Oscailt oifigiúil áiseanna úra CLG Conmhaí
Déanfaidh Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael, Larry McCarthy agus an tAire Stáit Jack Chambers áiseanna úra CLG Dhún na nGall i gConmhaigh a oscailt go hoifigiúil ag meán lae inniu.

Beidh infheistíocht iomlán de €7.8m sa togra nuair a bheas na forbairtí críochnaithe ina n-iomláine go luath, mar go bhfuil luach €1.2m d'obair le déanamh ansin go fóill, ar chosáin siúil agus carrchlós úr.

Tá 5 pháirc imeartha ar an suíomh 26 acra, le cois seomraí cruinnithe, amharclann, 7 gcinn de sheomraí feistis agus ionad aclaíochta.

Cuireadh tús leis an obair ar an suíomh sa bhliain 2009 agus rinneadh na forbairtí do réir a chéile.

Dúirt Cisteoir Choiste Contae CLG Dhún na nGall Alan Ó Baoid go bhfuil éileamh iontach mór ar na háiseanna agus go bhfuil 25 foireann contae ag úsáid na bpáirceanna go rialta.

Dúirt sé fosta go mbeidh costas mór leis na háiseanna a reachtáil, agus go mbeidh costas de €200,000 sa bhliain ar a laghad lena reachtáil.

Tá moladh mór tuillte ag CLG Dhún na nGall a rinne forbairt ar áiseanna den chéad scoth le freastal ar bhaill an chumainn sa chontae, a dúirt an tAire Stáit sa Roinn Spóirt, an Teachta Dála Jack Chambers.

Rachaidh na háiseanna seo go mór chun tairbhe dona foirne ar fad atá faoi chúram an CLG sa chontae, a dúirt sé.

Dúirt an tAire Stáit Chambers go raibh lúcháir air go raibh sé ar chumas a Roinn féin €600,000 de mhaoiniú a chur ar fáil do na háiseanna i gConvoy.

Gan bainisteoir CLG bheith á fhógairt
Ní bheidh fógra ar bith a dhéanamh faoi phost do bhainisteoir ar fhoireann sinsear peile Dhún na nGall ag oscailt oifgiúil Ionad CLG Dhún na nGall i gConmhaigh inniu, mar a bhíothas ag dréim leis.

Tá próiseás ar bun ag fóchoiste le trí mhí chun bainisteoir úr a aimsiú, ach tuigtear go bhfuil an coiste sin ag toiseacht ón tús arís chun bainsiteoir a chur in áit, mar gur theip ar na cainteanna a bhí ar bun.

Bhí ainm bhainisteoir Naomh Adhamhnáin, Rory Kavanagh a lua go láidir leis an phost.

Níl ach dhá chontae gan bainisteoir sinsear peile sa tír anois, Dún na nGall agus Ros Comáin.

Buíochas trasteorann
Tá buíochas tugtha ag Aire Sláinte Thuaisceart Éireann Robert Swan do bhaill den tseirbhís otharchairr agus na seirbhísí dóiteáin ón Tuaisceart a bhí ag obair ag láthair na tragóide ar an Chraoslach.

Chas an tAire Sláinte Robert Swan agus an Stát-Rúnaí Chris Heaton-Harris le baill de na seirbhísí éigeandála sin i nDoire inné. Rinne an tAire Swan comhbhrón le pobal an Chraoslaigh as bás an deichniúr san phléascán coicís ón lá inniu agus dúirt sé go bhfuil súil aige go mbeidh biseach iomlán orthu siúd a gortaíodh ann.

Dúirt sé gur maith an rud go bhfuil comhoibriú maith trasteorann maidir leis na seirbhísí éigeandála.

Bhí foireann tarrthála speisialta as Béal Feirste ar an láthair, le cois roinnt aonad tacacíochta de chuid Sheirbhís Dóiteáin Thuaisceart Éireann, Otharcharran agus Aer Otharcharr.

Dúirt an tAire Swan gur tháispeáin an fhoireann ar fad a d'fhreastal ar an tragóid crógacht agus misneach ag láthair oibre a bhí iontach dúshlánach.

Ceolchoirm don Chraoslach.

Beidh ceolchoirm ag Grúpa Opera an Iar-Thuaiscirt in Ard-Eaglais Naomh Adhamhnáin i Leitir Ceanainn anocht le hairgead a bhailiú do Chiste an Chraoslaigh.

Beidh ceiliúradh a dhéanamh ar shaol agus ar shaothar an deichniúr a maraíodh san tragóid ar an Chraoslaigh trí cheol.

Cuirfear tús leis an cheolchoirm ag a 8.00 agus béifear ag glacadh le síntúis do Chiste an Chraoslaigh ag an cheolchoirm.

Bhí ceolcoirm eile mar seo i dTeach Pobail Eoin Baiste i gCarraig Airt oíche Chéadaoin.

Ról nua

Tá Cathaoirleach Choiste Cheantar Bardais Leifear/Shrath an Urláir, An Comhairleoir Patrick McGowan tofa mar Leas-Uachtarán ar Aontas Rialtas Áitiúil na hÉireann.

Beidh sé ag déanamh ionadaíochta ar son 949 ionadaí poiblí ag léibheál an Rialtais ar feadh bliana anois.

Dúirt an Comhairleoir McGowan gur onóir atá ann do féin an ról seo a bheith aige, mar go bhfuil an Rialtas Áitúil ag croí-lár an daonlathais i ngach condae sa tír.

Scríbhneoirí

Ainmníodh beirt scríbhneoirí as Dún na nGall ar ghearrliosta Ghradaim Leabhair An Post 2022.

Tá an leabhar Bádh B'fhéidir, scríofa ag Seán Ó Muireagáin agus atá foilsithe ag an Chomhlacht foilseoireachta Éabhlóid, agus an leabhar Bláth na dTulach atá curtha in eagar ag Réaltán Ní Leannáin agus atá foilsithe ag Éabhlóid ar an ghearrliosta sa rannóg Leabhar Gaeilge na Bliana.

Fógrófar buaiteoirí na ngradam ag ócáid a bhéas ar siúl i mBaile Átha Cliath ar an23 Samhain.