An Craoslach

Beidh cruinniú ar siúl tráthnóna le tús a chur leis an phróiseas chun ionadaithe ó phobal an Chraoslaigh a cheapadh ar Ghrúpa Oibre atá á chur ar bun ag Comhairle Contae Dhún na nGall, le tacaíocht phraicticiúil a chur ar fáil do phobal an Chraoslaigh.

Beidh cathaoirleacht á déanamh ar an choiste seo ag stiúrthóir seirbhísí na Comhairle, Liam Mac an Bhaird.

Tá súil ag an ghrúpa oibre moltaí a chur le chéile le cur os comhair na Comhairle Contae le cibé tacaíocht atá riachtanach a chur ar fáil don phobal ansin.

Tá súil go mbeidh aontú ar na moltaí agus na tograí ón ghrúpa oibre roimh dheireadh mhí Mheitheamh.
Beidh cruinniú poiblí ar an Chraoslach tráthnóna inniu fosta in Ionad Pobail Massinasss maidir le dáileamh a dhéanamh ar an mhaoiniú atá bailithe do chiste an Chraoslaigh.

Is é Cumann na Croise Deirge, a bhailigh €1.8 milliún go trásta don Chraoslach, atá á eagrú.

Toraigh

Tá sé tábhachtach síniú níos faide a chur leis an sleamhnán ag oileán Thoraí agus é a dhéanamh níos leithne, a dúirt Marjorie Uí Chearbhaill, Bainisteoir Chomharchumann an oileáin.

Tá sí ag iarraidh go mbeidh sé ar chumas an bhád lastais a theacht i dtír ansin níos minicí, ach tá constaicí móra maidir leis an bhád lastais teacht fhad leis an sleamhnán ar an oileán, mar nach bhfuil an sleamhnán fada go leor.

Dúirt sí fosta go bhfuil maoiniú de dhíth go luath le cur leis an bhalla cosanta i dToraigh, le déileáil leis an chreimeadh cósta atá ag tarlú ar an oileán.