Frank MacBrearty

Caitheadh amach dhá thoghairm i gcoinne an Chomhairleora Contae Frank MacBrearty an tseachtain seo, mar go raibh siad beirt in ainm a athar.

Bhí iarratas os comhair Cúirt Dhúiche Leitir Ceanainn an tseachtain seo ag ionadaí ó Oifig Stiúrthóir na nIonchúisimh Poiblí go gcaithfidh amach an cás.

Léirigh doiciméid cúirte go raibh dhá chás maidir le mí iompar phoiblí i gcoinne an Chomhairleora Frank MacBreartry, ag eascairt as easaontas idir é féin agus an Comhairleoir Contae Jack Murray ag Áras na Contae i Leifear i mí na Nollag.

Sna doiciméid a cuireadh ar fáil don Chomhairleoir MacBrearty maidir lena chúisiú, ba seoladh a athra, Tullyrap, Rath Bhotha a cuireadh ar na toghghairm, agus ní Tullyvinney, Rath Bhotha, an áit a bhfuil cónaí ar an Chomhairleoir Mac Breartaigh.

Dúirt dlíodóir McBrearty, Patsy Gallagher, go bhfuil a chliant 75 bliain d'aois agus go bfhuil sé iontach trína chéile gur cuireadh an dá toghchairm seo chuige.

Dúirt an Breitheamh Éiteáin Cunningham i gCúirte Dhúiche Leitir Ceanainn go bhfuil próiseás ann chun gearán a dhéanamh dá ma mhian le Frank Mac Breartaigh gearán a dhéanamh faoi mar a seoladh an dá thoghghairm chuige tré thimpiste.

Ian Mac Gairbheith

Tá an Comhairleoir Contae is sine sa tír, An Comhairleoir Ian Mac Gairbheith as Rath Mealtáin le éirí as a chuid cúramaí, i ndiaidh do a bheith mar Chomhairleoir Contae ó 2004.

Tá an Comhairleoir Mac Gairbheith, atá mar Chomhairleoir Neamhspleach, 92 bliain d'aois agus tá sé tughta le fios aige do Chomhairle Contae Dhún na nGall go mbeidh sé ag éirí as a chuid cúramaí roimh I bhfad.

Dúirt an Comhairleoir Mac Gairbheith go bfhuil an tsláinte go maith aige agus go mbaineann sé sult agus tairbhe as a chuid oibre mar ionadáí poiblí, ach dúirt sé go measann sé gur cheart do dhuine eile tabhairt faoin obair seo anois.

Tá ainm a nia, Pauric, á lua go láidir leis an ról anois.

Bhí Ian Mac Gairbheith ar an chéad Chathaoirleach ar Chomhairle Contae Dhún na nGall, nach raibh bainteach le páirtí polaitíochta, nuair a bhí sé ina Chathaoirleach sa bhliain 2013.

Bhí sé san iomaíocht i naoi gcinn de thoghcháin le linn a shaol pholaitiúil.

Sheas sé i dtús báire do Fhianna Fáil i 1982 san Olltoghchán, ach níor toghadh é. Sheas sé trí huaire, 2007, 2011 agus 2016 mar iarrthóir don Dáil agus níor toghadh é.

Ba i 1999 a sheas sé do thoghchán na Comhairle COnate don chéad uair, ach níor toghadh é, ach toghadh é in achan toghchán áitiúil ó 2004 go 2019.