Grúpa oibre ar son an Chraoslaigh

Tá grúpa oibre speisialta á chur ar bun ag Comhairle Contae Dhún na nGall le haird a dhíriú ar phobal an Chraoslaigh, a d'fhógair Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Dhún na nGall, John McLaughlin.

Dúirt sé go mbeidh triúr Feidhmeannach ón Chomhairle agus triúr Comhairleoir ar an choiste, le cois tríúr atá ag plé le cúrsaí pobail i gceantar an Chraoslaigh.

Scrúdófar na roghanna is fearr maidir le tacú le pobal an Chraoslaigh agus cuirfear moltaí os comhair na Comhairle Contae maidir le cad is fearr a dhéanamh le tacú le pobal an Chraoslaigh, a dúirt an Príomhfheidhmeannach.

Tacaíocht don Chraoslach

Caithfear seasamh le pobal an Chraoslaigh agus cibé cuidiú agus tacaíocht atá ón phobal a chur ar fáil, a dúirt Cathaoirleach Choiste Cheantar Bardais na nGleanntach, an Comhairleoir Anthony Molloy.

Caithfear cuidiú leis an phobal siopa a chur ar bun sa bhaile arís agus na seirbhísí a bhí ansin, a chur ar fáil arís do bhunadh na háite, a dúirt sé.

Tá spiorad láidir pobail ar an Chraoslach agus cuideoidh sé sin leo teacht as an tragóid uafásach seo, a dúirt an Comhairleoir Molloy.

An tAthair John Joe Duffy

Tugadh aitheantas láidir don ról lárnach a bhí ag an Athair John Joe Duffy le linn thagóid an Chraoslaigh ag cruinniú speisialta de Chomhairle Contae Dhún na nGall tráthnóna inné.

Dúirt an Comhairleoir Marie Therese Ní Ghallachóir go ndearna an tAthair Duffy obair luachmhar agus go raibh sé mar a bheadh naomh ann le seachtain agus é ag déileáil leis an tragóid.

Dúirt an Comhairleoir Anthony Molloy gur tháispeáin sé ceannaireacht iontach agus go dtug sé sólás, dóchas agus faoiseamh dá phobal. Dúirt an Comhairleoir Michael McClafferty go bhfuair sé féin go pearsanta faoiseamh agus sólás mór ón Athair Duffy le seachtain.

Thug an tAthair Duffy faoiseamh dá phobal agus chuidigh sé go mór le teaghlaigh agus lena phobal, a dúirt an Comhairleoir Gerry MacMonagail. Bhí an t-ádh ar an Chraoslach an tAthair Duffy a bheith ansin in am trioblóide, a dúirt sé.

Thréaslaigh sé fosta leis an ról a bhí ag an Easpag, Alan Mac Eochagáin ag tacú le pobal an Chraoslaigh.

Thréaslaigh na Comhairleoirí Nóirín Nic Gairbheith, Micheal Naughton, Ciarán Brogan, Martin McDermott agus John Shéamuis Ó Fearraigh leis an Athair Duffy as a shaothar fosta.

Seirbhísí comhairleoireachta

Tá sé iontach tábhachtach go mbainfidh pobal an Chraoslaigh lán tairbhe as na seirbhísí comhairleoireachta atá ar fáil sa phobal le cuidiú leo déileail leis an tragóid uafásach a tharla sa cheantar, a dúirt an Comhairleoir Contae Gerry Mac Monagle.

Chuir sé fáilte roimh an tseirbhís a chur Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte ar bun i gCógaslann Uí Bhraonáin ar an Chraoslach inné, áit a bhfuil comhairleoirí ar fáil i seomraí príobhaideacha sa chógaslann le comhairle a chur ar bhaill den phobal.

Tá sé iontach tábhachtach go bhfaighidh daoine cuidiú agus tacaíocht agus go ndéanfaidh daoine an cuidiú sin a lorg, a dúirt an Comhairleoir McMonagle ag cruinniú speisialta de Chomhairle Contae Dhún na nGall inné.

"Meitheal"

B'ionann agus Meitheal san am a chuaigh thart, an dóigh ar dhéileáil pobal an Chraoslaigh leis an tragóid inár maraíodh deichniúr, a dúirt an Comhairleoir Contae Dónall Coyle.

Dúirt sé go ndeachaigh spiorad láidir phobal an Chraoslaigh i bhfeidhm go mór ar dhaoine ar fud na tíre agus ar fud na cruinne.

Bhí na sluaite ón cheantar lárnach san obair tharrthála ag am na tragóide, ag cuidiú tarrtháil a thabhairt a dhaoine a bhí sáinnithe sa smiongar, ag cur trealamh agus innealra ar fáil, gan trácht ar réimse leathan tacaíochta a chur an pobal áitiúil ar fáil le linn na seachtaine, a dúirt an Comhairleoir Coyle.

Leithscéal gafa

Tá a leithscéal gafa ag an Aire Sóisearach Josepha Madigan maidir le teachtaireacht a sheol sí ar Twitter faoi thragóid an Chraoslaigh.

Nuair a tharla an phléasc ar an Chraoslach ar an 7 lá de Mhí Dheireadh Fómhair sheol Teachta Dála Fhine Gaeil Josepha Madigan teachtaireacht ar Twitter ag maíomh go raibh súil aici nár tharla an eachtra seo d'aonturas ach go raibh sé seo le soiléiriú go fóill.

Sa teachtaireacht chéanna dúirt sí go raibh súil aici nach raibh duine ar bith gortaithe agus go bhfaighfí an té a ba chúis lena leithéid.

Seoladh an teachtaireacht ar Twitter sular fógraíodh gur maraíodh deichniúr gur gortaíodh ochtar eile mar gheall ar an phléasc ar an Chraoslach.

Scriosadh an teachtaireacht go gairid ina dhiaidh sin nuair a chur daoine a míshástacht in iúl faoin mhéid a bhí leagtha síos sa teachtaireacht.

Ag labhairt dí ar Newstalk inné dúirt an Teachta Madigan go raibh sí buartha as an teachtaireacht seo a sheoladh agus rinne sí comhbhrón le pobal an Chraoslaigh agus na teaghlaigh uilig a chaill daoine san tragóid.

Aifreann speisialta

Beidh Aifreann speisialta ag Cumann Dhún na nGall i Londain tráthnona inniu i gcuimhne ar phobal an Chraoslaigh.

Dhéanfar cuimhniu ar na daoine a maraíodh agus a gortaíodh agus ar an phobal ar fad ata ag fuilstin Beidh an tAifreann ar siúl in Kilburn Londain ar 7 a chlog tráthnona inniu.