An Craoslach

Tá pobal an Chraoslaigh ag iarraidh theacht chucu féin i ndiaidh na tragóide ar an 7ú lá den mhí s'chuaigh thart.

Dúirt Seán O Frighil, Rúnaí Ionad lae an Chraoslaigh, go bhfuil sé ina mhíbhuntáiste mor mar go bhfuil an príomhbhealach go fóill druidte, ach go bhfuil an pobal sásta go bhfuil fiosrúcháin ar siúl agus go dtuigeann siad an tábhacht eolas cruinn a fháil ar chúis na tragóide.

Dúirt Seán O Frighil go bhfuil cúrsaí ag bogadh ar aghaidh go mall ar an Chraoslach ach gur faoiseamh go bhfuil Siopa a thógáil faoi láthair in aice leis an Teach Pobail ag Danny Martin agus Annette Lafferty agus idir an dá linn go bhfuil deis ag an phobal úsáid a bhaint as an siopa atá ar fáil go sealadach san Ionad Lae.

CLG Naomh Michéal

Tá seisiún comhairleoireachta a eagrú ag CLG Naomh Michéal anocht do bhaill den phobal a bhfuil cuidiú a dhíth orthu mar gheall ar thragóid an Chraoslaigh.

Beidh comhairleoirí i láthair i gclub theach an Chumainn I nDún Fionnachaidh ón 7.00 tráthnóna le labhairt le daoine agus le comhairle a chur ar dhaoine atá ag fulaingt nó a dteastaíonn cuidiú nó comhairle uathu.

Sé inniu an lá deireanach go mbeidh seirbhís chomhairleoireachta de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte ar fáil ar an Chraoslach.

Beidh fáil ar líne tacaíochta na Feidhmeannachta Luan go hAoine ón 9.00 ar maidin go dtí'n 5.00 tráthnóna.

Oifig Poist

Beidh Oifig Poist oileán Árainn Mhór lonnaithe ag Ionad an Chroisbhealaigh ag Fál a Ghabhann ón lá inniu ar aghaidh, agus a reachtáil ag Comharchumann Forbartha agus Fostaíochta Árainn Mhór.

Dhruid an Oifig Poist ag Léab Garbh ar oileán Árainn Mhór Dé hAoine s'chuaigh thart, i ndiaidh do Danny agus Nóirín Martin, a bhí i mbun Oifig Poist an oileáin éirí as a gcuid cúramaí i ndiaidh 29 bliain i mbun Oifig Poist an oileáin.

Tá sé socraithe ag Comharchumann Forbartha agus Fostaíochta Oileán Árainn Mhór an Oifig Poist a ghlacadh faoina gcúram anois.

Feirm ghaoithe

Beidh ócáid eolais a reachtáil inniu i Leitir Mhic an Bhaird ag an chomhlacht a bhfuil súil acu tabhairt feirm ghaoithe a thógáil ar an Clochar Corr.

Cuirfidh an comhlacht an dearadh deireanach atá déanta acu os comhair an phobail ag an seisiún seo.

Beidh seisiún i dTabhairne Ghaoth Bearra i Leitir Mhic an Bhaird ón 2.00 go dtí'n 8.00 inniu.

Amárach beidh seisiún eile i dTabhairne Ghleann Ceo sna Dubhchorraidh ón 2.00 go dtí'n 8.00.