MICA:

Dúirt Oifigeach Caidrimh Phoiblí Ghrúpa Gníomhaíochta MICA, Michael Doherty go gcaithfidh an rialtas an fhírinne a inseacht maidir lena bplean títhíochta do Dhún na nGall.

I ráiteas ar an tseachtain seo caite chuir an Roinn Títhíochta in iúl gur tógadh 500 teach úr sa chontae le bliain agus go dtáinig ardú 20 fán gcéad ar an mhaoiniú títhíochta a chur an rialtas ar fáil do Chomhairle Contae Dhún na nGall mar chuid dá bplean títhíochta dar teideal 'Títhíocht do Chách'.

Déir Michael Doherty nach bhfuil tagairt ar bith déanta de chás MICA nó scéim chúitimh na mbrící lochtacha agus go gcaithfidh an rialtas an fhírinne a inseacht maidir le cúrsaí títhíochta sa chontae.

FADHB LE BRUSCAIR AR THRÁNNA:
Dé réir suirbhe atá déanta ag an ghrúpa Gnónna Éireanancha i gcoinne bruscair ná IBAL, tá fadhbanna bruscair ar Thráigh Bhun Dobhrainn agus fadhbanna go fóill ag Céidh na gCealla Beaga.

Léiríodh go dtáinig feabhas measartha ar chúrsaí bruscair i dtreo bhaile na gCealla Beaga agus léiríodh go raibh toitíní caite ina luí ar imeall Thráigh Bhun Dobhrainn agus nach raibh áiseanna bruscair nó comharthaíocht ar an láthair dá mhacasamháil.

Léiríodh fosta go raibh ábhar plaisteach ar an trá agus go raibh fadhbanna bruscair sa charrchlós, rud a d'fhéadfadh a sheachaint de réir na tuairisce.

CÚRSAÍ OIDEAS GAEL:
Rinne daoine ó 5 Thír is 20 freastal ar chúrsaí Oideas Gael in nGleann Cholmcille i mbliana.

Dúirt Rónán O Dochartaigh, Feidhmeannach Margaíochta Oideas Gael go bhfuil deireadh anois leis na cúrsaí Samhraidh agus gur éirigh thar barr leis na cúrsaí i mbliana i ndiaidh bearna de trí bliana.

Dúirt sé go bhfuil seasamh agus aitheantas ar leith bainte amach ag cúrsaí Oideas Gael ata ar an fhód beagnach 40 bliain.

Thug Rónán Ó Dochartaigh le fios gur cuireadh tús le cúrsaí ar líne ag am na pandéime agus go mbeifear ag leanstan leis na cúrsaí sin.

AG SÚIL GO MBEIDH STÁDAS BAILE SEIRBHÍSE GAELTACHTA AG DÚN NA NGALL

Deir Aire Stáit na Gaeltachta, An Teachta Jack Chambers go bhfuil súil aige go mbeidh stádas Baile Seirbhíse Gaeltachta ag Baile Dhún na nGall agus go dteastaíonn struchtúir anois lena chur i bhfeidhm.

Caithfear plean teanga a chur le chéile agus eagraíocht a aimsiú le tabhairt faoi sin, a dúirt an Teachta Chambers.

Is faoi Fhoras na Gaeilge a bheas sé eagraíocht a aimsiú le plean teanga a ullmhú, a dúirt sé, agus dúirt se go mbeidh Foras na Gaeilge ag tabhairt faoi sin roimh i bhfad.

CÓIRIÚ BÓITHRE AR OILEÁIN

Tá obair ag leanstan ar aghaidh ag foireann bóthair Chomhairle Contae Dhún na nGall ag córiú bóithre ar oileáin an chontae.

Tá an obair críochnaithe le seachtain ar bhealach Theach an tSolais ar Oileán Thoraigh.

Tá gearáin le blianta fada faoi dhroch staid an bhealaigh sin.

Cuireadh dromchla úr tarmac ar an bhealach ar an tseachtain s'chuaigh thart.

Cuirfear tús le obair ar bhóithe in Inis Bó Finne ar an Luan seo chugainn, an dara lá déag den mhí agus mairfidh an obair sin corradh le cúig lá.

Tá dáta sealadach don Luan an 26ú Meán Fómhair leagtha síos le tús a chur ar chóiriú bóithre ar oileán Ghabhla.

Cuireadh tús leis an obair chun ábhair a thabhairt go hoileán Uaighe le bóithre a chóiriú ansin, agus beidh tús a chur le hobair dhraenála in Uaighe inniu, agus súil tús a chur le dromchla úr a chur ar na bóithre ansin I gceann coicíse.100 BLIAIN DEN AER CÓR

Beidh breis agus leathchéad ball den Aer Cór ag tabhairt faoi aistear rothaíochta 750km chun comóradh a dhéanamh ar 100 bliain den Aer Cór agus chun airgead a bhailiú do charthanach.

Fágfaidh na rothaithe Carn Uí Néid I gCorcaigh maidin inniu agus tá súil acu Ceann Mhálaine a bhaint amach ar an Aoine 9ú Meán Fómhair.

Tá sé mar sprioc acu 20,000 Euro a bhailiú do charthachtaí ailse.