Ionad leighis

Tá an tAire Sláinte Stephen Donnelly sa chontae inniu. Tá sé i mBun Cranncha faoi láthair agus dhéanfaidh sé Ionad Leighis úr Bhun Cranncha a oscailt ar maidin.

Bhéarfaidh sé cuairt ar Ionad Leighis Bhaile Úr Uí Chuinneagáin ag 10.15 ar maidin agus bhéarfaidh sé cuairt ar Otharlann Leitir Ceanainn i ndiaidh an mheán lae.

Casfaidh an tAire Donnelly le baill foirne ag Aonad Otharcharr Leitir Ceanainn ag 14.45 inniu agus cuirfidh sé críoch lena chuairt ar an chontae nuair a bhéarfaidh sé cuairt ar Mol Sláinte Pobail an Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte ar Bhóthar Chill Mhic Réanáin ag 3.30 inniu.

Feachtas margaíochta

Tá tús a chur inniu le feachtas margaíochta ceannaigh Dún na nGall ag iarraidh ar dhaoine earraí atá déanta sa chontae a cheannacht idir seo agus an Nollaig.

Tá aird a dhíriú ag Rannóg Forbairt Eacnamaíochta Chomhairle Contae Dhún na nGall ar na hearraí atá a ndéanamh sa chontae, agus brandáil agus margaíocht faoi leith a dhéanamh orthu idir seo agus oíche Nollag.

Tá thar 300 gnó sa chontae páirteach san fheachtas margaíochta agus bolscaireachta seo.

Tá béim mhór a chur ar an fheachtas ceannaigh Dún na nGall ar na meáin shóisialta. Anuraidh, chonaic 13.9m duine na táirgí a bhí a dtaispeáint san fheachtas seo in 70 tír ar fud na cruinne.

Dúirt Cathaoirleach Choiste Polasaí Eacnamaíochta Chomhairle Contae Dhún na nGall, An Comhairleoir Ciarán Brogan go bhfuil an feachtas seo iontach tábhachtach le margaidh úra a aimsiú do tháirgí atá a ndéanamh i gcontae Dhún na nGall.


Spéartha dorcha


Tá taifead a dhéanamh le mí anuas, ar an dorchadas atá san spéir i nGleann Cholm Cille mar pháirt den iarratas atá a dhéanamh stádas spéartha dorcha a bhaint amach don cheantar.

Deir Donna Ní Gallachóir, Oifigeach Forbartha Lar chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille, go bhfuil caighdeán ard dorchadais sna spéartha sa cheantar, agus gur cheart go mbainfeadh siad an stádas seo amach.

Tá polasaí a chur le chéile acu faoi láthair maidir le fís, misean agus cuspóirí, mar pháirt den iarratas atá a dhéanamh acu le Cumann Idirnáisiúnta na Spéartha Dorcha.

Caithfidh comhlachtaí agus lucht gnó na háite comhoibriú leo maidir le an cineál soilse atá in úsáid acu, a dúirt sí.

Mairfidh an obair chun an stádas spéartha dorcha a fháil, bliain go leith ina iomláine.