Aimsir

Tá sneachta agus siocán ar bhóithre na Contae maidin inniu agus iarrtar ar thiománaithe a bheith cúramach.

Thit go leor sneachta i bpáirteanna den Chontae aréir agus bhí deacrachtaí móra ag tiománaithe taisteal mar gheall ar cheathadacha troma clocha sneachta, sneachta agus flichshneachta.

Tá ceathadacha clocha sneachta ag cruthu go leor deacaireachtaí ar bhóithre na Condae maidin inniu.

Tá tuairiscí faighte again go bhfuil na bealtaí sleamhain  fán Bhearnas Mhór, Mín an Fhir Ruaidh, Ceantar Bharr an tSléibhe i Leitir Ceanainn, Gleann tSúilí go Leitir Ceanainn, Cill Chartha, Gleann Cholmcille agus na Cealla Beaga, agus bealach Gleann na Geise.

Tá tuairiscí fáighte againn chomh maith go bhfuil an bealach ó Loch an Iúir go Gaoth Dobhair, Gort a Choirce fhad le Gaoth Dobhair agus ón Ghlassaigh go Doirí Beaga.

Tá bealach chúl an Eargail ó Dhún Lúiche fhad le Loch an Ghainneamh thar a bheith sleamhain maidin inniu chomh maith.

Táthar ag cur isteach ar sheirbhísí bus sa Chontae maidin inniu arís áit a bhfuil seirbhís bus McGeehan's i Leitir Ceanainn, seirbhís bus scoile McGettigans agus seirbhís bus scoile Patrick Gallagher i Leitir Ceanainn ar ceall chomh maith le seirbhís bus scoile Mhín an Labáin.

Tá roinnt seirbhísí bus Local Link ar ceall maidin inniu chomh maith.

Tá roinnt scoltacha druidte arís inniu agus scoltacha atá ag oscailt níos moille inniu mar gheall ar chúrsaí aimsire ina measc Pobalscoil na Rosann agus Scoil an Luinnigh i nGaoth Dobhair a bhéas ag foscailt ag an 11 a chlog maidin inniu.

Is féidir le tuismitheoirí súil a choinneailt ar leathanach meáin shóisialta na scoile má tá aon amhras orthu faoina scoil fhéin.

Tá innill griotála na Comhairle Condae i mbun griotála ó bhí luath maidin inniu ann. Bhí moill ar eitilt na maidine ó Aerphort Dhún na nGall go hAerphort Bhaile Atha Cliath mar gheall ar chúrsaí aimsire.

Tá rabhadh aimsire stádas buí sneachta agus siocán i bhfeidhm ag Met Eireann do Dhún na nGall go dtí'n 12 mean lae inniu.

Uaineoil

Dhéanfar feachtas margaíochta dírithe ar Uaineoil Dhún na nGall a sheoladh ar a mhí seo chugainn.

Dúirt Margaret Campbell ó Oifig Fiontar Áitiúil Dhún na nGall ag cruinniú de Choiste Talmhaíochta na Comhairle Condae inné ,go mbeidh agallaimh agus físeáin a ndéanamh ag tabhairt eolais ar na buntáistí a bhaineann le Uaineoil Dhun na nGall ó thaobh sláinte agus timpeallachta de agus go bhfuil an aimsir sa Chondae seo foirstineach don tionscal .

Dúradh ag an chruinniú go bhfuil sé tábhachtach go dtabharfadh Bord Bia tacaíocht don fheachtas margaíochta.

Rinneadh plé ag an chruinniú ar an rachairt mhór atá ar Fheoil orgánach faoi láthair agus ontaiodh gur cheart a leitheidi a phlé ag am níos moille.

Luach tithe cónaithe

Bhí méadú mór ar luach tithe cónaithe i gceantar na teorann agus in iarthar na hÉireann san dá mhí dhéag go Samhain 2022, do réir tuairisce ón Phríomh Oifig Staidrimh inné.

Bhí méadú 11% ar luach tithe i gceantar na teorann le bliain anuas, do réir an CSO.

Dúirt an Ceantalaí as Gaoth Dobhair, Éamonn Mac Giolla Bhríde go bhfuil éileamh níos mó ná bhí riamh roimhe ar thithe ar fud iarthar Dhún na nGall, agus gur sin an fáth go bhfuil luachanna chomh hard anois.

Míoca

D'iarr an Teachta Dála Thomas Pringle ar an Rialtas tacú le húinéirí tí a bhfuil brící lochtacha ina dtithe, a bhfuil brú a chur ag bancanna orthu anois maidir le haisíocaíochtaí morgáiste.

Dúirt sé sa Dáil inné go bhfuil bancanna ag déanamh bagairtí ar úinéirí tithe, nach fiú mórán na dithe anois de bharr brící lochtacha, maidir le hais íocaíochtaí morgáiste.

Dúirt an tAire Tithíochta Darragh O'Brien agus é ag tabhairt freagra ar an Teachta Pringle go leanfaidh sé air ag plé na ceiste le bancanna agus go ndéanfaidh sé an cás a phlé leis na húinéirí tí fosta