Aimsir

Táthar ag moladh do thiománaithe a bheith cúramach ar na bóithre arís inniu agus fógra buí seaca i bhfeidhm ag Met Éireann don chontae go meán lae.

Cé go bhfuil cúrsaí aimsire níos ar maidin tuairiscítear go bhfuil go leor de na bóithre cúil sleamhain go fóill.

Tá roinnt scoileanna i gceantar Inis Eoghain druidte de bharr na haimsire. Níor cuireadh isteach ar eitilt na maidine ó Aerfort Dhún na nGall go hAerfort Bhaile Átha Cliath.


Míoca

Caithfear cothrom na Féinne a thabhairt d'úinéirí tithe le brící lochtacha i nDún na nGall agus scéim a chur i bhfeidhm cosúil leis an scéim a fógraíodh an tseachtain seo d'úinéirí árasáin i mBaile Átha Cliath, a dúirt Róise Ní Laifeartaigh, ó Ghrúpa Gníomhaíochta Míoca Dhún na nGall.

D'iarr sí ar Theachtaí Dála Dhún na nGall seasamh leis na húinéirí tí sa chontae. Caithfear athraithe a dhéanamh ar an scéim leasaithe, go háirithe an coinníoll nach féidir íoc as dúshraith úr dona tithe, a dúirt sí, agus an scéim a chur i bhfeidhm láithreach.

Cháin sí bagairtí atá á ndéanamh ag bancanna ar úinéirí tithe le míoca maidir le haisíocaíochtaí morgáiste. Dúirt sí go gcaithfear an scéim a leathnú le go mbeidh daoine in achan pháirt den tír ábalta tairbhe a bhaint as, mar go bhfuil an fhadhb seo i níos mó ná an cheithre chontae atá san scéim leasaithe.

NowDoc

Beidh cruinniú inniu ag baill de Fhóram Sláinte an Iarthair le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus le baill Oireachtais le plé a dhéanamh ar sheirbhísí dochtúireachta NowDoc.

Dúirt Cathaoirleach Fhóram Sláinte an Iarthair, an Comhairleoir Gerry Mac Monagail gur léirigh an Fóram imní le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir le seirbhísí NowDoc san iar thuaisceart.

Tá éiginnteacht faoi thodhchaí na seirbhíse seo agus teastaíonn freagraí, a dúirt an Comhairleoir Mac Monagail.

Teastaíonn cinnteacht faoi sheirbhísí NowDow anois agus go leor imní i measc an phobail agus brú mór ar sheirbhísí in Otharlann Leitir Ceanainn, a dúirt an Comhairleoir Dónall Coyle.

Sláinte

Caithfear cur go mór leis na seirbhísí sláinte atá ar fáil do phobal na Gaeltachta, a deir an Comhairleoir Contae Micheál Cholm Mac Giolla Easpaig.

Dúirt sé nach bhfuil go leor dochtúirí teaghlaigh ag freastal ar phobal Ghaeltacht Thír Chonaill faoi láthair, agus dá bharr sin go bhfuil moill fhada go minic, coinne a fháil le dochtúir teaghlaigh.

Dúirt sé fosta gur cheart go mbeadh seirbhísí dochtúireachta saor in aisce don phobal ar fad, agus dúirt sé nár cheart aon chostas a bheith ar sheirbhís dochtúireachta NowDoc agus gur cheart an tseirbhís sin a choinneáil mar sheirbhís phoiblí.