Páistí ón Úcráin

Tá 10% de pháistí ón Úcráin atá ag freastal ar scoilteacha sa tír seo, ag freastal ar bhunscoilteacha agus ar mheánscoilteacha i gcontae Dhún na nGall. Tá 12,544 dalta scoile ón Úcráin cláraithe i scoilteacha na tíre, agus tá 1,059 acusan ar scoilteacha i nDún na nGall. Tá an 4ú líon is airde sa tír de dhaltaí ón Úcráin ag freastal ar Scoilteacha i nDún na nGall. Tá an tríú líon is airde de daltaí bunscoile ón Úcráin cláraithe i scoilteacha Dhún na nGall, áit a bhfuil 692 dalta bunscoile cláraithe. 367 dalta ón Úcráin atá cláraithe i méanscoilteacha Dhún na nGall faoi láthair.

Lóistín d'Úcránaigh
Níl pleanáil ar bith déanta ag an Rialtas agus cinneadh á dhéanamh acu faoi cén áit a gcuirtear Úcráinigh ar lóistín, go háirithe sa Ghaeltacht, a dúirt Oifigeach Pleanála Oileán Thoraigh, Seanán Mac Aoidh.
Teastaíonn acmhainní agus seirbhísí má tá daltaí ón Úcráin le cur isteach i scoilteacha Gaeltachta, a dúirt sé. Níl mórán céille a bheith ag cur teifeach go hoileán Thoraigh, áit a bhfuil pobal iontach beag, agus gnó an oileáin ar fad á dhéanamh tré mheán na Gaeilge, a dúirt Seanán Mac Aoidh. Ba cheart a rá le teaghlaigh ón Úcráin a chuirtear chun na Gaeltachta, go bhfuil dualgas ar scoileanna Gaeltachta teagasc tré mheán na Gaeilge, agus gur cheart rogha a thabhairt daofa freastal ar scoil taobh amuigh den Ghaeltacht, má theastaíonn teagasc tríd Bhéarla uathu, a dúirt sé.

Tithe Módúlacha
Tá cúig cinn de shuíomhanna aitheanta ag Oifig na nOibreacha Poiblí chun tithe modúlacha no tithe reamh-thógtha a thógáil orthu le freastal ar theifigh ón Úcráin, ach níl socrú déanta faoi shuíomh ar bith i gContae Dhún na nGall. Thug Oifig na nOibreacha Poiblí le fios do Nuacht an Tuaiscirt go bhfuil siad ag cur liosta de thalamh atá in úinéireacht an Stáit agus a bheadh foirstinteach chun tithe modúlach a thógail ar, le chéile don Rialtas, suíomhanna i nDún na nGall san áireamh. Maidir le suíomhanna do thithe modúlacha do theaghlaigh MICA, dúirt Oifig na nOibreacha Poiblí , nach bhfuil ról acusan i Scéim Chúitimh MICA, agus gur ag Comhairle Contae Dhún na nGall a bheadh an ról sin.

Gradam
D'éirigh leis an Chlár Bladhaire Gradam "Sraith Raidió na Bliana" a chraoltar as Stiúideó Dhoirí Beaga, a bhaint ag ócáid bhronnta Ghradaim Chumarsáide an Oireachtais a bhí ar siúl in Óstán Ghleann an Iolair i gCill Airne aréir. Is í Áine Ní Bhreisleáin a chuireann an clár i láthair agus is í Póilín Nic Géidigh léiritheoir an chlár agus bhain Aniar TV Sraith Teilifíse na bliana leis an Chlár "An Cósta Thiar" a bhfuil Áine Ni Bhreisleáin mar láithreoir air. Bhain Seán Ó Dubhchain as Mhachaire Rabhartaigh Gradam "Pearsa Raidió na Bliana" agus bhain Darren O Dúgáin as Ardaí Mhór Gort a Choirce Gradam "Réalta Óg na bliana"

Deontas

Beidh deontas de €2,000 á íoc le Dhá Chumann is 20 de Scioból na bhFear i nDún na nGall, chun cuidiú leo íoc as costais leictreachais agus árachais. D'fhógair an tAire Heather Humphreys maoiniú de 800,000 Euro do 400 cumann de Mens Sheds inné chun cuidiú leo íoc as a gcostais reachtála. I measc na ngrupaí i nDun na nGall a bhéas ag fáil deontais de €2,000 tá Sciobol na bhFear sna Gleanntaí, na Rosa, Cloich Cheann Fhaola, Gaoth Dobhair, Mín an Aoire, Ard an Ratha, na Dúnaibh, Dún Fionnchaidh agus Cionn Caslach.