An Craoslach

Tá sé fógartha go réachtalfar ceolchoirm sa bhliain úr le buíochas a ghabháil leis na seirbhísí éigeandála a bhí i láthair ag tragóid an Chraoslaigh.

Is ar an 30ú lá d'Eanáir in Ionad Fóillíochta an Aura i Leitir Ceanainn a bheas an cheolchoirm ar siúl agus is iad Máiréad Ní Mhaonaigh as Altan agus Moya Brennan as Clannad a chuirfidh an cheolchoirm i láthair.

Beidh leithéidí Bhrian McFadden de bhunadh an Chraoslaigh, Keith Duffy, Phil Coulter, Brian Kennedy, Lisa McHugh agus na Whistling Donkeys ag glacadh páirte ann.

€25 a chosnóidh ticéidí don cheolchoirm agus rachaidh siad ar díol Dé Sathairn seo.

Tusla

Tá beirt Oifigeach Óige ceaptha ag Tusla le cuidiú le daoine óga atá ag fuilstin mar gheall ar thragóid an Chraoslaigh.

Cuirfidh na hoifigigh cláracha agus gníomhaíochtaí éagsula ar fáil i gcomhair le Foróige, Seirbhís Óige Dhún na nGall agus Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall.

Beidh tacaíocht sláinte agus seirbhísí meabhairshláinte agus comhairleoireachta ar fáil fosta do dhaoine óga atá ag streachailt mar gheall ar an tragóid.

Fergus Mac Aoidh

Toghadh Fergus Mac Aoidh mar chathaoirleach úr ar CLG Dhún na nGall aréir.

Beirt a bhí san iomaíocht don ról agus toghadh Fergus Mac Aoidh le 87 vóta in aghaidh 77 vóta do Paul Mc Gonigle.

Is as Loch an Iúir ó dhúchas do Fhergus Mac Aoidh agus is ball é do CLG Naomh Adhamhnáin.

Bhí ról aige le blianta mar oifigeach cultúrtha agus Gaeilge agus bhí sé mar thoscaire Dhún na nGall ar Chomhairle Uladh.