Tástáil Náisiúnta Gluaisteán

Bhí an ráta pas a b'ísle d'ionaid tástála gluaisteán sa tír, ag ionad tástála gluaisteán Dhoirí Beaga anuraidh, de réir tuairisce ó Independant.ie inniu.

Dé réir na tuairisce léirítear gur theip ar 40% de ghluaisteáin pas a fháil ag ionad tástála gluaisteánT Dhoirí Beaga anuraidh.

Bhí an ráta pas sna trí hionaid tástálacha gluaisteán i gCondae Dhún na nGall anuraidh, níos ísle ná an meán ráta náisiúnta de 54.3%. Bhí ráta pas de 46.4% ag ionad tástála Leitir Ceanainn, agus ráta pas de 51% a bhí ag ionad tástála Bhaile Dhún na nGall.

Soláthar uisce

Dúirt an Comhairleoir Condae Micheál Choilm Mac Giolla Easpaig nach bhfaca sé oiread deacrachtaí riamh le córais uisce agus a bhí séasúr na Nollag seo.

Dúirt sé nach raibh mórán áiteacha in Iarthar Dhún na nGall nach raibh deacrachtaí leis an tsoláthar.

Tá an Comhairleor Mac Giolla Easpaig ag iarraidh go mbeadh fiosrúcháin faoina deacrachtaí a bhí leis an chóras sna Rossa agus Gaoth Dobhair.

Dúirt sé gur caitheadh na milliún euro ar an chóras agus go gcaithfear freagraí a fháil ar na cúiseanna gur theip ar an chóras ar feadh roinnt seachtainí.

Dúirt sé nach bhfuil meas a thaispeáint ag Uisce Éireann don phobal nuair nach bhfuil siad sásta castáil leo agus na fadhbanna a mhíniú daofa.

Glaineacht

Tá baile Leitir Ceanainn glan 'go caighdeán glaineachta Eorpach', de réir an suirbhé is deireanaí ón eagraíocht 'Lucht Gnó in Éadan Bruscair' nó IBAL.

Tá Leitir Ceanainn sa seisiú háit as 40 cinn de bhailte agus cathracha na tíre seo, ar dearnadh scrúdú orthu agus moladh tugtha don chaighdeán glaineachta ar an bhaile.

Tugadh moladh ar leith do Pháirc Bhaile Mhic Cumhaill ar an bhaile sa tsuirbhé.

Tithíocht

Tá dearadh a dhéanamh ag Rannóg Tithíochta Chomhairle Contae Dhún na nGall ar 458 aonad tithíochta sa chontae i láthair na huaire.

Tá dearadh a dhéanamh ar scéimeanna tithíochta i mBun Dobhráin, Bun Crannacha, Leitir Ceanainn, An Clochán Liath, Carraig Airt, Leifear, na Cealla Beaga agus Carn Domhnach faoi láthair.

Tá dearadh a dhéanamh ar scéimeanna le idir 8 dteach agus 56 teach sa chontae faoi láthair.

Tá an scéim is mó, ag Baile na Carraige i mBun Crannacha, ina mbeidh 56 aonad tithíochta. Beidh scéim 50 teach i gCarn Domhnach agus scéim 50 teach i Leifear fosta.

Treoir-Chomhairleoirí

Beidh a gComhdháil bhliantúil a reáchtáil ag Institiúid na dTreoir-Chomhairleoirí ar champas Ollscoil Teicneolaíochta An Atlantaigh Leitir Ceanainn i mbliana

Beidh an Comhdháil ar siúl thar dhá lá, an deichiú agus an t-aonú lá déag de mhí Mhárta agus meastar go mbeidh 600 toscaire ag freastal ar an ócáid.

Seo an chéad chomhdháil ag Institiúid na dTreoir-Chomhairleoirí ar aon láthair amháin ó bhí 2019 ann mar gheall ar an ghéarchéim sláinte.

Athcheangal, athfhuinneamh agus athnuachan an téama a bheas ag comhdháil na hinstitiúide i Leitir Ceanainn.