Aimsir

Táthar ag impí ar thiománaithe a bheith cúramach ar bhóithre Dhún na nGall go fóíll, mar go bhfuil siocán agus sneachta ar go leor de na bóithre go fóill.

á síniú curtha leis an fholáirimh aimsire stádas buí sneachta agus siocán atá i bhfeidhm ag Met Eireann do Dhún na nGall go dtí'n 9 a chlog maidin Dé hAoine.

Tá roinnt scoltacha sa Chondae druidte arís inniu mar gheall ar chúrsaí aimsire.

Tá innill griotála na Comhairle Condae i mbun griotála ó bhí an 4 a chlog maidin inniu ann agus beidh arís tráthnóna inniu.

Cuireadh eitilt na hoíche aréir ó aerphort Bhaile Átha Cliath go hAerfort Dhún na nGall ar ceall mar gheall ar chúrsaí aimsire.

Dúirt innealtóir bóthair le Comhairle Contae Dhún na nGall, Pól Mac Aoidh, go bhfuil siocán dubh ar go leor bóithre sa chontae go fóíll, agus gur cheart do thiománaithe a bheith cúramach inniu.

Cigireachtaí


Rinne an tÚdarás Um Cháilíocht Sláinte cigireacht ar roinnt ionad do dhaoine faoi mhíchumas i nDún na nGall atá mar pháirt de Ionad Ard Gréine i Srath an Urlár idir Mí Lúnasa agus Mí Dheireadh Fómhar na bliana anuraidh le scrúdú a dhéanamh ar shábháilteacht agus aire na n-othar sna hionaid.

Fuarthas go raibh Ionad Riverwalk ina raibh dhá chónaitheoir ag an am ag comhlíonadh na rialacha agus na caighdeáin atá riachtanach san ionad chomh maith le hIonad an Chlocháin ina raibh trí chónaitheoir nuair a rinneadh an chigireacht.

Maidir leis na hionaid eile Edencrest agus Cloghan, Railway View, agus Dreenan, in ainneoin go raibh siad ag cloí leis an mhór chuid dena rialacha agus na caighdeáin atá leagtha síos ag an Údarás, léiríodh imní sna hionad maidir le fadhb foirne, an easpa taifead ar eachtraí agus fadhb maidir le cúrsaí rialachais agus bainistíochta.

Otharlann Leitir Ceanainn


Tá Otharlann Leitir Ceanainn ar an tríú Otharlann is gnoithí sa tír inniu ó thaobh othar ar thralaithe de. 49 othar atá ar thralaithe san Otharlann inniu agus iad ag fanacht ar leapacha.

Aon othar agus fiche atá ar thralaithe san Aonad Timpiste agus Éigeandála agus 28 othar atá ar thralaithe i mbardaí san Otharlann.

162 Othar a bhí ar thralaithe in Otharlann Leitir Ceanainn go dtí seo an tseachtain seo, de réir na bhfigiúirí ó Chumann na nAltraí agus na mBancabhrach.

Seachtar déag leis an Víreas Covid 19 atá ag fáil cóir leighis in Otharlann Leitir Ceanainn inniu de réir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh


Tá an tráthnóna eolais a bhí le bheith ar siúl ag Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh i Leitir Ceanainn tráthnóna inniu curtha ar ceall anois mar gheall ar chúrsaí aimsire.

Beidh sé ar siúl anois Dé Ceadaoine seo chugainn an 25ú lá de Mhí Eanáir.

Bhearfar deis do dhaltaí eolas a fháil faoina cúrsaí ar fad agus ceisteanna a chur faoina seirbhísí atá ar fáil san Ollscoil Teicneolaíochta i Leitir Ceanainn, a dúirt an léachtóir Seán Mac Gairbheith.

Dúirt sé fosta, in agallamh ar Bharrscéalta inniu, go dtabharfar deis do dhaltaí turas a thabhairt ar na háiseanna atá in Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh i Leitir Ceanainn.

Otharlanna pobail

Caithfear díriú ar níos mó leapacha a chur ar fáil sna hotharlanna pobail le brú a bhaint de Otharlann Leitir Ceanainn, a dúirt Seán Ó Gallachóir, Leas Chathaoirleach Choiste Otharlann Naomh Iosef i Sraith an Urláir.

Bhí eolas ón Samhradh s'chuaigh thart go mbeadh brú ar sheirbhísí sna hotharlanna an Geimhreadh seo, agus is cosúil gur beag a rinneadh le hullmhú don bhrú breise sin, a dúirt sé.

Dúirt sé fosta go bhfuil brú airgid ar go leor daoine aosta le bliain anuas, agus méadú mór le bliain maidir le costais fuinnimh agus teasa go háirithe, a dúirt sé.

Tá daoine aosta a bhfuil imní orthu dul go Otharlann Leitir Ceanainn le comhar leighis a fháil ansin, de bharr go mbíonn go leor daoine ar thralaithe ar feadh tréimhsí fada san otharlann, a dúirt Seán Ó Gallachóir.