Agóid

Beidh agóid ag daoine a bhfuil brící lochtacha ina dtithe cónaithe, taobh amuigh de Áras na Contae i Leifear inniu, áit a mbeidh cruinniú míosúil de Chomhairle Contae Dhún na nGall ar siúl.

Dúirt Paddy Diver gur cheart don Chomhairle brú a chur maidir le tithe modúlach a chur ar fáil dona teaghlaigh a bhfuil droch bhail ar a dtithe.

Thug sé le fios fosta gur lorg siad cead cur i láthair a dhéanamh don Chomhairle ag cruinniú an lae inniu.

Bord Údarás na Gaeltachta

Dhéanfaidh Comhairleoirí Contae Dhún na nGall cinneadh inniu maidir le hionadaí dá gcuid a chur ar Bhord Údarás na Gaeltachta.
Beidh ar a laghad beirt san iomaíocht don phost.

Beidh a ainm a chur chun tosaigh ag an ionadaí reatha, An Comhairleoir John Shéamuis Ó Fearraigh ó Shinn Féin agus ag an Chomhairleoir Anthony Molloy ó Fhianna Fáil.

Beidh an Bord úr ag feidhmiú ar feadh tréimhse dhá bhliain.

Gadaíocht

Goideadh na mílte euro ó eagraíocht deonach in Inis Eoghain mar gheall ar eachtra cibear ionsaí a tharla ar líne.

Chuir Davin Doherty ó Chumann Tradála Charn Domhnaigh in iúl gur dearnadh cibear ionsaí ar chuntas na heagraíochta le linn daofa a bheith ag íoc sonrasc ar líne.

Dúirt sé gur fadhb ollmhór é seo atá le sárú ag gnónna faoi láthair agus dúirt sé gur tharla eachtra dá mhacasamhail do ghnóanna eile sa cheantar agus gur chaill gnó amháin níos mó ná €35,000 dá bharr.

Dúirt Davin Doherty go bhfuil na mílte euro caillte ag Cumann Trádála Charn Domhnaigh san eachtra agus rinne sé achainí ar ghnóanna áitiúla a bheith ar a n-airdeall maidir le h-ionsaithe choiriúlachta ar líne.

Lóistín éigeandála

Tá imní léirithe ag Pobal Shíomóin an Iarthuaiscirt eagraíocht a thugann tacaíocht do dhaoine gan dídean go bhfuil sé éirí thar a bheith deacair lóistín éigeandála a aimsiú do dhaoine gan dídean.

Dúirt Noel Daly ón eagraíocht gur ábhar imní an t-ardú atá tagtha ar líon na ndaoine gan dídean i gCondae Dhún na nGall.

Dúirt sé go bhfuil méadú faoi dhó ar líon na ndaoine gan dídean san Iarthuaisceart le sé bliana anuas.

101 duine fásta a bhí ag lorg lóistín éigeandála ar an mhí s'chuaigh thart i Réigiún an Iarthuaiscirt, de réir na bhfigiúirí is deireanaí atá foilsithe ag an Roinn Tithíochta.

Tá deacarachtaí móra ag an eagraíocht lóistín éigeandála a aimsiú dóibh siúd atá gan dídean faoi láthair agus is cinnte go bhféadfadh i bhfad níos mó daoine a bheith gan dídean ach nach bhfuil siad san áireamh sna figiúirí oifigiúla, dar le Noel Daly.

Toraigh

Tá pleananna ag Coiste Pleanála Teanga Oileán Thoraí Coláiste Gaeilge a chur ar bun ar an oileán. Dúirt Marjorie Uí Chearrbhaill, Bainisteoir Chomharchumann Thoraigh, go mbeidh go leor oibre le déanamh acu maidir le lóistín a shocrú agus go mbeidh siad ábalta tabhairt faoi Choláiste Gaeilge.

Tá obair ar bun i gcomhair le hOideas Gael le cúrsa seachtaine a reachtáil do dhaoine fásta I dToraigh, agus tá súil go dtig tógáil ar sin, a dúirt Oifigeach Pleanála Teanga Thoraí Seanán Mac Aoidh.

Oileáin

Tá dul chun cinn a dhéanamh de réir a chéile maidir le tograí forbartha ar oileáin Dhún na nGall, ach tá go leor le déanamh go fóill, a dúirt Bainisteoir Chomharchumann na nOileán Beag, Máirín Uí Fhearraigh.

Dúirt sí gur chuir pobal na n-oileán fáilte mhór roimh an obair a rinneadh ar bhóithre ar na hoileáin le roinnt seachtainí, i ndiaidh achainí a mhair roinnt blianta na bóithre sin a chóiriú.

Chuir sí fáilte roimh chinneadh ag cruinniú de Choiste Oileáin na Comhairle Contae le gairid, plean oibre a chur le chéile, in ord tosaíochta, chun maoiniú a aimsiú agus chun tabhairt faoi thograí forbartha ar na hoileáin.