Acmhainní breise ag teastáil
Dúirt Príomh Fheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall Anne McHugh go bhfuil sé tábhachtach acmhainní breise a chur ar fáil le freastal níos fearr a dhéanamh ar dhaltaí ón Úcráin atá ag freastal ar na scoltacha atá faoi chúram an Bhoird. Dúirt sí go bhfuil níos mo nó 1,000 dalta as an Úcráin ag freastal ar Scoltacha sa Chondae agus go bhfuil brú spáis, go háirithe ar Coláiste Mhagh Ene Bun Dobhráin agus Coláiste na Maolruaidhe Baile na nGallóglach. Dúirt sí go bhfuil sé tábhachtach Múinteoirí breise Béarla a earcú agus síceolaithe mar go bhfuil deacrachtaí go leor ag cuid dena daltaí seo.

Otharlann Pobail Úr

Tá an dearadh a dhéanamh go fóill ar an Otharlann Pobail úr nua atá le tógáil I Leitir Ceanainn.
Tugadh le fios do bhall de Fhóraim Sláinte an Iarthair, an Comhairleoir Contae Ciarán Brogan, go ndéanfar tairiscintí a lorg ó chonraitheoirí tógála le tabhairt faoin obair thógála san ráithe deireanach den bhliain seo. Dúradh leis fosta, ag brath ar an mhaoiniú a bheith ar fáil, go mbeidh tús a chur le tógáil an otharlann pobail úr ina mbeidh 110 leaba, le linn na bliana 2023.

Fadhb le leithris á n-úsáid mar bhoscaí brúscair
Tá níos mó nó 30,000 duine i nDún na nGall ag úsáid leithris mar bhocsaí bruscair, sin de réir eolais ó Uisce Éireann. Rinne Uisce Éireann suirbhé ar na moillibh inar léiríodh go bhfuil earraí sláintíochta a cheart a chur sna bocsai bruscair a gcuir sna leithris ag níos mo nó 33,000 duine i nDún na nGall agus gur daoine faoi 35 bliain d'aois is measa. Dúirt Urlabhraí ó Uisce Éireann gur ábhar mór imní an fhadhb agus go bhfuil na hearraí seo ag déanamh dochar mór don timpeallacht

Seó Sábháilteachta ar Bhóithre i Leitir Ceanainn

Beidh Seó Sábháilteachta ar Bhóithre ar siúl in Ionad Fóillíochta an Aura i Leitir Ceanainn inniu agus amárach agus tá an ócáid dírithe ar mhic léinn 2ú leibhéil na Condae. Dhéanfaidh níos mó nó 3,000 dalta as Dún na nGall, Doire agus Tír Eoghain freastal ar an ócáid , áit a dtabharfar léargas ar na dainséir a bhaineann le tiomaint chontúirteach agus an tábhacht daoine óga a chuir ar an eolas. Dúirt Brian O Donnell, Oifigeach Sábháilteacht Bóithre Dhún na nGall go bhfuil cead chodán ard go fóill de lucht úsáide bóithre nach nglacann sábháilteacht ar bhóithre dáiríre Ta an ócáid a reáchtáil ag le Comhairle Condae Dhún na nGall i gcomhair le Grúpa Oibre Sábháilteacht Bóthair Dhún na nGall
Maraíodh 5 ar bhóithre na Condae i mbliana

Carranna Leictreacha

Tháinig méadú de thar 100% i líon na gcarranna úra leictreacha a cláraíodh i nDún na nGall san chéad naoi mí den bhliain seo i gcomparáid leis an tréimhse céanna anuraidh. Rinneadh 219 carr úr leictreach a chlárú i nDún na nGall idir Eanáir agus Meán Fómhair i mbliana, méadú ó 108 an tréimhse céanna anuraidh.

Bosca Poist as ord
Is ábhar imní go bhfuil an bosca poist atá ag An Post i nDobhar i nGaoth Dobhair as ord faoi láthair agus nach bhfuil sé ar fáil le húsáid ag an phobal, a dúirt an Comhairleoir Contae Michéal Cholm Mac Giolla Easpaig. Dúirt sé, más rud é go bhfuil pleananna ag An Post deireadh a chur leis an tseirbhís seo, gur cheart é sin a phlé le pobal na háite i dtús báire. Dúirt sé go mbeidh sé i dteagmháil le An Post le soiléiriú a fháil ar cén fáth go bhfuil an bosca litreach as ord, agus nach bhfuil fáil ag pobal na háite ar an tseirbhís seo anois.