Uisce

Tá cruinniú á lorg go práinneach ag Comhairleoirí Contae i gceantar Bardais na nGleanntach le hUisce Éireann.

Dúradh ag cruinniú de Choiste Cheantar Bardais na nGleanntach go gcaithfear na deacrachtaí rialta atá le córais uisce in Iarthar Dhún na nGall a phlé.

Dúirt an Comhairleoir Contae Marie Therese Ní Ghallchóir go bhfuil deacrachtaí le córas uisce Leitir Mhic a Bhaird ó mhí Mheán Fómhair.

Thug sí le fios go mbeidh sé 2 bhliain sula mbeidh ionad cóireála uisce ur tógtha i Leitir Mhic a Bhaird.

Tá deacrachtaí móra fosta ag Ionaid Uisce Ghort an Choirce agus Mhín Uí Bhaoill.

Ionad Cóireála

Tá sé tugtha le fios ag an Chomhairleoir Contae Micheal McClafferty go mbeidh sé 200 lá oibre sula mbeidh fáil ar pháirt atá de dhíth in Ionad Cóireála Uisce na hArdadh Bige le go mbeadh an t-ionad ag obair mar is ceart.

Níl sé seo sasúil ar dhóigh ar bith a dúirt sé agus tá sé ag lorg cruinnithe ar bhonn práinne le hUisce Éireann.

Tá fadhbanna leis an soláthar uisce i gCloch Cheann Fhaola ó bhuail soilseach an t-ionad ag deireadh mhí na Nollag.

Banc

Beidh ceithre bhrainse de Bhanc Uladh ag druid amárach sa chontae le hullmhú le háth-oscailt mar bhrainsí de Permanent TSB.

Is iad na brainsí atá i gceist nó Baile Dhún na nGall, Na Cealla Beaga, Bealach Féich agus Bun Crannacha.

Beidh na foirgnimh seo le hoscailt arís gan mhoill faoi bhainistíocht an bhainc Permanent TSB.

Meastar go mbeidh brainse Leitir Ceanainn de Bhanc Uladh oscailte go dtí mí an Mhárta agus go mbeidh an brainse sin a dhruid go buan ansin, mar go bhfuil brainse ag Permanent TSB i Leitir Ceanainn cheana féin.