Emerald Airlines

Bhain 17,000 paisinéir úsáid as seirbhísí aeir Emerald Airlines i gcomhar le Aer Lingus idir Aerfort Dhún na nGall agus Baile Átha Cliath ó cuireadh tús leis an tseirbhís ag deireadh Feabhra, go deireadh mí Iúil i mbliana.

Do réir eolais atá curtha ar fáil ag an Roinn Iompair faoin Acht um Shaoráil Fáisnéise do Nuacht an Tuaiscirt, tá méadú leanúnach i líon na bpaisinéirí achan mhí ó cuireadh tús leis an tseirbhís.

Thaisteal 8,529 paisinéir ar eitiltí Aer Lingus isteach go hAerfort Dhún na nGall as Baile Átha Cliath idir Márta agus Iúil i mbliana, agus thaisteal 8,411 paisinéir ar eitiltí ó Aerfort Dhún na nGall go Baile Átha Cliath.

Thug an Roinn Iompair le fios go raibh 178 eitilt de chuid Emerald Airlines idir Dún na nGall agus Baile Átha Cliath níos mó ná 30 bomaite mall idir Márta agus Iúil i mbliana. Is ionann sin agus go raibh 28% den 625 eitilt idir an dá aerfort le linn an tréimhse sin a bhí níos mó ná leathuair a chloig mall.

Cúrsaí teicniúla leis an eitleán ba chúis le seacht n-eitilt a bheith mall, agus ní raibh ach aon chás amháin gur cúrsaí aimsire a chur moill ar an eitilt.

Ar an mheán, bhí 45% de na suíocháin ar fad ar an eitleán 70 suíochán lán idir Márta agus Iúil.

29% de na suíocháin a bhí lán ar an mheán san chéad mhí, i mí Mhárta, ach mhéadaigh sé sin go 59% i mí Iúil.

Léirítear fosta go raibh ar an mheán 60% de na ticéid singilte idir Márta agus Meitheamh níos lú ná €40. Bhí ar an mheán 88% de na ticéid níos lú ná €80 sa tréimhse sin, agus bhí 11% de na ticéid a bhí €80 nó níos mó sa trémhse ama sin.

Lóístín do mhuintir na hÚcráine

Níl sé ceart nó cóir go bhfuil daoine ag iarraidh gnó agus airgead a dhéanamh as pobal na hÚcráine, agus iarrachtaí ar bun ag daoine áirithe lóistín a chur ar fáil daofa le hairgead a dhéanamh daofa féin, a dúirt an Comhairleoir Contae Gary Doherty.

Dúirt sé ag cruinniú an lae inné de Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall go bhfuil roinnt daoine ag iarraidh airgead a dhéanamh astu, agus athchóiriú a dhéanamh ar fhoirgnimh atá díomhaoin, gan trácht ar sheomraí in ostáin a bheith a gcur ar fáil fosta.

Is ábhar imní go bhfuil athrú ar dhearcadh an phobail i leith pobal na hÚcráine, a dúirt sé.

Dúirt sé go bhfuil go leor mothúcháin i gcoinne mhuintir na hÚcráine ar na meáin shoisialta le tamall, agus cheistigh sé an bhféadfadh sé tarlú an mbeadh agóid phoiblí a eagrú sa chontae roimh i bhfad.

Talamh do thithíocht shóisialta

Beidh cruinniú á reachtáil ag Comhairle Contae Dhún na nGall i Sraith an Urláir inniu le plé a dhéanamh ar na hiarrachtaí atá ar bun acu talamh a aimsiú sa cheantar chun tithíocht shoisialta a thógáil.

San áireamh i bPlean Forbartha na Contae, tá spriocanna leagtha síos go n-aimseodh an Chomhairle talamh i mBealach Féich agus i Sraith an Urláir chun go mbeadh sé ar a gcumas tithíocht shoisiálta a thógail sa cheantar amach anseo.

Deir an Chomhairle Contae go dteastaíonn tuairimí agus barúlacha an phobail uathu faoin obair atá ar bun acu talamh a aimsiú sa cheantar le tithíocht a thógáil ansin.

Beidh an cruinniú poiblí in Ostán Kees i Sraith an Urláir tráthnóna inniu ag toiseacht ag a 7.30.