Fear Gafa

Ghabh na Gardaí fear ina chuid tríochaidí agus a bhfuil seoladh aige i dTuaisceart Éireann inné, ar amhras go bhfuil sé ina bhall d'eagraíocht neamhdhleathach in oirthear Dhún na nGall.

Tá an fear a choinneáil i stáisiúin na Gardaí i Leitir Ceanainn faoi mhír a tríocha den Acht um Chiontaí in aghaidh an Stáit, 1939.

Déir na Gardaí go bhfuil siad ag leanstan lena bhfiosrúcháin.

Scéim Fair Deal

Tá níos lú íocaíochtaí a bhfáil ag ionaid altranais phríobháideacha i nDún na nGall ná i gcontae ar bith eile sa tír faoin scéim Fair Deal, do réir tuairisce a rinne an comhlacht comhairleoireachta BDO le gairid.

Is scéim de chuid an Rialtais an scéim Fair Deal, ina ndéanann duine ranníocaíocht do chúram fadtéarmach, bunaithe ar a n-acmhainn, agus íocann an Rialtas an chuid eile den sciar.

Íoctar ar an mheán €955 sa tseachtain le hionaid altranais i nDún na nGall, d'achan chónaitheoir, sin €280 níos lú ná mar a íoctar le hionaid altranais i mBaile Átha Cliath.

Scéim Séarachais

Beidh Comhairliúchán Poiblí ar siúl i Leitir Ceanainn inniu le scéim séarachais taobh amuigh den bhaile a phlé.

Dúirt an Comhairleor Condae Donal Coyle go bhfuil an oiread sin gnóanna agus tithe sa cheantar atá i gceist, gan trácht ar ionad altranais agus óstán agus go bhfuil gear gha huasghrádú a dhéanamh ar an chóras séarachais sa cheantar.

Tá sé ag impí ar an phobal freastal ar ócáid an lae inniu mar go gcaithfidh na pleananna don fhorbairt a bheith ag an Roinn roimh an 15ú lá den mhí seo.

Covid-19

46% de phobal Dhún na nGall a fuair an chéad teanndáileog i gcoinne Covid-19 go dtí an lá deireanach de mhí Iúil, do réir an Phríomh Oifig Staidrimh.

D'fhoilsigh an Phríomh Oifig Staidrimh tuarascáil inné bunaithe ar líon na ndaoine in achan cheantar bárdais a bhfuil an chéad agus an dara teanndáileog den vacsaín faighte acu go fóill.

Bhí an líon a ba mhó den phobal a fuair an chéad teanndáileog go dtí an lá deireanach de mhí Iúil, i gceantar bardais na nGleanntach, áit a raibh an chéad teanndáileog faighte ag 61% den phobal. Bhí an líon ba lú i gceantar bárdais Bhun Crannacha, 36%.

Bóithre

Tá an Comhairleoir Contae Michael McClafferty ag impí ar úinéirí talún go bhfuil freagracht orthu taobhanna na mbóithre a choinneáil glan agus sceitheanna agus crainn a ghearradh.

Dúirt sé go bhfuil sceitheanna ag fás ar thalamh in aice le bóithre áirithe agus gur cheart iadsan a ghearradh, ar mhaithe le cúrsaí sábháilteachta.

Dúirt sé nach faoin Chomhairle Contae atá sé i gcásanna áirithe na sceitheanna agus na crainn a ghearradh agus go bhfuil neamhiontas agus neamhaird a dhéanamh ag úinéirí talún de na dualgais atá orthu, a dúirt an Comhairleoir McClafferty.

Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall

Deir Príomh Fheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall Anne Mc Hugh go bhfuil réimse leathan de chúrsaí a reáchtáil ag an Bhord i mbliana.

Tá sí ag moladh do dhaoine gur mhaith leo cur lena scileanna nó postanna a athrú eolas a fháil ar na cineálacha airithe cúrsaí ata ar fáil.

Duirt si go bhfuil tús á chur le cuid mhaith de na cúrsaí an tseachtain seo in Ionaid Traenála éagsula ar fud an chondae.

Ta corradh le 120 cúrsa oideachas aosaigh á dtairiscint ag an Bhord, cúrsaí úra san áireamh, a duirt si.

Rinne 7,000 duine freastal ar a gcúrsaí aosoideachais anuraidh.

Bealach isteach nua

Rinne Easpag Eaglais na hÉireann do dheoise Ráth Bhótha agus Dhoire, An tEaspag Andrew Forster bealach isteach úr a choisriceadh ag Eaglais Naomh Cróine ar an Chlochán Liath Dé Domhnaigh.

Chomh maith leis sin, bhí sé i láthair ag seirbhís taobh amuigh ag seaneaglais Eaglais na hÉireann i nDún Lúiche áit a ndearna sé coisriceadh ar gheaftaí úra isteach go talamh na seaneaglaise.

Ina chuideachta bhí Reachtaire Eaglais na hÉireann a dhéanann freastal ar eaglaisí An Bhun Bhig, na Carraige Finne agus Theampall Cróine, an tOirmhinneach Liz Fitzgerald, ar de bhunadh na hOmaÍ ó dhúchas í.