Dídeanaithe

Tá úinéir Óstán Ghobantan i mBaile Mhic Íre, Micheál Ó Críodáin, ag súil go mbeifear ag tathant arís air ins na laethanta amach romhain lóistín a chur ar fáil do mhuintir na hÚcráine tar éis don dtrí cheannaire rialtais agus airí sinsireacha teacht le chéile faoin gceist aréir.

Deir an Críodánach go bhféadfadh suas le 30 seomra bheith folamh san óstán aige féin as seo go dtí Aibreán na bliana seo chughainn ach go gcaithfidh gach óstán féachaint cás ar chás ar a gcúinsí féin sara nglacfaidh siad le hÚcránaigh.

I gcás Óstán Ghobnatan, deir sé go bhfuil conradh acu do chúig sheomra is fiche le comhlucht turasóireachta ag tosnú in Aibreán na bliana seo chughainn.

Deir sé chomh maith go bhfuil dúshláin acu daoine a earcú chun oibriú san óstán i rith na seachtaine.

Coinníoll teanga

Beartaíodh ag cruinniú meithile Mhúscraí in Óstán Ghobnatan aréir go dtabharfaí cuireadh do phríomhfheidhmeanach na Comhairle Contae i gCorcaigh, Tim Lucey, teacht fé bhráid an chéad chruinniú eile agus míniú a thabhairt don meitheal ar an neamhaird, dar leo, atá á dhéanamh ar an gcoinníoll teanga a ghaibheann le forbairtí tithíochta i gceantar Mhúscraí.

Léiríodh amhras le linn an chruinnithe aréir ná fuil sa mhéid atá ráite fé chúrsaí teangan ag an gcomhairle ina bplean forbartha contae ach briathra folú agus dúradh go raibh gá le gníomh fónta do lucht labhartha na Gaolainne sa cheantar atá ar thóir tithíochta.

Le forbairt an tseachbhóthair timpeall ar Bhaile Mhuirne, meastar go bhféadfadh athrú ó bhonn teacht ar nádúr agus ar chultúr na háite agus nochtadh an tuairim ag an gcruinniú aréir go bhféadfadh muintir na háite bheith thíos le pé ardú a thiocfadh i bpraghas tithe de bharr éilimh ar a leithéid sa dúthaigh.

Beidh an chéad chruinniú eile ag an meitheal ar an aonú lá fichead den mhí seo chughainn in Óstán Ghobnatan.

Ospidéal Phort Láirge

Tá córas nua i bhfeidhm in Ospidéal na hOllscoile Port Láirge, i gcomhair leis an Seirbhís Náisiúnta Otharcharranna, chun líon na gcuairteanna gan gá a thugann daoine aosta ar an seomra éigeandála a laghdú.

Triaileadh an córas Pathfinder ar feadh dhá bhliain ar dtús in oispidéal Beaumont I mbAile Átha Cliath, mar chuid den gclár SláinteCare.

'Sé atá i gceist ná go gcuirtear cóir leighis ar dhaaoine ina dtithe féin más féidir, nuair a ghlaonn siad ar otharcharr, seachas iad a thabhairt isteach an oispidéal.

Ar an meán, coimeádtar dhá thriain des na daoine a fhaigheann cóir leighis fén gcóras Pathfinder aige baile, agus ní bhíonn orthu dul chun an ospidéil.