Otharlann Leitir Ceanainn

Tá Grúpa Otharlanna Saolta le scrúdú a dhéanamh ar bhealaí le gur féidir acmhainní bhreise a chur ar fáil d'Otharlann Leitir Ceanainn.


Dúirt Príomh Oifigeach Oibríochtaí Ghrúpa Otharlanna Saolta, Anne Cosgrove go bhfuil plean a chur le chéile acu faoi láthair le leapacha breise a chur ar fáil san otharlann ach d'admhaigh sí nach dtarlóidh sé sin go dtí tús na bliana seo chugainn.

Dúirt sí ag cruinniú Fhóram Sláinte an Iarthair an tseachtain seo go bhfuil dúshláin maidir le heaspa leapacha in Otharlann Leitir Ceanainn ach tá Grúpa Otharlanna Saolta ag obair ar phlean, a dúirt sí, le gur féidir cur le líon na leapacha atá ar fáil san otharlann.

Coinne Ortaipéideach

Dúirt an Comhairleoir Contae Gerry Crawford gur mór an méid 3,500 duine a bheith ar liosta feithimh do choinne ortaipéideach in Otharlann Leitir Ceanainn faoi láthair.

Tugadh le fios dó an tseachtain seo go bhfuil 1,119 othar ag fanacht nios mo nó dhá mhí dhéag lena gcéad coinne a fháil le dochtúir comhairleach ortaipéideach san otharlann agus go bhfuil 647 othar ag fanacht le bliain go leith nó níos mó.

MÍOCA
Dúirt an Tanáiste Leo Varadkar ag cruinniú de pháirtí Fhine Gael aréir go gcaithfear maoiniú a chur ar fáil do thithe ina bhfuil brící lochtacha Míoca.


Dúirt sé go gcaithfear reachtaíocht a chur i bhfeidhm agus go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh an reachtaíocht sin ceart.


D'aontaigh Rannóg Tithíochta Chomhairle Contae Dhún na nGall go gcuirfidh moill tacaíochta ar bun in achan cheantar bardais sa chontae le tacú le teaghlaigh a bhfuil brící lochtacha ina dtithe cónaithe.


Glacadh d'aonghuth le rún ón Chomhairleoir Contae Gary Doherty ag cruinniú na seachtaine seo den Chomhairle go ndéanfaidh mol tacaíochta a bhunú in achan cheantar bardais sa chontae.

Dúirt sé go bhfuil éileamh dá leithid seo, agus gur cheart an tseirbhís seo a bheith curtha ar bun roimhe seo.

Comhdháil Oideachais
Beidh an tAire Breis Oideachais agus Ard Oideachais Simon Harris i láthair ag Comhdháil Oideachais a bheidh ar bun i Leitir Ceanainn ar an mhí seo chugainn.


Beidh Ollscoil Uladh, Coláiste Réigiúnach an Iar Thuaiscirt, Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall chomh maith le hOllscoil Teicneolaíochta an Atlantaigh páirteach sa Chomhdháil a bhéas ar siúl ar an 7u lá de Dheireadh Fómhair.


Dúirt Príomh Fheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall Anne Mc Hugh gur seo a chead uair a leithéid de Chomhdháil ar siúl áit a ndéanfar plé ar na deiseanna agus na scileanna atá ar fáil sa Réigiún le cinntiú go mbeidh daoine in ndán obair a aimsiú agus cónaí sa Réigiún .

Peileadóir Ghaoth Dobhair Niall Mac Aoidh ag éirí as mar Pheileadóir

Tá sé fógartha ag Peileadóir Ghaoth Dobhair Niall Mac Aoidh go bhfuil sé ag éirí as mar Pheileadóir Condae.


Bhí Niall Mac Aoidh ar fhoireann na Condae a bhain Craobh na hÉireann sa bhliain 2012 agus d'imir sé 195 cluiche dona Chondae.