Fear ainmnithe

Ba é Eddie Tinney as Tullaigh Gé, Leitir Ceanainn and fear ina chuid 70aí a maraíodh i dtaisme feirme a tharla ar imeall bhaile Leitir Ceanainn maidin inné.

Bhi aithne mhaith ar Eddie Tinney mar gheall ar a chomhlacht Tinney Ola agus Gual ar Bhóthar an Phoirt ar an mbaile.

Maireann a bhean chéile Theresa beirt mhac agus beirt iníonacha

Deir na Gardaí go bhfuil siad ag leanstan lena bhfiosrúcháin.

Buiséad Co. Co. Dhún na nGall

Beidh cruinniú fbhuiséad Chomhairle Chontae Dhún na nGall ar siúl in Áras na Contae i Leifear inniu.

Tá caiteachas de €175.5m i ndréachtbhuiséad 2023, sin méadú ó €162.3m a bhí i mbuiséad 2022 na Comhairle.

Tá €23.4m luaite i mbuiséad 2023 do thithíocht, €55.1m do chúrsaí bóithre, €21.8m do sheirbhísí uisce agus €16.5m do chúrsaí timpeallachta.

Buiséad iontach dúshlánach atá ann, i gcomhthéacs costais ard boilscithe agus a thionchar siúd ar chostais reatha na Comhairle, a dúirt an Príomhfheidhmeannach, John McLaughlin.

Athbhreithniú ar aerfoirt réigiúnacha

D'fhógair an tAire Stáit Hildegard Naughton go gcuirfidh an Roinn Iompar tús le hathbhreithniu lár téarma ar Chlár na Aerphort Réigiúnacha.

Tá seirbhísí aeir idir Dún na nGall agus Baile Átha Cliath san aireamh faoin chlár seo.

Is é an aidhm atá le Clár Aerphoirt Réigiúnacha 2021 go 2025 maoiniú a chur ar fáil d'aerphoirt bheaga , aerphoirt le níos lú ná milliún paisinéir sa bhliain, le cinntiú gur féidir leis na haerfoirt coinníollacha a chomhlíonadh maidir le cúrsaí sábháilteachta agus slándála.

D'admhaigh an tAire Stáit Hildegarde Naughton gur calleadh sheirbhísí aeir idir Dun na ngall agus Glaschú de bharr na paindéime

Mar pháirt de Chomharleachain Poibli ar an athbhreithní lár téarma cuirfear fáilte roimh thuairimi on phobal roimh an la deireanach den bhliain.

Carrfhia
Tá an fhadhb maidir le carrfhia ar na bóithre ar fud an iarthuaiscirt níos measa anois ná mar a bhí riamh roimhe, a deir an Comhairleoir Contae John Shéamuis Ó Fearraigh.

Dúirt sé gur cheart do leithéidí An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fia Dhúlra agus Comhairle Contae Dhún na nGall cruinniú a bheith acu le plean oibre a chur le chéile chun déileáil leis an fhadhb seo.

Tá damáiste á dhéanamh do charranna ar bhonn rialta de bharr an oiread timpistí le carrfhia, agus d'fhéadfaí go marófaí duine ar na bóithre i dtimpiste leis na carrfhia, a dúirt an Comhairleoir Ó Fearraigh.

Rinne sé achainí ar thiománaithe a bheith iontach cúramach san áit a mbíonn na carrfhia.

Dúirt sé gur baineadh stad as féin le gairid, agus é ag taisteal ar bhealach chúl na hEaragaile san oíche, áit a raibh breis agus leathchéad carrfhia ar thaobh an bhealaigh.