfuil na postanna seo. Ceadaíodh 88 post do Dhún na nGall le linn 2022 agus beidh na postanna sin a gcruthú amach anseo.

gteic ar Oileán Thoraí

Táthar ag súil go gcuirfear tús le forbairt gteic Oileán Thoraí le linn 2023, forbairt atá a mhaoiniú ag Clár LEADER le comhmhaoiniú caipitil ó Údarás na Gaeltachta agus Comhairle Contae Dhún na nGall. Rinneadh forbairt ag gteic Bhaile na Finne agus táthar ag súil go mbeidh an fhorbairt sin críochnaithe i 2023. Tá an obair thógála a chríochnú anois ar gteic Mhálainn Bhig, togra atá a fhorbairt I gcomhair le Comhairle Contae Dhún na nGall agus an pobal áitiúil. Rinneadh oscailt oifigúil ar cheithre gteic I dTír Chonaill le linn 2022, gteic ar an Tearmann, Na Rosa, Gaoth Dobhair agus Carraig Airt.

Pleananna Teanga

Bhí pleananna teanga a bhfeidhmiú sna hocht limistéar pleanála teanga i nGaeltacht Thír Chonaill le hinfheistíocht iomlán de €850,000 faoi dheireadh 2022, de réir tuarascáil bhliantúil Údarás na Gaeltachta. Bhí seisear Oifigeach Pleanála Teanga agus Oifigeach Cúnta amháin fostaithe iontu. Seoladh agus cuireadh tús le feidhmiú phlean teanga Bhaile Seirbhíse Gaeltachta an Chlocháin Léith agus pleananna teanga limistéar pleanála teanga na Gaeltachta Láir agus Thoraí le linn 2022.

Seirbhísí Óige

Tá súil ag Údarás na Gaeltachta go leanfar le seirbhísí Ionad Óige Ghaoth Dobhair nuair a bheas tréimhse píolótach na seirbhíse caite. Rinneadh forbairt ar Ionad Óige ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair ar bhonn píolotach in Aibreán 2022 agus is iad Muintearas atá ina bhun i gcomhair le Coiste Ionad Óige Ghaoth Dobhair. Tá Oifigeach Óige ceaptha ar chonradh bliana leis an togra a reachtáil ar bhonn píolótach. Deirtear i dtuarascáil bhliantúil Údarás na Gaeltachta inniu go bhfuil súil acu go leanfar leis an tseirbhís seo, ach maoiniú cuí a dheimhniú fana choinne.

Achomharc

Tá achomharc déanta chuig an Bhord Pleanála maidir le coinníoll a leag Rannóg Pleanála Chomhairle Contae Dhún na nGall síos, gur gá €56,000 a íoc leis an Chomhairle, le cosán coise dhá mhéadar ar leithne a fhorbairt, agus cead a thabhairt ionad altranais 58 seomra leapa a thógáil i gCarn Domhnach. Thug an Chomhairle Contae cead dul ar aghaidh leis an fhorbairt seo ar an 9ú lá de Nollaig, agus sé cinn déag de choinníollacha luaite leis an chead pleanála. San áireamh, beidh gá 56,000Euro a íoc leis an Chomhairle sula gcuirfear tús leis an fhorbairt, nó i gcodanna, ach sin a shocrú leis an Chomhairle Contae.Tá sé fógraithe ag cumann sacair Chláirsigh na Finne gur iad siopaí So-Lo, príomh urraí úr an chumainn do shéasúr na bliana seo. Seolfar geansaithe peile úr Chláirsigh na Finne do shéasúr 2023 go luath, agus sé ainm So-Lo a bheas ar na geansaithe peile do shéasúr na bliana seo. Tá siopaí ag So-Lo i mBealach Féich, i Leitir Ceanainn, Carn Domhnach agus Baile Dhún na nGall.