Bóithre

Táthar ag moladh do thiománaithe a bheith cúramach ar bhóithre na Condae maidin inniu áit a bhfuil siocán agus ceo trom siocáin i gceantair áirithe ar fud na Condae.

Thit an teocht chomh híseal le seacht gcéim faoin reophointe i gceantair áirithe ar fud na Condae le linn na hoíche.

Deir Met Éireann go mairfidh an aimsir fhuar go dtí'n Aoine agus rabhadh aimsire stádas buí teocht íseal agus siocáin i bhfeidhm don chondae go dtí'n Aoine.

Tá eitilt na maidine o Aerphort Dhún na nGall go hAerphort Bhaile Átha Cliath ar ceall maidin inniu don dara lá as a chéile agus cuireadh eitilt na hoíche aréir ó Aerfort Bhaile Átha Cliath go hAerfort Dhún na nGall ar ceall don dara oíche as a chéile chomh maith.

Bhí foireann griottála na Comhairle Condae i mbun griotála ar bhóithre na Condae ó luath maidin inniu.

Míoca

Níl coiste míoca Chomhairle Contae Dhún na nGall ag feidhmiú mar a ba chóir, agus caithfear amharc ar dhóigheanna le gur féidir an coiste a chur ar bun ina cheart, a dúirt an Comhairleoir Contae Dónal Coyle.

Cuireadh roinnt cruinnithe den choiste seo ar ceal le tamall de bharr achrann a thóg ball tofa ag na cruinnithe.

Dúirt an Comhairleoir Coyle go raibh ionadaíocht láidir ón Chomhairle ag cruinniú leis an Roinn Tithíochta faoi cheist míoca ar an tseachtain s'chuaigh thart, le hionadaíocht óna páirtithe uilig sa Chomhairle, agus mhol sé go bhféadfadh an coiste sin gníomhú mar Choiste míoca na Comhairle feasta.

Tá comhráití ag leanstan ar aghaidh go fóill idir Comhairle Contae Dhún na nGall agus an Roinn Tithíochta maidir le tithe modúlacha a sholathár do theaghaigh le brící lochtacha i gcontae Dhún na nGall.

Thug Stiúrthóir Tithíochta na Comhairle, Patsy Lafferty le fios don Chomhairleoir Contae Johnny McGuinness go dteastaíonn tuilleadh plé ar an cheist seo leis an Roinn.

D'iarr an Comhairleoir McGuinness go ndéanfaidh achan iarracht tithe modúlacha a sholathár dona teaghlaigh leis na brící lochtacha a mbeidh a dtithe le leagaint agus le tógáil go húr.

Rinneadh achainí ag cruinniú de Choiste Polasaí Tithíochta Chomhairle Contae Dhún na nGall tráthnóna inné go mbunófaí ionad tastála do bhrící lochtacha i nDún na nGall.

D'iarr Cathaoirleach an Choite, an Comhairleoir Johnny McGuinness go ndéanfadh an Chomhairle Contae achan iarracht lena chinntiú go mbunófaí ionad tastála dona brící lochtacha sa chontae.

Beidh gá leis an tseirbhís seo sa chontae go ceann blianta, agus tá na háiseanna sa chontae le ionad mar seo a chur ar bun, a dúirt sé.

D'aontaigh an Comhairleoir Gerry Mac Monagail leis an mholadh, agus d'iarr sé ar an Chomhairle Contae aird a dhíriú ar an cheist seo.

Dúirt Stiúrthóir Tithíochta na Comhairle, Patsy Lafferty, go n-ardódh sé an cheist ag cruinniú de Choiste Polasaí Corparáideach na Comhairle, le go bhféadfaí iarratas a dhéanamh chun ionad tastála brící lochtacha a chur ar bun i nDún na nGall.

Cathaoirleach úr

Roghnaíodh an Comhairleoir Condae Michael McBride as Cill Mhic Réanáin mar Chathaoirleach ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall ag Cruinniú chinn bhliana an Bhoird inné.

Glacann sé áite an Chomhairleora Barry Sweeney as Béal Átha Seanaidh.

Roghnaíodh Patsy Mac Bhiocaire as an Fhalcarrach mar Leas Chathaoirleach an Bhoird. Dúirt an Comhairleoir Mc Bride go bhfuil sé paiseanta faoi chúrsaí Oideachais, go háirithe seirbhísí breis oideachais FET.

Mhol sé na scileanna a chuireann cúrsaí FET ar fáil agus dúirt sé gur cheart daltaí a spreagadh le tabhairt faoina cúrsaí, rud a rachadh chun sochair go mór do Chomhlachtaí agus don Chondae.

Dúirt an Comhairleoir Condae Barry Sweeney agus é ag éirigh as mar Chathaoirleach ar Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall go raibh bliain thar a bheith dúshlánach ag an Bhord.

Dúirt sé go raibh brú ollmhór ar sheirbhísí agus áiseanna an Bhoird mar gheall ar Covid 19 agus foghlaim ar líne, daltaí ón Úcráin agus go háirithe tragóid an Chraoslaigh agus iarrachtaí an Bhoird tacaíocht a thabhairt do Choláiste na Maolruaidhe a chaill daltaí agus tuismitheoirí chomh maith le tacaíocht a thabhairt do phobal bheag an Chraoslaigh.

Dúirt an Comhairleor Sweeney gur éirigh leis an Bhord go leor a bhaint amach i rith na bliana idir seoladh Ollscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh ag a bhfuil dhá champas i nDún na nGall sin i Leitir Ceanainn agus Na Cealla Beaga chomh maith le cúrsaí den scoth atá a reachtáil ag an Bhord, go háirithe an Cúrsa Fíodóireachta i gCill Chartha.