Úireolaí de dhíth

Tá próiseas ar bun chun Úireolaí Comhairleach a earcú ar bhonn lán aimseartha in Otharlann Leitir Ceanainn, i ndiaidh don Dr Comhairleach Úireolaíochta, Asadulla Aslam, éirí as a chuid dualgas le gairid, de bharr coinníollacha oibre san otharlann.

Lorg Cathaoirleach Fhóram Sláinte an Iarthair, An Comhairleoir Gerry Mac Monagail, ag cruinniú an Fhóraim inné, cén obair atá ar bun chun an post seo a líonadh.

Dúirt sé go bhfuil súil aige go líonfar an post seo gan mórán moille.

Dochtúir teaghlaigh de dhíth

Caithfear iarracht dochtúir teaghlaigh a aimsiú le freastal ar phobal Dhún Chionn Fhaola, ó cuireadh deireadh tobann leis an íoclann dochtúra ansin, a dúirt Cathaoirleach Fhóram Sláinte an Iarthair, an Comhairleoir Gerry Mac Monagail.

Dúirt sé gur aistrigh na seirbhísí ó Dhún Chionn Fhaola go dtí na Gleannta, ach nach dtig a bheith ag dréim le pobal Dhún Chionn Fhaola taisteal go dtí na Gleannta do sheirbhísí dochtúireachta.

Aonad Oinceolaíochta

Táthar ag tuar go mbeidh méadú mór ar an éileamh ar sheirbhísí lae in Aonad Oinceolaíochta Otharlann Leitir Ceanainn, agus dá bharr tá plean ag grúpa otharlanna Saolta aonad úr oinceolaíochta agus haemaiteolaíochta do sheirbhísí lae a fhorbairt ag Otharlann Leitir Ceanainn.

D'admhaigh Príomhoifigeach Oibríochta Saolta, Anne Cosgrove go bhfuil srianta móra sna seirbhísí seo in Otharlann Leitir Ceanainn faoi láthair.

Feirmeacha gaoithe

Beidh comhairliúcháin phoiblí ar fheirmeacha gaoithe ar siúl i nDún na nGall inniu agus amárach. Beidh an chéad ócáid ar siúl in Óstán Clanree Leitir Ceanainn tráthnóna inniu agus in Óstán Jackson Bealach Féith amárach ón 4 a chlog go dtin 8 a chlog.

Daoine gan dídean

Beidh Ceardlann ag Coiste Cheantar Bardais Leitir Ceanainn agus Bhaile na nGallóglach inniu leis an cheist maidir le daoine atá gan didean agus daoine a bhíonn ag lorg deirce ar shráideacha an bhaile a phlé.

Dúirt an Comhairleoir Condae Dónal Mandy Kelly go bhfuil an fhadhb maidir le daoine ag lorg déirce ar an bhaile ag ardú agus cheistigh sé an raibh na daoine seo dairíre nó an é grúpa eagraithe de chaimiléirí a bhi iontu.

Teastas Sóisearach

Beidh 2,382 dalta scoile nDún na nGall ag fáil torthaí scrúduaithe an Teastais Shóisearaigh inniu. Beidh na torthaí ar fáil sna scoileanna ar maidin agus beidh deis ag daltaí na torthaí a fháil ar an idirlíon ag a 4.00 tráthnóna.