Drugaí

Tá na Gardaí ag leanstan lena bhfiosrúcháin maidir le roinnt drugaí a fuarthas i gceantar Leitir Ceanainn Dé hAoine seo chuaigh thart. Ghabh na Gardaí beirt sa cheantar Dé hAoine seo chuaigh thart agus glacadh seilbh ar roinnt drugaí. Dúirt na Gardaí gur stopadh carr ar an bhaile Dé hAoine seo chuaigh thart, gur dtearnadh cuardach ar an charr, go bhfuarthas roinnt drugaí agus gur gabhadh an bheirt a bhí sa charr dá bharr. Dúirt na Gardaí gur cúisíodh an bheirt agus go mbeidh siad ag teacht os comhair na cúirte gan mhoill maidir leis na cúiseanna.

Stoc Éisc

Sé plean díchoimisiúnaithe agus ní plean caomhnaithe stoc éisc geal atá a bheartú ag an Rialtas, agus plean acu gearradh siar de 30% a dhéanamh ar chabhlach an éisc ghil, a dúirt Príomhfheidhmeannach Chumann Próiseálaithe Éisc na hÉireann, Aodh Ó Domhnaill. Is buille tubaisteach dóchreidte é seo don earnáil, agus níl cothrom na féinne á thabhairt ag Rialtas na hÉireann don earnáil, a dúirt sé. Caillfear postanna ar chósta imeallacha na tíre dá bharr, a dúirt sé fosta. Tá buntáiste mór ag na bádaí ón Eoraip mar go bhfuil lascaine 30% a fháil acu dá mbreolsa, ón Aontas Eorpach, ach níl Rialtas na hÉireann sásta tairbhe a bhaint as an scéim sin, a dúirt Aodh Ó Domhnaill. Tá ceist an bhreosla agus laghdú ar cuótaí ag cur isteach go millteanach ar an earnáil, dar leis.

Radharc na Mara
Tá cead pleanála tugtha dona forbairtí móra atá beartaithe ag iar ostán Radharc na Mara i nGaoth Dobhair. Thug Rannóg Pleanála Chomhairle Contae Dhún na nGall cead pleanála do Vesada Private an tseachtain seo chun athfhorbairt a dhéanamh ar an fhoirgneamh. Beidh 80 seomra leapa san ostán agus an fhorbairt críochnaithe, le cois ionad gleacaíochta, thar trí urlár. Tógfar 52 seomra leapa úr mar pháirt den fhorbairt agus dhéanfar uasghrádú iomlán ar an 28 seomra leapa reatha. Tógfar dhá árasán mar pháirt den síniú breise fosta. Lena chois sin fuaireas cead pleanála chun athrú a dhéanamh ar phíosaí den fhoirgneamh, san áireamh tá an bialann, leithris, an halla tosaigh, agus tá cuid den fhoirgneamh reatha le leagaint, an club oíche san áireamh. Lorg Comhairle Contae Dhún na nGall eolas breise maidir leis an iarratas a rinneadh, agus chuir an comhlacht tuairisc 180 leathanach ar fáil don Chomhairle bunaithe ar na ceisteanna a bhí ag an Rannóg Pleanála.

Scéim Iompair Scoile

Dúirt an Teachta Dála Pádraig Mac Lochlainn go gcaithfidh an tAire Oideachais Norma Foley leathnú a dhéanamh ar an Scéim Iompair Scoile le go mbeadh níos mó páisti ábalta tairbhe a bhaint aisti. Dúirt sé cé go bhfáiltíonn sé gur dtearnadh ar shiúl le táillí don Scéim Iompair Scoile, go bhfuil éileamh mór ar an scéim agus go mbeidh cuid mhór páistí I nDún na nGall nach mbeidh ábalta tairbhe a bhaint aistí agus suíochán a fháil ar bhus scoile dá bharr mar gheall ar an teorann atá curtha leis an scéim. Tá an Teachta Mac Lochlainn ag impí ar an Aire Foley idirghabháil a dhéanamh sa chás láithreach agus leathnú a dhéanamh ar an scéim lena chinntiú go mbeidh suíochán ar bhus scoile ar fáil do achan pháiste scoile.

Daoine gan dídean

De réir figiúirí úra ata foilsithe, bhí 106 duine gan dídean i réigiún an Iar Thuaiscirt idir an 20ú agus séú lá fiche de mhí Iúil na bliana seo, an líon is airde de dhaoine gan dideán sa réigiúin ariamh dar le Pobal Shíomóin an Iarthuaiscirt. Cludaionn Reigiún an Iar Thuaiscirt Condaetha Dhún na nGall, Shligigh agus Liatroma As na 106 duine a bhi gan dídean sa réigiuin, bhi dhá dhuine is fiche acu sin ina bpáistí.