Nasc Dhún na nGall

Déanfaidh comhairle contae Dhún na nGall seoladh ag meánlae inniu ar an fheachtas Nasc Dhún na nGall 2022.

Beidh an ócáid seolta ar siúl in Óstan an Castlegrove i Leitir Ceanainn.

Deireadh seachtaine ceiliúrtha atá san fheachtas a bheas ag tarlú ón lá inniu go dtí an Domhnach, agus iarrachtaí ar siúl le ceangal a dhéanamh le pobal Dhún na nGall atá lonnaithe ar fud na cruinne agus fosta le hiarrachtaí a dhéanamh daoine a mheallach le cuairt a thabhairt ar an chontae.

Tá ceangal déanta ag an fheachtas seo le diaspora na contae ó cuireadh ar bun é i dtús ama I 2013, agus tá toradh na hoibre sin le feiceáil, a dúirt Elaine Ní Fhíoruisce ó Rannóg Forbairt Eacnamaíochta Chomhairle Contae Dhún na nGall.

Stailc

Beidh baill foirne i 13 eagraíocht pobail ar fud Dhún na nGall ag dul i mbun stailce inniu maidir le cúrsaí páighe.

Tá siad míshásta nach bhfuair siad aon mhéadú páighe le ceithre bliana déag.

Beidh mórshiúl agóide ag na hoibrithe atá ar stailc ag Bóthar an Phoirt i Leitir Ceanainn, ag toiseacht ag an mheán lae.

Tosóidh an mhórshiúl ag oifig SIPTU ag Bóthar an Phoirt, agus rachaidh sé i dtreo oifig Intreo ar an Bhóthar Ard i Leitir Ceanainn.

Tá na hoibrithe atá I mbun stailce inniu ag obair ar scéimeanna fostaíochta pobail in ionaid ar nós Amharclann an Ghrianáin i Leitir Ceanainn, Ionad Acmhainní Teaghlaigh Bhaile Shuingeáin, Páirtnéireacht Forbartha Inis Eoghain agus Scéim Fostaíochta Pobail Bhaile na nGallóglach agus An Cheathrú Caoil.

Tarrtháil

B'éigean tarrtháil a thabhairt ar cheathrar iascaire a bhí ar bord trálaer i mBá Dhún na nGall nuair a theip ar an chumhacht ar an trálaer i dtrátha an 2 a chlog maidin inné.

Rinne Garda Cósta Cheann Mhálanna teagmháil le Garda Cósta an Bhaile Glas i Maigh Eo nuair a fuair siad tuairisc go raibh ceathrar i mbaol san fharraige ceithre muir mhíle siar ón Mhálainn Bhig.

Tá bad tarrthála Árainn Mhór i dtír faoi láthair agus obair chothabhála riachtanach a dhéanamh ar an bhád.

Bhí sé i ndiaidh an 5 a chlog ar maidin sular shroich bád tarrthála Mhaigh Eo an trálaer mar go raibh an fharraige iontach garbh.

Tugadh an trálaer agus an fhoireann ar téad go céibh na gCealla Beaga slán sábháilte i dtrátha 11:30 maidin inné.

Conablach carria

Tá imní agus fearg léirithe ag an Chomhairleoir Condae Michéal Cholm Mac Giolla Easpaig áit a dtángthas ar charria caite ag láthair siúlóide i gCroithlí i nGaoth Dobhair maidin inné.

Tháinig bean a bhí ag siúl sa cheantar ar an charria a bhfuil an chuma air gur scaoileadh é agus gur gearradh suas é agus fágadh caite é ag láthair siúlóide atá a úsáid go rialta ag daoine atá ag siúl agus i mbun aclaíochta ag an Rampar i gCroithlí.

Cháin an Comhairleoir Mac Giolla Easpaig an gníomh seo agus dúirt sé gur seo siúlóid atá a úsáid go rialta ag daoine go háirithe teaghlaigh sa cheantar agus go bhfuil fearg agus díomá ar dhaoine gur tharla a leithid sa cheantar.

Maoiniú do scoileanna

Deir Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall, Anne McHugh go bhfuil sí dóchasach go mbeidh maoiniú ar fáil do scoileanna san cháinfháisnéis le cuidiú le scoileanna billí breosla a íoc an Geimhreadh seo.

Dúirt sí nach mbeidh scoileanna ábalta billí breosla nó leictreachais a íoc mar atá rudaí faoi láthair, agus costais chomh hard.

Caithfear airgead breise a chur ar fáil dona scoileanna chun na billí seo a íoc, a dúirt sí.

Dúirt Anne McHugh go bhfuil achan dóchas aici go mbeidh fógra san cháinfhaisnéis ar an tseachtain seo chugainn, a chuideoidh le scoileanna billí leictreachais agus breosla a íoc.

Agóíd i mBÁC

Beidh bus a chur ar fáil ag Sinn Féin i nDún na nGall agus ag an Teachta Dála Thomas Pringle le daoine as Dún na nGall a thabhairt go dtí an mórshiúl agóide i gcoinne costais maireachtála i mBaile Átha Cliath Dé Sathairn seo.

Táthar ag dréim go mbeidh go leor úinéirí tithe i nDún na nGall, a bhfuil na brící lochtacha MICA ina dtithe, páirteach san mhórshiúl agóide san phríomhchathair Dé Sathairn.

Beidh bus ag fágáil na Gleannta ag 7.30 maidin Dé Sathairn, ag dul tríd Ard an Ratha, na Cealla Beaga, Baile Dhún na nGall agus Paiteagá.

Ionad Veritas

Dhéanfaidh easbag Rath Bhótha Alan Mac Eochagáin, ionad úr Veritas a oscailt go hoifigiúl ag meánlae innu i Leitir Ceanainn. Sa tsiopa úr seo beidh ábhar agus earraí eaglasta ar fáil. Bunaíodh Veritas sa bhliain 1899 mar chomhlacht foilsitheoireachta