Tuilte

Tá sé ina thuile ar bhóithre áirithe sna hIarDhéise ar maidin, tréis bháisteach na hoíche aréír. Tá bac iomlán ar an N72 ag an Welcome Inn, sa Cheapach.

I nDún Garbhán tá sé ina thuile ar an N72 lámh le monarcha Radley Engineering agus tuairiscítear go bhfuil bac iomlán ar an R672 i gCadhailligeán.

Tá tuilte chomh maith ar an mbóthar idir Bhaile Mhac Cairbre agus Dún Garbhán agus i gceantar Shráid an Mhuillinn sna hIarDhéise chomh maith.

Bhí bac iomlán níos luaithe ar maidin ar an N25 ag Baile an Phoill, ach tuairiscítear go bhfuil sé sin ar oscailt arís anois.
Deir na gardaí go gceart do dhaoine a bheith aireach ar bhóithre na ndéise ar maidin.

Dréacht-mhapa

Deir an Comhairleoir Séamas Chosaí Mac Gearailt go bhfuil sé den dtábhacht go mbeadh rud le rá ag pobal Chorca Dhuibhne, fén dréacht-mhapa CycleConnects atá foilsithe agus a léiríonn cá bhféadfaí bealaí glasa agus bealaí rothaíochta a forbairt ar an leithinis.

Ar an mapa, tá bealaí rothaíochta ag gabháilt mórdtimpeall Chinn Sléibhe, ó Imeall Átha go dtín bhFeothanaigh, os na Gleannta thar Mullach Bhéal dtí'n gClochán, agus roinnt bealaí eile.

Deir Cosaí nach bhfuil ann ach dréachtphlean fé láthair, ach mar sin féin go léiríonn sé nach bhfuil dearúd ar fad déanta ar Chorca Dhuibhne maidir le forbairt bealaí glasa i gCIarraí.

Oíche Shamhna

Deir Foireann Seirbhís Dóiteáin Chiarraí gurb é oíche shamhna, ceann dos na hoícheanta is cúramaí dá bhfuil acu sa bhliain agus táid ag moladh don bpobal gan tinte ealaíne a cheannach ná a dhíol.

Tá sé i gcoinne na dlí tinte ealaíne a bheith i seilbh duine sa tír seo, gan ceadúnas a bheith acu faoina gcomhair.

Oscailt scoile

Is í an tAire Oideachais Norma Foley a dhéanfaidh an oscailt oifigiúil ar Scoil an Ghleanna in Uíbh Rathach, mar Scoil Náisiúnta Phobail inniu.

Bhíodh Scoil an Ghleanna fé phátrúnacht ag Deoise Chaitliceach Chiarraí ach is scoil ilchreidimheach anois í, fé choimirce Bhord Oideachais is Oiliúna Chiarraí.

'Sí an t-aon scoil náisiúnta pobail sa tír í atá sa Ghaeltacht.