Covid-19

Deir an Dochtúir Ciarán O Fearraigh atá lonnaithe i Srath an Urláir go bhfuil cásanna Covid-19 agus cásanna fliú ag ardú i rith an ama agus go bhfuil achan seans go mbeidh brú mór ar an chóras sláinte ar feadh cúpla seachtain eile.

Dúirt sé go bhfuil brú i gcónaí ar Otharlann Leitir Ceanainn othair a ligint na bhaile nó chuig Otharlanna poiblí mar nach bhfuil an chúram ceart ar fail daofa.

Chinntigh sé go bhfuil iarrachtaí ar bun ag Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte réiteach a fhail ar na deacrachtaí agus dúirt sé go nglacfaidh sé am na beartais cuí a chur i bhfeidhm.

Ionaid altranais


Tá fáilte curtha ag an Dochtúir Teaghlaigh as Dún na nGall, Denis McCauley, atá ina Chathaoirleach ar Choiste Dochtúirí Teaghlaigh Cheardchumann Dochtúirí na hÉireann roimh an mholadh atá déanta ag Tithe Altranais na hÉireann go mbainfidh úsáide as leapacha folmha i dtithe altranais chun an brú atá ar an chóras sláinte a laghdú.

Dúirt an Dochtúir McCauley go bhfuil suas le 1,000 leabaí folamh i dtithe altranais ar fud na tíre agus go ndéanann sé ciall go mbeadh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte in ann úsáide a bhaint astu leis an bhrú a bhaint d'otharlanna na tíre.

Idir an dá linn dúirt an dochtúir McCauley go bhfuil dochtúirí teaghlaigh ag déanamh a ndícheall faoi láthair an brú a bhaint do na hotharlanna agus nach bhfuil siad ag cur othar ar aghaidh chuig na hotharlanna ach amháin i gcásanna éigeandála.

Otharlann Leitir Ceanainn


Cuireadh fios ar Ghardaí de bharr eachtraí ag Aonad Timpiste agus Éigeandála Otharlann Leitir Ceanainn 144 iarraidh le cúig bliana anuas.

Thug an tAire Heather Humphreys eolas i gceist Dála ón Teachta Dála Peadar Tóibín gur cuireadh fios ar Ghardaí chuig Aonaid Timpiste agus Éigeandala otharlanna 1,052 iarraidh ó 2018.

Maidir le eachtraí ag Aonad Timpiste agus Éigeandála Otharlann Leitir Ceanainn, cuireadh fios ar Ghardaí 33 iarraidh i 2018 agus 42 iarraidh i 2019.

Laghdaigh líon na n-uaireanta gur bh'éigean fios a chur ar Ghardaí chuig an Aonad Timpiste go 19 uair i 2020.

Cuireadh fios ar Ghardaí 23 uair i 2021 agus 27 uair i 2022 de bharr eachtraí ag Aonad Timpiste agus Éigeandála Otharlann Leitir Ceanainn.

Baile na nGallóglach


Tá Baile na nGallóglach i nDún na nGall roghnaithe le páirt a ghlacadh i scéim phíolótach tacsaí a d'fhógair an tAire Iompair Eamonn Ryan i gcomhair leis an Údarás Náisiúnta Iompar inné.

Tá níos mó ná 20 pobal tuaithe ar fud na tíre roghnaithe le páirt a ghlacadh sa scéim ar feadh tréimhse bliana.

Sé'n aidhm atá leis an scéim nó feabhas a chur ar sheirbhísí iompar i gceantair iargúlta tuaithe agus seirbhís tacsaí páirt-aimsire a chur ar fáil do dhaoine atá ina gcónaí sna ceantair sin.

Beidh deontas de €6,000 a chur ar fáil do thiománaithe a bhfuil na ceadúnais cuí acu agus beidh siad in ann daoine a bhailiú ón bhaile agus iad a thabhairt cé bith áit ar mian leo mar pháirt den scéim.

Stáisiún dóiteáin


Níl dul chun cinn ar bith maidir le stáisiúin dóiteáin úra a fhorbairt i nGleann Cholm Cille, Beál Átha Seanaigh nó i mBun Dobhráin.

Dhiúltaigh Comhairleoirí Contae glacadh le tuairisc a choimisiúnaigh an Roinn Comhshaoil, go mbeadh aon stáisiún amháin idir Bun Dobhráin agus Beál Átha Seanaigh.

Dúirt bainistíocht na Comhairle Contae gur chuir siad dearcadh na gComhairleoirí in iúl don Roinn go minic, go dteastaíonn dhá stáisiun dóiteáin úra, agus dúirt siad go leanfaidh siad ag cur brú ar an Roinn le go mbeidh maoiniú a chur ar fáil do stáisiún dóiteáin úr i mBun Dobhráin agus i mBéal Átha Seanaigh.