Bomaite ciúnais

Bhí bomaite ciúnais in omós an deichniúr a maraíodh i dtragóid an Chraoslaigh ag cruinniú Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall i Leitir Ceanainn inné.

Dúirt Cathaoirleach an Bhoird, an Comhairleoir Barry Sweeney gur bhain an tragóid stangadh an pobal na tíre ar fad, agus rinne sé combhrón leis na teaghlaigh a chaill ball teaghlaigh agus dúirt sé go bhfuil súil aige go mbeidh biseach iomlán orthu siúd a gortaíodh.

Maraíodh beirt dhalta agus beirt thuismitheoir de chuid Choláiste na Maoil Ruaidhe san phléascán, Leona Harper agus James Monaghan a bhí ina ndaltaí ar an scoil, agus beirt thuismitheoir, Martina Martin agus Catherine O'Donnell.

Tacaíocht do scoil

Tá iarratas déanta ag Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall chuig an Roinn Oideachais ar thacaíocht bhreise do Choláiste na Maoil Ruaidhe i mBaile na nGallóglach, le cuidiú leis an scoil déileáil le tragóid an Chraoslaigh.

Dúirt Príomhfheidhmeannach an Bhoird, Anne McHugh go bhfuil iarratas déanta acu chun Múinteoir Gairmtheoir breise a cheapadh chun treoir agus comhairle a chur ar dhaltaí agus ar fhoireann na scoile.

Tá iarratas déanta fosta chun tuilleadh múinteoirí oideachais speisialta a earcú don scoil.
Tá sé tábhachtach éisteacht le pobal na scoile agus cibé cuidiú agus tacaíocht a theastaíonn uathu anois, agus iad ag déileáil leis an tragóid seo, a chur ar fáil daofa, a dúirt Anne McHugh.

Cúiteamh

Sheas an Chúirt Achomhairc inné le cúiteamh de €2 mhilliún a bronnadh ar lánúin as Mín Doire Abhainn, Anagaire sa bhliain 2020.

Bhronn an Ardchúirt cúiteamh dhá mhilliún euro i mi na Nollaig 2020 ar Phatrick Duffy agus an bhean chéile Anita as Mín Doire Abhainn, Anagaire i ndiaidh do insliú a cuireadh isteach ina dteach cónaithe ag Mín Doire Abhainn, Anagaire i Mí Feabhra 2016, dochar a dhéanamh dá shláinte.

Chuir Patrick Duffy agus a bhean chéile Anita i leith McGee Insulation Services sna Dúnaibh agus GMS Insulations i gCondae Longford go raibh ceimicí nimhiúil san insliú a d'úsáid an comhlacht McGee Insulations ina dteach cónaithe agus go raibh damáiste fadtéarmach déanta dá shláinte da bharr.

Dúirt an Breitheamh Kevin Cross sa Chúirt inné, gur bhain gortaithe tromchúiseacha do Phatrick Duffy agus a bhean chéile Anita .

Duirt sé nach raibh an cúiteamh de dhá mhilliún euro ro-ard mar a bhi a mhaiodh ag Comhlacht Mc Gee Insulations agus sheas sé leis an meid a fograiodh chóir a bheith dhá bhliain o shin.