Michael Murphy

D'fhógair caiftín fhoireann sinsear peile Dhún na nGall, Michael Murphy, i ráiteas tráthnóna inné, go bhfuil sé ag éirí as mar pheileadóir contae.

Tá cúig bliana déag caite ag Michael Murphy ag imirt do fhoireann sinsear peile Dhún na nGall agus tá sé mar chaiftín ó 2011.

Faoina stiúr mar chaiftín, bhain Dún na nGall Craobh Uladh cúig huaire, le cois Craobh na hÉireann i 2012.

D'imir sé a chéad cluiche sinsear don chontae ag ocht mbliana déag d'aois in 2007.

Dúirt Michael Murphy gur pribhléid a bhí ann a bheith ag imirt don chontae le scór bliain. Ghabh sé buíochas leis na himreoirí agus na bainisteoirí ar fad a raibh baint aige leo le blianta.

Dúirt iarchaiftín ar fhoireann sinsear peile Dhún na nGall, a thóg Corn Sam Maguire i 1992, Anthony Molloy, go raibh Michael Murphy ar an pheileadóir is fearr riamh a d'imir do Dhún na nGall.

Buíochas

Ghabh Cathaoirleach Choiste Contae CLG Dhún na nGall, Mick McGrath buíochas le Michael Murphy as an tseirbhís luachmhar atá tugtha aige don chontae le blianta fada.

Dúirt sé go raibh sé ina cheannaire i gcónaí ar pháirc na himeartha, ach gur ceannaire a bhí ann den pháirc chomh maith.

Dúirt sé gur cinnte go mbeidh ról le himirt ag Michael Murphy i gcúrsaí peile sa chontae arís amach anseo, agus gur duine é a bhfuil ard mheas air i measc lucht an CLG, ní hamháin sa chontae ach ar fud na tíre.

Míoca
Thug saineolaithe cuairt ar thithe i nDún na nGall ina bhfuil míoca inné leis an droch bhail ata ar na tithe a fheiceáil daofa féin.

Tá siad san iarthuaisceart do chomhdháil 3 lá atá ar siúl i Leitir Ceanainn agus i nDoire faoi ábhair docharach i mbrící lochtacha.

Leanfaidh an chomhdháil in Ollscoil Uladh i nDoire inniu ráite go bhfíuil gá le níos mo taighde ar an cheist

Tithe folmha

Chuir an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Charlie McConalogue, fáilte roimh athraithe ar scéim deontais do thithe folmha i gceantair tuaithe i nDún na nGall.

Tá athrú anois ar scéim deontais "Croí Cónaithe" le gur féidir ceantair tuaithe i nDún na nGall a chur san áireamh faoin scéim anois.

Bhéarfar deis anois do níos mó daoine i nDún na nGall maoiniú a fháil chun tithe atá folamh a chóiriú, le go mbeidh cónaí iontu arís, a dúirt an tAire McConalogue.

Dúirt sé go bhfuil an scéim seo iontach praicticiúil chun cuidiú le daoine a bhfuil sean fhoirgnimh acu, iad a chóiriú, le gur féidir cónaí iontu.

Tá uasmhéid de 50,000 euro de dheontas ar fáil faoin scéim Croí Cónaithe, a dúirt an tAire McConalogue.


An Craoslach

Beidh cruinniú do phobal an Chraoslaigh agus d'eagraíochtaí atá ag feidhmiú i gceantar an Chraoslaigh anocht.

Dhéanfar plé ar chiste tacaíochta Chumann na Croise Deirge do phobal an Chraoslaigh.

Is do phobal na háite agus do eagrais na háite amháin atá an cruinniú seo anocht, agus sé'n sprioc atá leis ná go mbeidh deis ag an phobal plé agus díospóireacht a dhéanamh ar Chiste Chumann na Croise Deirge agus an dóigh is fearr lena chaitheamh.

Beidh cruinniú na hoíche anocht ar siúl in Ionad Pobail Massinass ag a 7.00