Géarchéim Lóistín

Beidh brú mór ar dhaltaí chéad bhliana lóistín a fháil in institiúidí oideachais tríú leibheál an Fómhar seo de bharr torthaí na hArd Teiste a bheith chomh mall i mbliana, dar le Séamus Ó Fearraigh, ball de Aontas Múinteoirí Éireann agus ball den Chomhairle Múinteoireachta.

Dúirt sé go bhfuil ganntanas maidir le múinteoirí chun páipéir scrúdaithe a cheartú, ach nach dtáinig sé seo aniar aduaidh agus nár déileáil an Roinn Oideachais leis an fhadhb in am.

Chuir Covid-19 brú ollmhór ar mhúinteoirí le dhá bhliain, a dúirt Séamus Ó Fearraigh ar Adhmhaidin inniu, agus bhí go leor acu múinteoirí nach raibh sásta páipéir scrúdaithe a cheartú mbliana, a dúirt sé.

Ardú ar chostas maireachtála

Dúirt an Teachta Dála Pádraig Mac Lochlainn go gcaithfidh an rialtas a dhul i ngleic leis an ardú atá ag teacht ar chostais mhaireachtála ar bhonn práinne.

Dúirt sé go bhfuil an t-ardú atá tagtha ar luach breosla ina ábhar imní go háirithe agus muid ag déanamh ar an gheimhreadh sna míonna amach romhainn.

Dúirt an Teachta Mac Lochlainn go bhfuil daoine ag streachailt i láthair na huaire a mbillí a íoc rud atá ag crúthú go leor frustrachais agus imní sa phobal agus go gcaithfidh an rialtas tarrtháil a thabhairt ar na daoine sin mar gheall ar an ardú atá tagtha ar chostais mhaireachtála.

Brandáil i mBéarla amháin

Is i mbéarla amháin atá an bhrandáil ar fad ar an réimse éide atá a sholathár ag Rannóg Forbairt Eacnamaíochta Chomhairle Contae Dhún na nGall faoi láthair, faoin bhrandáil Donegal DNA.

Dúirt an Chomhairle da mba rud é go mbeadh éileamh ar a leithid i nGaeilge go mbeadh an Chomhairle sásta machnamh a dhéanamh ar na táirgí a sholathár i nGaeilge.

Sheol Comhairle Contae Dhún na nGall i gcomhpháirtíocht le comhlacht éadaí O Neills, an branda úr éadaigh dírithe ar Chondae Dhún na nGall ag tús na míosa.

Tá an dearadh ar an bhranda úr éadaigh seo bunaithe ar mhéarlorg a léiríonn na rudaí is fearr faoin Chontae, idir oidhreacht, diaspora, digiteach agus nuálaíocht chomhaimseartha, saibhreas an earnáil fháilteachais agus le DNA ar leith na Contae a chur chun cinn.

Gillespie Quarries ag earcú


Tá réimse úr de thairgí curtha ar an mhargadh ag comhlacht coincréid Gillespie Quarries i nGaoth Dobhair agus tá an comhlacht i mbun earcaíochta dá bharr.

Tá méadú mór ar an éileamh dá dtáirgí cloiche agus dá mballí cloiche go háirithe.

Deir an comhlacht go dteastaíonn uathu seisear breise a fhostú go lán aimseartha san ionad déantúsaíochta atá acu ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair.

Madraí

Bhí laghdú ar líon na madaidh a bhí ar tearmann ag Tearmann na Madamh i Leitir Ceanainn anuraidh.

Do réir na tuarascála don bhliain 2021 ón Roinn Gnóthaí Tuaithe agus Forbairt Pobail cuireadh tearmann ar fáil do 155 madamh san ionad I Leitir Ceanainn anuraidh, laghdú ó 195 an bhliain roimhe sin.

Ba madaidh ar seachrán iad 64 dena madaidh a bhí san ionad anuraidh, bhí 86 madamh ansin de bharr gur mhian lena n-úinéirí réitigh a fháil daofa agus gabhdh seilbh ar chúig mhadamh.

D'éirí leis an tearmann i Leitir Ceanainn baile úr a aimsiú do ocht déag madamh.

Scéim sparántachta d'ealaíontórí fógraithe

Tá scéim sparántachta d'ealaíontórí fógraithe ag Comhairle Contae Dhún na nGall.

Tá an Chomhairle ag glacadh le hiarratais faoi láthair ó ealaíontórí proifisiúnta sa chontae de achan chineál cleachtas.

Glacfaidh an Chomhairle le hiarratais faoin scéim sparántachta go dtí'n 16ú lá de Mheán Fómhair.

Tá an scéim sparántachta seo a riaradh faoin Acht Ealaíona 2003.