An Craoslach

Tá tús curtha ag Cumann na Croise Deirge ag dáileamh ciste de 1.3M Euro a bailíodh do phobal an Chraoslaigh.

Rinne an Cumann dáileamh ar 35,000 Euro den airgead a bailíodh go dtí seo. San áireamh, ceannaíodh carr do theaghlach a bhfuil a gcarr go fóill sa smiongar ag láthair na tubáiste.

Beidh Rúnaí Ginearálta Chumann na Croise Deirge, Liam O'Dwyer agus baill den Chumann i láthair ar an Chraoslach ag cruinniú poiblí in Ionad Pobail Massinass tráthnóna inniu ag a 7.00 chun cur i láthair a dhéanamh do phobal na háite ar an obair atá ar bun acu.

Beidh Oifigeach Tacaíochta Pobail Chomhairle Condae Dhún na nGall ar fáil ag Aonad 12 ag Ionad Campála an Atlantaigh Fhiáin ón 10 a chlog ar maidin go dtí'n 4 a chlog tráthnóna inniu agus amárach do dhuine ar bith a dteastaíonn cuidiú uatha ó sheirbhísí de chuid na Comhairle Condae.

Bac eitleoireachta

Tá an bac eitleoireachta os cionn láthair na tragóide ag dul as feidhm ag a 4.00 tráthnóna amárach, ach táthar ag dréim go gcuirfear síniú ama leis an bhac eitleoireachta sin, le linn do scrúdaithe a bheith ag leanstan ar aghaidh ar an láthair.

Dhiúltaigh an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais a dhearbhú nach mbeidh tuilleadh teifigh ón Úcráin a gcur go Dún na nGall, de bharr brú a bheith ar sheirbhísí ag eascairt as tragóid an Chraoslaigh.

Dúirt an Roinn go bhfuil siad ag obair de shíor ag iarraidh lóistín sealadach a aimsiú ar fud na tíre do phobal na hÚcráine.

Thug an Roinn le fios go bhfuil athrú de shíor maidir leis an liosta lóistín atá ar fáil. Dhiúltaigh an Roinn a dhearbhú nach mbeidh tuilleadh teifigh ón Úcráin a gcur go Dún na nGall, mar a bhí a thuairisciú le roinnt laethanta, de bharr brú a bheith ar sheirbhísí sa chontae ag eascairt as tragóid an Chraoslaigh.

Rátaí

D'iarr Teachta Dála Fhianna Fáil an Teachta Cathal Crowe ar an Taoiseach Mícheal Martin go ndéanfaí an phróisis náisiúnta maidir le athluacháil ar rátaí gnó atá ar bun faoi láthair a chur siar.

Tá an próiseas ar bun i nDún na nGall chéanna féin agus imní léirithe ag lucht gnó go bhféadfadh ardú suntasach a theacht ar bhille rátaí gnó amach anseo ag eascairt as an luacháil ar a gcuid rátaí.

Ag labhairt do sa Dáil dúirt an Teachta Crowe go bhfuil gnóanna ag streachailt i láthair na huaire agus gur athluacháil ar rátaí gnó an rud deireanach a theastaíonn uatha.

Feirm ghaoithe

Dhiúltaigh Comhairle Condae Dhún na nGall cead pleanála chun síniú a chur le feirm ghaoithe in Iarthar Dhún na nGall.

Bhí iarratas déanta ag Maas Wind Teoranta trí mhuileann gaoithe breise a fhorbairt i gCeantar Loch Dhoire Dhuibh in Ard a Ratha. Rinne bunadh an cheantar na mílte aighneacht chuig an Chomhairle Condae ag cur i gcoinne na forbartha.

Dhiúltaigh Oifig Pleanála, Comhairle Contae Dhún na nGall dá n-iarratas ar an bhunús go raibh an ceantar san aireamh i Limistéar Faoi Chaomhnú Speisialta, agus go raibh an baol ann go gcuirfeadh an fhorbairt seo isteach ar na coinníollaacha a bhaineann leis an stádas sin.

Uisce Éireann

Beidh Uisce Éireann ag leanstán leis an obair atá ar bun acu chun 850 méadar de phíopa úr uisce a leagan ar an Luinnigh i nGaoth Dobhair.

Dúirt Uisce Éireann go mbeidh córas bainistiú tráchta i bhfeidhm ar bhealach an R257 i gceantar Ghaoth Dobhair sna laethanta amach romhainn agus an obair seo ar bun acu agus go bhfuil súil acu go mbeidh an obair seo críochnaithe roimh dheireadh na bliana.

Deir siad gur seans go gcuirfear isteach ar an soláthar uisce sa cheantar seo ó am go ham agus an obair seo ar siúl sa cheantar.