Ochtar gafa ag Gardaí

Ghabh na Gardaí ochtar i gceantar Leitir Ceanainn inné.

Rinne na Gardaí cuarach ar roinnt títhe sa cheantar agus glacadh seilbh ar roinnt drugaí.

Thug na Gardaí le fios go bhfuil an t-ochtar a gabhadh faoi choinnéal i stáisiúin Gardaí éagsúla sa réigúin.

Níl eolas ar bith eile á thabhairt ag na Gardaí ag an phointe seo ach go bhfuil siad i mbun fiosrúcháin.

Imní faoi easpa Gardaí Tarrthála i gCeantar Inis Eoghain

Tá imní á léiriú i gceantar Inis Eoghain mar nach bhfuil gardaí tarrthála ar bith lonnaithe ar dhá thráigh a bhfuil stádas an bhrait ghoirm acu faoi láthair.

Is iad na tráigheanna atá i gceist ná tráigh Chúil Dabhcha agus tráigh Lios Feannáin.

B'éigean tarrtháil a thabhairt ar thriúr óga a bhí i ndeacaireachtaí san fharraige ar Thráigh Chúil Dabhcha ar an tseachtain seo caite le linn an aimsir thé.

Déir Comhairle Contae Dhún na nGall go bhfuil gardaí tarrthála lonnaithe ar an 10 dtráigh eile le stádas an Bhrait Ghoirm sa chontae ach mar gheall ar líon bheag iarratais do na rólanna i gceantar Inis Eoghain, níor éirigh leo Gardaí Tarrthála a fháil ach go bhfuil súil acu na rólanna a líonadh go luath.

Dúirt an Comhairleoir Contae Johnny McGuinness nach bhfuil sé sásúil nach bhfuil Gardaí Tarrthála lonnaithe ar na tráigheanna seo agus gur cheart seo a chur ina cheart chomh luath agus is féidir.

Costais méadaithe ar iascairí

Tá costais méadaithe go mór ar iascairí agus a thionchar siúd le feiceáil i mbliananna anois, agus méadú mór ar luach an éisc, a deir Breandán Ó Beirn, Príomhfheidhmeananch Chumann Próiseálaithe agus Easportálaithe Éisc na hÉireann.

Dúirt sé nach bhfuil sé ceart nó cóir nach bhfuil Rialtas na hÉireann ag úsáid airgead atá ar fáil ón Aontas Eorpach le cúiteamh a íoc le iascairí de bharr luach ard breosla, rud atá a dhéanamh ag tíortha eile, a dúirt sé.

Dúirt sé gur seo an fáth go bhfuil méadú chomh mór ar phraghas an éisc agus iasc a bheith gann nó iontach daor i mbliananna na tíre.

Tá an pobal thíos leis go mór anois agus luach ard ar iasc, de bharr nach bhfuil Rialtas na hÉireann sásta páirt a ghlacadh i scéim chúitimh Aontas na hEorpa, a dúirt Breandán Ó Beirn.

Míshástacht leis an mhoill solathár leathanbhanda

Tá an pobal míshásta leis an mhoill solathár leathanbhanda a chur ar fáil faoi Scéim Náisiúnta Leathanbhanda an Rialtais, a dúirt Andy Caomhánach, Feidhmeannach Ríomhaireachta le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge i nGaoth Dobhair.

Dúirt sé go bhfuil an dáta le go mbeidh an scéim ar fáil i gceantair áirithe, a chur siar go minic ar shuíomh idirlín NBI, agus go bhfuil go leor frustrachais ag baint le sin.

Níl sé sásúil go bhfuil moill chomh fada an tseirbhís seo a chur ar fáil, a dúirt Andy Caomhánach.

Straitéis Chruthaitheach agus Chultúrtha Chondae Dhún na nGall 2018-2022

Tá cuireadh a thabhairt ag an Chomhairle Condae don phobal a dtuairimí a thabhairt maidir le Straitéis Chruthaitheach agus Chultúrtha Chondae Dhún na nGall 2018-2022 le go bhfeadfaí an Chomhairle Condae straitéis úr a fhorbairt do 2023-2027.

Tá an Chomhairle Condae ag iarraidh ar an phobal aiseolas a thabhairt daofa ar aon taithí atá acu ar an Chlár Éire Chruthaitheach le fáil amach caide ar éirí go maith leis agus ar chor athruithe ar bith a dhéanamh ar an chlár agus caide a ba chóir béim a chur ar faoin chlár sna cúig bliana amach romhainn.

Is féidir le daoine suirbhé a líonadh isteach ar shuíomh idirlíon na Comhairle Condae agus tá go dtí 24ú Lúnasa ag daoine lena seo a dhéanamh.

Saor thaisteal trasna na teorann


Tá Comhairle Contae Dhún na nGall le teagmháil a dhéanamh leis an Aire Dlí agus Cirt Helen Mc Entee agus le hAonad Shared Ireland atá faoi chúram Roinn an Taoisigh maidir le saor thaisteal trasna na teorann a cheadú do dhaoine as an Afraic, an Áis agus Meiriceá Theas.

Dúirt an Comhairleoir Condae Dónal Coyle go bhfuil leithcheal a dhéanamh ar na daoine as an tíortha seo ata ina gcónaí sna 6 Condae agus ar mhaith leo taisteal trasna na teorann.

Dúirt an Comhairleoir Coyle dá mbeadh páiste tinn sna 6 Condae nach mbeidh cead acu coir leighis a fháil in Otharlann i mBaile Átha Cliath rud nach bhfuil ceart nó cóir.