Tionól na Réigiún Eorpacha

Cuirfear tús le Tionól na Réigiún Eorpacha in Ollscoil Teicneolaíocta Leitir Ceanainn tráthnóna inniu.

Is é Údarás na Gaeltachta agus Comhairle Condae Dhun na nGall atá ag eagru na hócáide a bhéas ar siul i Leitir Ceanainn agus i nGaoth Dobhair go dti Déardaoin.

Tá an Tionól dirithe ar an óige agus dhéanfar plé ar abhar mar thodhchaí an óige san Eoraip chomh maith le cúrsaí fostaíochta agus fadhbanna san Úcráin.

Dúirt Príomh Fheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, Micheal Ó hÉanaí atá ina Leas Uachtarán ar an Tionól gur buntaiste mór do Dhún na nGall go bhfuil an Tionól ar siul i nDún na nGall.

Bóithre á ndruid ar an Fhál Carrach

Beidh bóithre áitiúla á ndruid ar an Fhlacarrach idir an lá inniu go dtín Aoine, an 16ú Meán Fómhair.

Cuirfidh Uisce Éireann tús leis an obair le feabhas a chur ar an solathár uisce sa cheantar.

Beidh 300 méadar de phíopaí úra uisce a chur síos I gceantar an tSean Bhaile, agus deir Uisce Éireann nach mbeidh an oiread brisithe sa chóras agus an obair seo déanta.

Siad conraitheoirí Farrans Construction a bhéas I mbun na hoibre.

Mairfidh an obair seo go mí Dheireadh Fómhair.

Tús curtha le glanadh na gcomharthaí bóthair

Tá tús curtha ag Comhairle Contae Dhún na nGall le glanadh na gcomharthaí bóithre ar cuireadh línte dearga tríd leaganacha Béarla de bhailte, i bpáirteanna den chontae le gairid.

Rinneadh glanadh ar roinnt dena comharthaí i gceantar an Lagáin, ach tá go leor eile a bhfuil péint dhearg ar na hainmneacha Béarla go fóill.

Rinne Gardaí Bhaile na nGallóglach achainí ar bhaill den phobal, ar an tseachtain s'chuaigh thart, teagmháil a dhéanamh leo, dá mbeadh eolas ag duine ar bith faoina heachtraí seo.

Dúirt siad gur i gceantar Gardaí Bhaile na nGallóglach a ba mhó a rinneadh damáiste de chomharthaí, agus línte dearga curtha ar na leaganacha Béarla de bhailte.

Tá a bhfiosrúcháin ag leanstan ar aghaidh go fóill, a dúirt siad, agus d'iarr siad arís ar dhaoine teagmháil a dhéanamh leo ag an uimhir 074 91 53060 le heolas a thabhairt daofa faoina heachtraí seo.

Drioglann Chroithlí á oscailt go hoifigiúil

Dhéanfaidh Príomhaoire an Rialtais agus an tAire Stáit Gaeltachta agus Spóirt, Jack Chambers Drioglann Chroithli a oscailt go hoifigiúil Dé Céadaoine seo , an lá deireanach den mhí.

Tá suas le €1.3 milliún de infheistíocht déanta ag Údarás na Gaeltachta san athchóiriú iomlán atá déanta ar an fhoirgneamh stairiuil .