Buiséad

Rinne Feidhmeannaigh Chomhairle Contae Dhún na nGall i gcomhair leis na Comhairleoirí achan iarracht agus buiséad a chur le chéile do 2023, an fhreastal is fearr a dhéánamh ar phobal na contae, a deir an Comhairleoir Contae Anthony Molloy.

Tá gnóanna i nDún na nGall go mór faoi bhrú ó thús na géarchéime sláinte, agus b'éigean a chinntiú nach mbeadh méadú ar rátaí gnó, a dúirt sé.

Dúirt an Comhairleoir Molloy gur buntáiste mór don Chomhairle an 2.6M Euro a fuair an Chomhairle ón Rialtas le cuidiú íoc as páighe agus costais ard fuinnimh.

Chuir sé fáilte roimh infheistíocht de 55m Euro i gcúrsaí bóithre i nDún na nGall le linn 2023.

Teastaíonn foinsí breise maoinithe ón Chomhairle Contae agus caithfear amharc go géar ar an cheist sin anois, a dúirt an Comhairleoir Anthony Molloy.

Tithe modúlacha

Tá iarratas le déanamh ag Comhairle Contae Dhún na nGall ar chruinniú leis an Aire Tithíochta Darragh O'Brien ar bhonn práinne, le go mbeidh tithe modúlacha a gcur ar fáil do theaghlaigh sa chondae a bhfuil brící lochtacha ina dtithe.

Glacadh d'aonghuth le rún ón Chomhairleoir Gerry Mac Monagail ag cruinniú buiséad na Comhairle inné, cruinniú práinneach a lorg leis an Aire.

Dúirt an Comhairleoir Mac Monagail go bhfuil daoine ina gcónaí I dtithe le brící lochtacha nach bhfuil sábháilte, agus go bhfuil práinn lena gcás.

D'aontaigh Cathaoirleach na Comhairle, An Comhairleoir Liam Blaney lena mholadh, agus dúirt sé go ndéanfaidh iarratas ar chruinniú leis an Aire go gasta.

Comharthaíocht úr

Cuireadh 60,000 Euro ar fáil i mbuiséad Chomhairle Contae Dhún na nGall i 2023 le comharthaíocht úr a chur in airde sa chontae, in áit sean chomharthaí bóthair nach bhfuil ag cloí leis an reachtaíocht ó thaobh na Gaeilge de.

Dúirt Stiúrthóir Airgeadais na Comhairle, Richard Gibson go bhfuil go leor sean chomharthaí bóthair sa chontae go fóill, nach bhfuil ag cloí leis an dlí maidir le logainmneacha Gaeltachta de.

Dúirt sé nach gcríochnófar an obair seo ar fad ar an bhliain seo chugainn, agus go mbeidh airgead le cur ar fáil arís ar an bhliain seo chugainn le leanstan den obair seo.

Costas cíosa

Tá ardú 19% tagtha ar chostas cíosa i nDún na nGall agus tá sé ar cheann de na hardaithe is mó sa tír.De réir Daft.ie, ganntanas tithiochta an chúis leis an ardú ar chostas cíosa.

Sé'n meánchostas cíosa i nDún na nGall anois no €933, sin ardú 19% i gcomparáid leis an tríú ceathrú de 2021 Cha raibh ach 220 teach le ligint ar cíos I réigiún Connacht/ Uladh ar Chéad lá den mhí seo.

Agus dúirt an Teachta Dála Piaras Ó Dochartaigh go bhfuil an fhadhb maidir le daoine atá gan dídean ag ardú sa Chondae go rialta agus dúirt sé go bhfuil go leor suíomhanna fiú ina pharóiste féin Gaoth Dobhair a bheadh foirstineach do Thithíocht Shóisialta.