Brící lochtacha

Níl rud ar bith déanta nó a dhéanamh ag an Rialtas chun malairt lóistín a sholathár do theaghlaigh a bhfuil brící lochtacha ina dtithe, le linn dá dtithe a bheith a ath thógáil nó a chóiriú, a dúirt an Teachta Dála Pádraig Mac Lochlainn.

Tá géarchéim ann anois maidir leis an chás seo i nDún na nGall agus in iarthar na tíre, a dúirt sé, agus tá cónaí ar theaghlaigh anois i dteaghlaigh nach bhfuil sábháilte, mar go bhfuil a dtithe cónaithe ag titim píosa ar phíosa, a dúirt sé.

Níl teaghlaigh ábalta lóistín a fháil fhad agus atá a dtithe le tógáil go húr nó le haththógáil, a dúirt an Teachta Mac Lochlainn.

Busanna

Tá leithcheal á dhéanamh ar mhic léinn ó Dhún na nGall atá ag freastal ar ollscoltacha sna Sé Condae mar nach bhfuil siad i dteideal lascaine 50% a fhail nuair a bhíonn úsáid a bhaint acu as córas iompar bus a dúirt an Teachta Dála Joe McHugh.

Ag labhairt do sa Dáil tráthnóna inné dúirt an Teachta McHugh go bhfuil an lascaine 50% ar fail do mhic léinn ón Chondae atá ag taisteal taobh istigh dena sé Condae Fichead ach nach bhfuil sin amhlaidh do mhic léinn atá ag freastal ar institiúidí tríú leibhéal sna sé Condae.

D'iarr an Teachta McHugh ar an Rialtas fosta teagmháil a dhéanamh le pobal an Chraoslaigh le seirbhís bus a chur ar fáil do dhaoine atá fágtha gan córas taisteal fríd an bhaile mar go bhfuil an bealach go fóill druidte.

Oideachas gnéis

Tá géarghá oideachas gnéis agus eolas maidir le comhthoil i gcás caidrimh ghnéis a chur ar fáil do pháistí óga ón bhunscoil ar aghaidh, dar leis an Teachta Dála Thomas Pringle.

Ag labhairt do sa Dáil tráthnóna inné dúirt an Teachta Pringle go léiríonn figiúirí a d'fhoilsigh Ionad Éigeandála Um Éigniú Dhún na nGall le gairid maidir leis an líon ard déagóirí i nDún na nGall a lorg tacaíochta mar gheall ar ionsaithe gnéis le dhá bhliain anuas, go gcaithfear páistí a chur ar an eolas maidir le comhthoil i gcás caidrimh ghnéis ina n-óige.

Dúirt an Teachta Pringle leis an Taoiseach Micheal Martin go bhfuil sé tábhachtach go dtuigeann gasúraí go háirithe an tábhacht a bhaineann le comhthoil i gcás caidrimh ghnéis ó aois óg.

Toraigh

Beidh tuairimí phobal Oileán Thoraí a lorg amárach ag An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail maidir le conradh úr do bhád farantóireachta Oileán Thoraí.

Beidh conradh úr bhád farantóireachta Thoraigh ag tosú ar an chéad lá de Aibreán 2023, agus tá an Roinn ag lorg barúlacha phobal an oileáin anois faoin tseirbhís.

Deir an Roinn go mbeidh ionadaí dá gcuid ar fáil san Ionad Lae amárach idir 10.30 agus a 1.00 agus ó 13.45 go dtí 15.45 le labhairt le pobal an oileán, duine ar dhuine. Tabharfar cúig bhomaite dhéag d'achan duine agus eagrófar lá eile más gá.

Tá ceistneoir ar fáil ag an Roinn faoin tseirbhís fosta, ó oifig Chomharchumann Thoraí agus ón Oifig Poist go dtí'n 4ú lá de Shamhain.

Níl sé maith go leor an easpa dul chun cinn maidir le bád farantóireachta úr nua do oileán Thoraí, a dúirt Bainnisteoir Chomharchumann Thoraigh, Marjorie Uí Chearrbhaill.

Níl freagra ar bith ón Roinn nó ón Chomhairle Contae faoin gheallúint a tugadh go mbeadh bád úr nua a chur ar fáil do oileán Thoraí, a dúirt sí, agus is ábhar náire an easpa dul chun cinn ar an cheist, a dúirt sí.

Níl tuar dóchais ar bith go mbeidh bád úr ar fáil, cé gur tugadh geallúint i 2017 go mbeadh bád úr nua a chur ar fáil le freastal ar an oileán.

Séarchas

Tá fadhbanna le cúrsaí séarachais i mbaile Chill Mhic Réanáin de bharr méadú mór ar dhaonra an bhaile agus 100 duine ón Úcráin lonnaithe ansin le tamall, a dúradh ag cruinniú Choiste Cheantar Bardais Leitir Ceanainn agus Bhaile na nGallóglach.

Tá imní ar dhaoine sa cheantar faoin bhrú mór atá an daonra breise ag cur ar bhonneagair an bhaile, a dúirt an Comhairleoir Michael McBride.

Tá gearáin faoi bholadh séarchais ar an phríomh shráid, agus d'iarr sé ar an Chomhairle iarratas a chur chuig Uisce Éireann chun uasghrádú a dhéanamh ar chóras séarachais an bhaile.

Ní raibh an córas ábalta freastal ar an bhaile mar a bhí, gan trácht ar freastal ar 100 duine breise, a dúirt an Comhairleoir McBride.

Aontaíodh comhfhreagras a chur chuig Uisce Éireann ag iarraidh orthu an cás seo a scrúdú ar bhonn práinne.