Buiséad

D'aontaigh Comhairleoirí Contae Dhún na nGall ag cruinniú míosúil na Comhairle inné, glacadh le buiseád caipitil trí bliana, 2023-2025, a bhfuil caiteachas de 937M Euro luaite leis.

Beidh an sciar is mó den airgead a chaitheamh ar chúrsaí tithíochta go ceann trí bliana. Tá 292M Euro den chaiteachas sin luaite leis an bhliain seo chugainn, 2023.

Tá 133M Euro luaite le tógáil tithe sa chontae thar trí bliana agus 32m Euro le talamh a cheannacht do thithíocht.

Brící lochtacha

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall chun iarraidh ar an Roinn Tithíochta maoiniú a chur ar fáil ar bhonn práinne, le lóistín a chur ar fáil do na teaghlaigh is measa a bhfuil brící lochtacha ina dtithe cónaithe.

D'iarr an Comhairleoir Martin McDermott go gcuirfidh tithe ar fáil do dheich dteaghlach a bhfuil a dtithe I ndroch riocht, agus nach bhfuil sábháilte, agus dúirt sé gur cheart é sin a dhéanamh roimh Nollaig, nó níos luaithe.

D'iarr sé go gcuirfidh teachtaireacht láidir ón Chomhairle chuig an Aire agus an Roinn, agus go bhfaighfí maoiniú ar bhonn práinne le tithe a chur ar fáil go gasta don teaghlaigh a bhfuil a dtithe ag titim faoi láthair.

Údarás na Gaeltachta

Dúirt an comhalta nua thofa ar Bhord Údarás na Gaeltachta, An Comhairleoir Anthony Molloy go bhfuil súil aige an fhreastal is fearr a dhéanamh ar Ghaeltachtaí na contae ar fad le linn a thréimhse ar bhord Údarás na Gaeltachta.

Dúirt sé go mbeidh sé ag díriú go mór ar chur chun cinn na Gaeilge, agus neartú agus ar chaomhnú na Gaeilge agus ar thacaíocht a thabhairt do ghnóanna Gaeltachta.

Taisme

Tugadh bean in a cuid 70aidí go hotharlann Leitir Ceanainn mar gheall ar ghortaithe a bhain dí i dtaisme a tharla i Srath an Urlár tráthnóna inné.

Deir na Gardaí go raibh an bhean ag siúl ag an Ghléib i Srath an Urlár i dtrátha 6:20 nuair a bhuail carr í.

Tugadh go hotharlann Leitir Ceanainn í ach tuigtear nach bhfuil sí gortaithe go holc. Tá na Gardaí ag leanstan lena bhfiosrúcháin.

An Craoslach

Beidh cruinniú ar siúl ar an Déardaoin le tús a chur leis an phróiseas chun ionadaithe ó phobal an Chraoslaigh a cheapadh ar Ghrúpa Oibre atá a chur ar bun ag Comhairle Contae Dhún na nGall, le tacaíocht phraicticiúil a chur ar fáil do phobal an Chraoslaigh.

Beidh Cathaoirleacht a dhéanamh ar an choiste seo ag stiúrthóir seirbhísí na Comhairle, Liam Mac an Bhaird.

Ar an choiste fosta, beidh na Comhairleoirí Nóirin Nic Gairbheith, John Shéamuis Ó Fearraigh agus Michael McClafferty.

Tá súil ag an ghrúpa oibre moltaí a chur le chéile le cur os comhair na Comhairle Contae le cibé tacaíocht atá riachtanach a chur ar fáil do phobal an Chraoslaigh.

Tá súil go mbeidh aontú ar na moltaí agus na tograí do phobal an Chraoslaigh roimh dheireadh mhí Mheitheamh I mbliana.